Bildförsörjningsprogram
Download
1 / 16

Bildförsörjningsprogram - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Bildförsörjningsprogram. Kristina Kallur-Jäderkvist Produktchef Bild Marknadsenheten Informationsförsörjning Lantmäteriet. Utveckla en framtida bildförsörjningsverksamhet som tillgodoser angelägna samhällsbehov och uppfyller användarnas behov och efterfrågan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bildförsörjningsprogram' - madeson-buchanan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bildförsörjningsprogram

 • Kristina Kallur-Jäderkvist

 • Produktchef Bild

 • Marknadsenheten

 • Informationsförsörjning

 • Lantmäteriet


N ationellt b ildf rs rjningsprogram

Utveckla en framtida bildförsörjningsverksamhet som tillgodoser angelägna samhällsbehov och uppfyller användarnas behov och efterfrågan.

Verksamheten skall genomföras som en del i Lantmäteriverkets offentliga åtagande och drivas med långsiktigt hållbar ekonomi

Nationellt Bildförsörjningsprogram


B eslut 2005 06 17
B tillgodoser angelägna samhällsbehov och uppfyller användarnas behov och efterfråganeslut 2005-06-17


G runddataprodukter
G tillgodoser angelägna samhällsbehov och uppfyller användarnas behov och efterfråganrunddataprodukter


G runddata

Nuvarande tillgodoser angelägna samhällsbehov och uppfyller användarnas behov och efterfrågan

GSD-ortofoto rikstäckande sv/v 1,0m

GSD-ortofoto färg 0,5m, på några års sikt rikstäckande (RGB och vid särskilda användarbehov IRF)

Flygbilder - analoga

Flygbilder - digitala

Kommande

Ortofoto tätort från lägre flyghöjd med 0,25 - 0,30 m upplösning över de största tätorterna

Stereo-ortofoto – framtida grunddataprodukt ?

Satellitbilder ? (systemkorrigerade och ortokorrigerade satellitbilder)

Grunddata


A nv ndarbehov och samverkan
A tillgodoser angelägna samhällsbehov och uppfyller användarnas behov och efterfrågannvändarbehov och samverkan

 • Behov och efterfrågan:

 • internt behov

 • återförsäljare

 • enkät till stora användare

 • kartrådet

 • samverkan med kommuner


F inansiering
F tillgodoser angelägna samhällsbehov och uppfyller användarnas behov och efterfråganinansiering

I huvudsak försäljning och licensavtal via återförsäljare

Undantagsvis samverkan med intressentfinansiering


U ppdragsverksamheten
U tillgodoser angelägna samhällsbehov och uppfyller användarnas behov och efterfråganppdragsverksamheten


U pphandling
U tillgodoser angelägna samhällsbehov och uppfyller användarnas behov och efterfråganpphandling


A nv ndarbehov och finansiering

En årlig fotoplan som baseras på interna och externa användarbehov.

En indelning av Sverige i olika flygfotointervall

Verksamheten finansieras med anslag och användaravgifter enligt normal modell för grunddataprodukter inom informations-försörjningen.

Användarbehov och finansiering


T ckningsgrad 33
T användarbehov.äckningsgrad33 %


G rundplan 2006
G användarbehov.rundplan2006


T illhandah llande av bilder

Återförsäljare för geografisk information säljer fn endast ortofoto men på sikt också flygbilder.

Projekt Digital Bildlogistik för att bl.a. förbättra tillgängligheten pågår.

Arbete med att ta fram krav på ett tillhandahållande-system för bilder pågår på IM.

http://www.geolex.lm.se/

Tillhandahållande av bilder


G endast ortofoto men på sikt också flygbilder.runddataprodukter Bild

 • Analoga flygbilder,levererade digitalt eller analogt som kk, dia, skalförändrade

 • Digitala flygbilder,levererade digitalt eller på fotografiskt papper

 • Bildgeometri,levererat som mark- och bildkoordinater, orienteringsdata el färdiga modeller

 • Ortofoto, 0.25m, 0.5m, 1.0mlevererat digitalt eller analogt på fotografiskt papper

  ---------------------------------------------------------------------

 • Systemkorrigerade satellitbilder, 10 – 30 m

 • Ortokorrigerade satellitbilder, 10 – 30 m

 • Mosaiker av ortokorrigerade satellitbilder, 10 – 30 m

 • Bildgeometri, satellitbilder

 • Stereo-ortofoto


T illhandah llande av bilder1

Tillhandahållande endast ortofoto men på sikt också flygbilder.

Tillhandahållande av bilder

Bildlager - Leveranslager

Analogt flygbildarkiv

Leveranssystem

Skannadestråk-översikter

visas i GeoLex

Produktions- leveranssystem

DVD, Hårddisk

eller viaftp-server

Beställnings-formulär

Beställningssystem

Återförsäljare

Kund - användare


ad