EKOLOGIE
Download
1 / 29

EKOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 321 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EKOLOGIE. EKOLOGIE. věda o vztahu mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem oikos – obydlí logos – nauka,věda definici pojmu ekologie vymyslel r. 1866 Ernst Haeckel ekologie obecná speciální. podle úrovně, na níž jsou vztahy studovány:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

EKOLOGIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation TranscriptEkologie

EKOLOGIE

 • věda o vztahu mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem

 • oikos – obydlílogos – nauka,věda

 • definici pojmu ekologie vymyslel r. 1866 Ernst Haeckel

 • ekologieobecná

 • speciální


Ekologie


Ekologie


Ekologie

Ekologická valence

 • rozmezí podmínek, v nichž je organismus schopen existovat


Ekologie

stenoekní druhdruh vázaný na úzce vymezené podmínky existence (s úzkou ekologickou valencí)

euryekní druhdruh snášející podmínky prostředí ve velkém rozsahu (se širokou ekologickou valencí)


Ekologie

Euryekní druh

zmije obecná


Ekologie

Stenoekní druh

 • často jejich přítomnost poukazuje na nějaký faktor prostředí, jehož přítomnost indikují = bioindikátory

rak říční

kopřiva dvoudomá


Ekologie

Ekologická nika

 • n-rozměrný prostor, daný podmínkami prostředí, v nichž je určitý druh schopný přežívat a uchovávat populaci


Ekologie

Areál

 • každý druh na Zemi obývá jen určité území, podle své ekologické valence = areál

areál výskytu bizona

areál výskytu velblouda a lamy


Ekologie

Stanoviště - biotop

 • každý organismus žije v přírodě v určitém prostředí, které mu poskytuje ty nejlepší podmínky pro život = stanoviště (biotop)

 • typy biotopů

 • vodní toky a nádrže

 • mokřady a pobřežní vegetace

 • prameniště a rašeliniště

 • skály, sutě a jeskyně

 • lesy

 • křoviny a další ...


Ekologie

Naleziště druhu

 • biotop, ve kterém byl již výskyt určitého druhu konkrétně prokázán

 • např. nalezištěm (lokalitou) výskytu druhu tučnice česká (Pinguicula bohemica) je mokřadní louka u České lípy v ČR


Ekologie

Kosmopolitní druh

 • druh vyskytující se všude na Zemi, kromě nehostinných oblastí na pólech

 • např. některé druhy mikroorganismů, ptáků, plazů


Ekologie

Orlovec říční (Pandion haliaëtus)


Ekologie

Ekotypy

 • adaptací na různé podmínky (např. vlivem geografické pozice) se v rámci jednoho druhu rozlišují odlišné formy = ekotypy


Ekologie

Endemit

 • druh, který žije pouze na jediném místě na Zemi


Ekologie

tučnice česká (Pinguicula bohemica)

- endemit ČR


Ekologie

reliktzbývající populace druhu, jež se vyskytoval dříve na velké části území např. Eurasie a dnes se vyskytuje už jen v malém areálu např. ve střední Evropě

glaciální reliktzbývající populace druhu, jež zůstal v určitém území jako pozůstatek populace, jež tu byla rozšířena během doby ledové (glaciálu)


Ekologie

Ostružiník moruška (Rubus chamaemorus)

- glaciální relikt


Ekologie

Autochtonní druh

druh, který je na daném území (např. v ČR) původní

třemdava bílá


Ekologie

Allochtonní druh

druh, který je na daném území nepůvodní, zavlečený z jiné části Země

netýkavka malokvětá


Ekologie

Synantropní druh

 • druh doprovázející člověka, vázaný způsobem života na lidská sídla a jejich okolí

mravenec faraón

peťour maloúborný


Ekologie

jedinec

populace

společenstvo

ekosystémEkologie

Ekoton

 • přechodné společenstvo organismů na hranici dvou ekosystémů

 • zpravidla se zde vyskytují druhy obou ekosystémů společně, proto je ekoton vždy druhově velmi bohatý

 • např. ekoton na hranici lesa a louky, ekoton porostů břehové vegetace na rozhraní rybníka a loukyEkologie

Organismus a prostředí

 • každý organismus může žít pouze v prostředí, které odpovídá jeho ekologické valenci tzn. všechny podmínky prostředí musí být organismus schopný přežít

 • podmínky prostředíabiotické (sluneční záření, teplota...)

 • biotické (souhrn vlivů ostatních organismů na život jedince)


Ekologie

Abiotické podmínky prostředí

 • sluneční záření

 • teplota prostředí

 • voda

 • půda

 • atmosféra


ad
 • Login