Driftsassistansen i stfold iks
Download
1 / 17

Driftsassistansen i Østfold IKS - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Driftsassistansen i Østfold. Driftsassistansen i Østfold IKS. Driftsassistansen i Østfold. Hvem er Driftsassistansen i Østfold og hva gjør vi?. DaØ er et interkommunalt selskap – IKS 17 av Østfolds kommuner er eiere (”medlemskommuner”)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Driftsassistansen i Østfold IKS' - madison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Driftsassistansen i stfold iks

Driftsassistansen i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS


Hvem er driftsassistansen i stfold og hva gj r vi

Driftsassistansen i Østfold

Hvem er Driftsassistansen i Østfold og hva gjør vi?

DaØ er et interkommunalt selskap – IKS

17 av Østfolds kommuner er eiere (”medlemskommuner”)

Selskapet ble opprettet som et interkommunalt samarbeidsprosjekt om avløp i 1997 og videreført på fast basis fra år 2000.

Driftsassistansen ble etablert for å fungere som et kompetansesenter for kommunene innenfor avløpsområdet.

”bistå eierkommunene med rådgivende tjenester og teknisk assistanse innenfor avløpsfagfeltet”


Da s oppgaver

Driftsassistansen i Østfold

DaØs oppgaver

 •  Oppfølging og bistand på renseanlegg

 •  Resipientkontroll

 •  Kartlegging av uønsket fremmedvann på ledningsnettet

 •  Kartlegging av industripåslipp og utarbeidelse av påslippstillatelser

 •  Lov- og regelverksinformasjon

 •  Utarbeidelse av risikoanalyser og beredskapsplaner for VA-anlegg

 •  Fagarrangement (kurs og seminarer) for driftsoperatører og VA-personell i medlemskommunene

 • Slam- og utslippskontroll

 • Akkreditert prøvetaking

 • Prøvetakingsoppdrag for industribedrifter

 • Ledningskartleggingstjeneste


5 ansatte

Driftsassistansen i Østfold

5 ansatte

Fredrik Arnesen

Kvalitetsansvarlig - ing.

Thomas MartinsenVA - Tekniker

Karl-Erik Olsen

Ledningskartkonsulent

Tron-Sverre Johansen

Ledningskartkonsulent - ing.

Tor Gunnar Jantsch

Daglig leder


Ledningsnett

Driftsassistansen i Østfold

Ledningsnett

Karl-Erik Olsen

Ledningskartkonsulent

Tron-Sverre Johansen

Ledningskartkonsulent - ing.

 • Kartlegging av ledningsnett og oppbygging av digitale informasjonsdatabaser

 • Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad

 • Rygge, (Marker), Frevar, Movar, Aremark, Våler, Rakkestad


Ledningsnett1

Driftsassistansen i Østfold

Ledningsnett

 • Digitaliserte kart over rørsystemene i kommunen

 • Finne ledningsinformasjon

  • Brann

  • Graving

  • Planlegging av utskifting (bilder)

 • Sikrer enkel kunnskapsoverføring

 • Lagre alle data vedrørende et ledningstrekke, historiske data som røyktesting, kamerainspeksjoner, brudd...

 • Meget god oversikt over hva kommunen har av rørsystemer og man kan kostnadsestimere utskiftingsraten basert på innlagte data.

 • Vaktpc, teknisk vakt har alltid riktig kart med seg.

 • Tidsaspekt: i Marker tok det 7 mnd å få basen 95% ferdig. Årlig oppdatering.


 • Ledningsnett2

  Driftsassistansen i Østfold

  Ledningsnett

  Kartlegging av feil på ledningsnett


  P slippsavtaler industrikontroll p slippskontroll kildesporing

  Driftsassistansen i Østfold

  PåslippsavtalerIndustrikontroll-påslippskontrollKildesporing

  Prøvetaking:

  Mills DA

  Stabburet

  Maritim Food

  Forsvarbygg

  Indre Østfold Renovasjon


  Avl psrenseanlegg

  Driftsassistansen i Østfold

  Avløpsrenseanlegg

  Ulike oppdrag/driftsassistanse på avløpsrenseanleggene


  Avl psrenseanlegg1

  Driftsassistansen i Østfold

  Avløpsrenseanlegg

  • Dokumentasjonsbistand – ”Slam og utslippskontrollen”

  • - Vi organiserer, samler inn og registrerer data påkrevd i henhold til avløpsrenseanleggene sin konsesjon.

  • I tillegg lager vi årlig sammenstilling for anleggene som rapporteres til forurensningsmyndigheten.

  • Pr. i dag er 34 avløpsanlegg er med i ordningen.


  Avl psrenseanlegg2

  Driftsassistansen i Østfold

  Avløpsrenseanlegg

  • Akkreditert prøvetaking

  • Akkreditert Kvalitetssystem

  • Akkreditert personale

  • Vi organiserer, samler inn og registrerer prøver påkrevd i henhold til SFTs krav om akkreditert prøvetaking.

  • Årlig revisjon fra Norsk Akkreditering

  • Blant de første til å få dette på plass

  • nasjonal interesse


  Driftsassistansen i Østfold

  Resipient:

  Utfører resipientkontroll for 6 kommuner

  Prøvetaking og visuell vurdering, samt rapportering


  Driftsassistansen i Østfold

  DaØ har en viktig funksjon i forhold til faglig oppdatering av VA-personell:

  Arrangerer årlig driftsoperatørsamling med faglig innhold

  Arrangerer årlig fagtur for VA-personell i medlemskommunene

  Tar i mot og svarer på spørsmål angående regelverk og regelverkstolkninger

  DaØ har en viktig funksjon i forhold til fellesarbeid for alle kommunene:

  Eksempel:

  Akkreditert prøvetaking


  Morsa prosjektet

  Driftsassistansen i Østfold

  Morsa-prosjektet

  Kontroll av avløp fra spredt bebyggelse

  Mulig at DaØ får oppdrag med prøvetaking

  Nyansettelse?


  Konomi

  Driftsassistansen i Østfold

  Økonomi

  Budsjett 2009:

  Kommunebidrag / Medlemskontingent: Ca 1.400.000

  Ledningskartlegging: Ca 1.000.000

  Fakturerte tjenester: Ca 300.000

  Akkrediteringstjenesten: Ca 700.000

  Slam- og utslippskontrollen: Ca 200.000

  Årlig omsetning: Ca 3.600.000

  Størrelsen på kommunebidraget bestemmes hovedsakelig av innbyggertallet i kommunen:

  Eksempler på medlemskontingent 2007:

  Fredrikstad 190.000

  Halden 127.000

  Moss 127.000

  Rømskog 24.000


  Konomi1

  Driftsassistansen i Østfold

  Økonomi

  Størrelsen på kommunebidraget bestemmes hovedsakelig av innbyggertallet i kommunen:

  20% av medlemskontingenten går til administrasjon

  80% skal brukes i form av assistansetimer hos eller for eierne:

  Fredrikstad Ca 200 timer pr. år

  Halden Ca 130 timer pr. år

  Moss Ca 130 timer pr. år

  Rømskog Ca 25 timer pr. år

  Sum alle: Ca 1700 timer pr. år


  Da framover

  Driftsassistansen i Østfold

  DaØ framover

  Drikkkevann?

  Prøvetaking? Pristilbud analyser?

  Spredt bebyggelse;

  Overvåkning?


  ad