S pruskoolid ja projektides osalejad
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

SÕPRUSKOOLID JA PROJEKTIDES OSALEJAD PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SÕPRUSKOOLID JA PROJEKTIDES OSALEJAD. Tartu Forseliuse Gümnaasium, 12. klass Helja Kirber – eesti keele, kirjanduse ja soome keele õpetaja www.tfg.tartu.ee Forssan Yhteislyseo, kirjanduse lisakursuse valinud õpilased Piia Leppä – äidinkielen opettaja www.forssanyhteislyseo.fi.

Download Presentation

SÕPRUSKOOLID JA PROJEKTIDES OSALEJAD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SÕPRUSKOOLID JA PROJEKTIDES OSALEJAD

 • Tartu Forseliuse Gümnaasium, 12. klass

  Helja Kirber – eesti keele,

  kirjanduse ja soome keele

  õpetaja

  www.tfg.tartu.ee

 • Forssan Yhteislyseo, kirjanduse lisakursuse valinud õpilased

  Piia Leppä – äidinkielen opettaja

  www.forssanyhteislyseo.fi


PROJEKTID


PROJEKTID


PROJEKTID

Ainetevahelised seosed:

 • kirjandus

 • soome keel

 • inglise keel

 • kunstiajalugu

 • arvutiõpetus

 • Soome maatundmine ja kultuur


KIRJANDUS SÕNAS JA PILDIS

Eesmärgid:

 • arendada õpilaste oskust märgata enda ümber toimuvat kultuurielu; tutvuda soome ja eesti kaasaegse kirjanduse ja filmikunstiga;

 • leida seoseid kirjanduse ja filmikunsti vahel (ehk siis mõista kirjandust filmikunsti kaudu ja vastupidi);

 • arendada õpilaste suulist ja kirjalikku väljendusoskust;

 • arendada võõrkeeleoskust;

 • arendada rahvusvahelise koostöö oskust;

 • arendada kaasaegsete infotehnoloogiliste võimaluste kasutamise oskust.


KIRJANDUS SÕNAS JA PILDIS

Projekti vahendid:

 • eTwinning-keskkond (www.etwinning.net)

 • ühine netiajakiri Virtuaalkass Felix (http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/wwwtfgtartuee/)  

 • ajaveeb (www.meiesoome.blogspot.com )

 • koolide koduleheküljed (www.tfg.tartu.ee ja www.forssanyhteislyseo.fi);

 • Moodle õpikeskkond (www.moodle.fi/fyl)

 • www.pbwiki.com ja www.weebly.com


VIRTUAALKASS FELIX


KIRJANDUS SÕNAS JA PILDIS

Ajakava: september - mai


KIRJANDUS SÕNAS JA PILDIS

Tähtsamad tegevused:

 • töörühmad; õpilased tutvuvad omavahel;

 • ühe töörühma liikmed loevad läbi eesti keelde tõlgitud soome ilukirjandusliku teose;

 • loetu põhjal kirjutatakse küsimusi ja tekste ning luuakse erinevaid Interneti töövahendeid kasutades teose reklaam

  e-ajakirja


KIRJANDUS SÕNAS JA PILDIS

 • mõlemal pool vaadatakse üks Eesti ja Soome uuem film, mille aluseks olev teos on nii eesti kui soome keeles olemas;

 • loetakse katkendeid teostest ja võrreldakse teost ja filmi;

 • kirjutatakse arvamusi e-ajakirja, kommenteeritakse teiste arvamusi;

 • kohtutakse üks kord Soomes ja üks kord Eestis, toimuvad seminarid


KIRJANDUS SÕNAS JA PILDIS

 • nii Eesti kui Soome õpilased võtavad osa Virtuaalkassi 7. arvustuste võistlusest


PROJEKTID

NÄITEID: e-ajakiri; wiki


ÕPILASTE ARVAMUSED

HELEN:

“Hoopiski huvitavamaks läks asi siis, kui saime suurepärase võimaluse teha koostööd soome noortega ja kõrvutada loetud raamatuid. Koos paarilisega lisasime ajakirja veel paar põnevat artiklit, mis nõudis mõtisklemist ja arutlemist. Mulle meeldis see, et saime võrrelda oma nägemusi teosest ja tungida lausa raamatu sügavikku, kuhu poleks ehk ise sattunudki. Oli tore kuulata, kuidas teine sellest raamatust aru sai ja millele tähelepanu pööras.”


ÕPILASTE ARVAMUSED

SILVER:

“Teine päev oli eriti töine, kuna meil toimus siis seminar, kus me koos soomlastega tegime tähtsat projektitööd. Tegevus oli küllalt huvitav ning samas sai praktiseerida soome ja inglise keelt. Minu jaoks oli suur üllatus see, et kui minu soomlasest kaaslane luges minu eestikeelset arvustust, siis tema sai sama palju aru kui mina soome keelest.”

Ajaveeb “TFG ja SOOME”

www.meiesoome.blogspot.com


PROJEKTID

TÄHTSUS:

 • kaasaegse ilukirjanduse lugemine;

 • taustainfo otsimine;

 • rahvusvaheline suhtlus ja koostöö;

 • erinev töö teostega ja kirjanduse ning teiste kunstiliikide võrdlus;

 • soome ja inglise keele praktika;

 • lähem tutvus Soome ja Eestiga.


PROJEKTITÖÖ

TULEVIK

Tänan!

www.tfg.tartu.ee


 • Login