Z kladn pojmy v po etn techniky
Download
1 / 18

Základní pojmy výpočetní techniky - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Základní pojmy výpočetní techniky. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Základní pojmy výpočetní techniky' - mackensie-marks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z kladn pojmy v po etn techniky

Základní pojmy výpočetní techniky

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.czHistorie v po etn techniky

Náplň výuky

Historie výpočetní techniky

Základní pojmy výpočetní techniky

Algoritmy

Číselné soustavy

Informace


Z kladn pojmy

 • Počítač– stroj na zpracování informací

 • Hardware– technické vybavení počítače

 • Software– programové vybavení počítače

 • Algoritmus– postup pro řešení určité úlohy, který v každém kroku říká, jak dále postupovat

 • Program– algoritmus zapsaný v programovacím jazyce

 • Programovací jazyk – umělý jazyk určený pro zápis programů

 • Instrukce– předpis k provedení nějaké činnosti realizovaný přímo technickým vybavením počítače

Základní pojmy


Z kladn pojmy hw

 • Paměť – zařízení které umožní uložit obsah informace, uchovat ji po požadovanou dobu a znovu ji získat pro další použití

 • Procesor –složitý obvod, který zpracovává informace uložené v operační paměti počítače

 • Řadič – část procesoru, která řídí činnost všech částí počítače

 • Aritmeticko-logická jednotka – část procesoru, která provádí veškeré aritmetické a logické operace

 • Sběrnice – skupina signálových vodičů umožňujících přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více zařízeními

 • Periferie – zařízení rozšiřující možnosti použití počítače

Základní pojmy – HW


Z kladn pojmy s t

 • Počítačová síť– spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky

 • Topologie –systém propojení počítačů v počítačové síti

 • IP adresa – adresa počítače, která umožňuje navázat spojení v síti

 • TCP/IP– sada protokolů umožňujících komunikaci v počítačové síti, je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet

 • Aktivní síťový prvek– zařízení, které slouží ke vzájemnému propojení jednotlivých částí počítačových sítí

 • Pasivní síťový prvek – zařízení sloužící k fyzickému přenosu dat v rámci počítačové sítě

Základní pojmy – sítě


Z kladn pojmy sw

 • Operační systém – základní programové vybavení počítače umožňující uživateli ovládat počítač

 • BIOS – programové vybavení, které je využíváno při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému spuštění operačního systému

 • Aplikační software– programové vybavení které umožňuje uživateli provádět nějakou činnost

 • Antivirový program – slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software

 • Grafický editor– program umožňující uživateli vytvářet a upravovat grafické soubory

Základní pojmy – SW


Algoritmus

 • Slovoalgoritmus je odvozeno ze jména Arabského matematika Abu Ja'farMuhammadibn Musa al-Khwarizmi

 • Al-Khwarizmi psalohinduisticko-arabských číslicícha byl prvním, kdo použilnulujako zástupcev pozičním bázovém zápisu

 • Existují dva standartní způsobyk vyjádření algoritmu:

  • pseudokód

  • vývojový diagram

  • Příklad pseudokódu:

  • pokudje číslo kreditní karty platné, proveď přenos, založený na číslech kreditní karty a objednávky

  • jinakzobraz chybové hlášení

  • konec podmínky

Algoritmus


V vojov diagram

 • Vývojový diagram

 • slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo obecného procesu

 • Příklad:

 • Vývojový diagram funkčnosti

 • žárovky

Vývojový diagram

Obr. 1: Vývojový diagram


Seln soustavy

 • je to v současnosti nejpoužívanější číselná soustava

 • Dvojková soustava – binární

  • soustava využívá symbolů 0 a 1

 • používá se v digitální a výpočetní technice

 • Šestnáctková soustava – hexadecimální

  • soustava využívá symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E a F

 • využívá se ve výpočetní technice

 • Osmičková soustava – oktalová

  • soustava využívá osmi symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

 • využívá se ve výpočetní technice v unixových operačních systémech

 • Číselné soustavy


  Z pis sel v r zn ch seln ch soustav ch

  Zápis čísel v různých číselných soustavách

  Obr. 2: Zápis čísel v různých číselných soustavách


  Informace

  • Pojem informace patří k nejobecnějším kategoriím současného života

  • Obecný pohled na informaci

   • sdělení, zpráva 

   • jazykový projev, ve kterém se co nejobjektivněji věcně a dokumentaristicky konstatují určitá fakta

 • Jednotkou informace je 1 bit

 • 1 bit reprezentuje informaci, získanou odpovědí na jednu otázku typu ano / ne

 • Tyto odpovědi můžeme označit binárními číslicemi 0 a 1

 • Jednotka množství dat v informatice, zpravidla označuje osm bitů, tzn. osmiciferné binární číslo

 • Základní jednotka kapacity paměťových médií je 1 Byte

 • Informace


  Jednotky kapacity pam ti

  • BIT

  • nejmenší jednotka informace v paměti počítače

  • označení b

  • název vznikl z angl. BINARY DIGIT (dvojkové číslo)

  • buď 0 nebo 1

  • BYTE– slabika

  • skupina osmi bitů

  • označení B(1 B = 8 b)

  • WORD – slovo

  • skupina několika byte – 2 B, 4 B, 8 B apod.

  Jednotky kapacity paměti


  N sobky jednotky kapacity pam ti

  • 1 byte je dost malá jednotka, proto se kapacity dnešních pamětí udávají v jeho násobcích: kilo, mega, giga, tera

   • 1kB = 210 B = 1 024 B

   • 1MB = 220 B = 1 048 576 B

   • 1GB = 230 B = 1 073 741 824 B

   • 1TB = 240 B = 10 99 511 627 776 B

  • v praxi se velmi často používá přepočet kapacity v dekadické soustavě, kdy se vychází z přibližného vztahu:210103, tedy 1024 1000

  • přibližně tak můžeme říci, že:

   • 1 kB je asi 1 000 B

   • 1 MB je asi 1 000 000 B

   • 1 GB je asi 1 000 000 000 B

  • v případě údaje v MB je odchylka skoro 5 %, u kapacity udávané v GB už ale přesahuje 7 %

  Násobky jednotky kapacity paměti


  Kontroln ot zky
  Kontrolní otázky:

  Definujte tyto základní pojmy: počítač, hardware, software, počítačová síť.

  Které číselné soustavy se využívají ve výpočetní technice?

  Vysvětlete jakým způsobem vyjadřujeme množství informace.

  Jak zapisujeme kapacitu disků?


  Seznam obr zk
  Seznam obrázků:

  Obr. 1: Vývojový diagram. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. 2012[vid. 16. 7. 2013]. dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vyvojovy_diagram_zarovka.png

  Obr. 2: vlastní


  Seznam pou it literatury
  Seznam použité literatury:

  [1] KRAS, R. Obsluha počítače pro začátečníky v kostce. Praha: FRAGMENT, 2004. ISBN 80-7200-589-8.

  [2] Informační technologie. In: Wikipedia : the free encyclopedia[online]. 2012[cit. 16. 7. 2013]. dostupné z: http://www.cmsps.cz/~marlib/historie/historie.htm

  [3] Slovní pojmů z výpočetní techniky. In:lfhk.cuni.cz/moodle2 [online].2012.[cit. 16. 7. 2013]. dostupné z: http://moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/mod/glossary/view.php?id=120  ad