energetska u inkovitost u zgradarstvu program energetske obnove obiteljskih ku a
Download
Skip this Video
Download Presentation
ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA. Kata Gojević Savjetnica ministrice. travanj 2014. Zagreb. Nacionalni Programi energetske obnove zgrada u RH. Stambene zgrade - potencijal za velike energetske uštede.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA' - mackensie-acosta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energetska u inkovitost u zgradarstvu program energetske obnove obiteljskih ku a

ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

Kata Gojević

Savjetnica ministrice

travanj 2014. Zagreb

stambene zgrade potencijal za velike energetske u tede
Stambene zgrade - potencijal za velike energetske uštede

U ukupnoj potrošnji energije u Hrvatskoj čak 42,3% se troši u zgradama.

slide4

PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

Dionici u provedbi programa

 • Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
   • nositelj Programa
   • izrada Programa
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
   • sunositeljPrograma i sudjeluje u promociji
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
   • provođenje Programa
   • osiguravanje subvencija iz vlastitih izvora i EU fondova
   • promidžba i osvješćivanje građana o koristi energetske obnove
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
   • posrednici između Fonda i građana
   • mogućnost osiguranja dodatnog sufinanciranja obnove obiteljskih kuća (10-20%)
 • Stambene štedionice
   • kreditno financiranje građana uz povoljnu kamatu
   • dodatna promidžba energetske obnove
mjere za pove anje en u inkovitosti za obiteljske ku e
Mjere za povećanje en. učinkovitosti za obiteljske kuće

Ciljani obuhvat : 100 obiteljskih kuća po županiji tj. 2 000 obiteljskih kuća na razini RH godišnje

shema provedbe energetske obnove obiteljskih ku a
Shema provedbe energetske obnove obiteljskih kuća

MGIPU

informacije i promocija

informacije i podaci

FZOEU

Građani

„Posrednik”

novac

novac

Fond može sufinancirati građane za energetsku obnovu preko JLP(R)S, preko štedionica ili direktno.

sufinanciranje energetske obnove obiteljskih ku a
Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Načini i izvori sufinanciranja:

1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2. Strukturni fondovi EU

3. Izvori financiranja na strani građana

(sredstva građana iz stambenih štedionica i dr.)

4. Krediti građana

5. Proračuni JLP(R)S

postoje a obiteljska ku a zgrada
Postojeća obiteljska kuća – zgrada

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Članak 3 Pojmovi

 • 14. postojeća građevinaje građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema ovom ili posebnom zakonu s njom izjednačena
postoje a obiteljska ku a zgrada1
Postojeća obiteljska kuća – zgrada

a) Akti za građenje: građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje za građenje, građevna dozvola, lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje, građevna dozvola za jednostavne građevine, rješenje o uvjetima uređenja prostora, rješenje kojim se odobrava građenje;

b) Akti za uporabu: uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu, dozvola za upotrebu;

c) Akti za ozakonjenje (legalizaciju): rješenje o izvedenom stanju (izdano na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, rješenje o izvedenom stanju (izdano na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji), potvrda izvedenog stanja;

postoje a obiteljska ku a zgrada2
Postojeća obiteljska kuća – zgrada

d) Akti i dokumenti kojima se nezakonito izgrađena zgrada izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom:

 • 15.veljače 1968. članak 330 ZOPUIG
 • Obnova - članak 332 stavak 1 ZOPUIG
 • Uništeni odnosno nedostupni akti – članak 332 stavak 2 ZOPUIG
 • Stambeno zbrinjavanje – članak 332 stavak 3 ZOPUIG
projekt na razini glavnog projekta
Projekt na razini glavnog projekta
 • Izrađuje se samo za zahvat za koji se traži subvencija
 • Izrađuje ga ovlašteni inženjer
 • trošak
 • Hrvatska komora inženjera građevinarstva
 • www.hkig.hr/‎
 • Hrvatska komora arhitekata
 • www.arhitekti-hka.hr/‎
 • Hrvatska komora inženjera strojarstva
 • www.hkis.hr/‎
hvala na pa nji
Hvala na pažnji !

Izvor: web

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenjawww.mgipu.hr

ad