Publiczna szko a podstawowa im adama mickiewicza w borze zajaci skim
Download
1 / 29

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim. Dyrektor Szkoły mgr Bogdan Paprotny. tel.: (034) 319-14-16; e-mail: [email protected] POWOŁANIE ZESPOŁU. Wniosek rodziców do dyrektora szkoły z prośbą o powołanie Zespołu Wczesnego Wspomagania. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim' - lysandra-cannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Publiczna szko a podstawowa im adama mickiewicza w borze zajaci skim

Publiczna Szkoła Podstawowaim. Adama Mickiewiczaw Borze Zajacińskim

Dyrektor Szkołymgr Bogdan Paprotny

tel.: (034) 319-14-16; e-mail: [email protected]


Powo anie zespo u
POWOŁANIE ZESPOŁU

 • Wniosek rodziców do dyrektora szkoły z prośbąo powołanie Zespołu Wczesnego Wspomagania


Nawi zanie wsp pracy
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie:

 • mgr Jolanta Miękina (wcześniej koordynator ZWWRDzA na terenie Miejskiego Przedszkola w Częstochowie, obecnie konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz dzieci z autyzmem);

 • Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Częstochowie:

 • mgr Bożena Bator – psycholog;

 • Specjalistyczno – Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia w Częstochowie:

 • pani Beata Tatrocka – Burzawa – lekarz, psychiatra dziecięcy;

 • mgr Grażyna Sklarzyk – neurologopeda;

 • mgr Izabela Wojtal – terapeuta autyzmu.


Sk ad zespo u
SKŁAD ZESPOŁU

 • oligofrenopedagog – mgr Jolanta Bojarz (pedagogika wczesnoszkolna)

 • oligofrenopedagog – mgr Barbara Jelonek (pedagogika wczesnoszkolna)

 • psycholog – mgr Bożena Bator

 • neurologopeda – mgr Grażyna Sklarzyk

  inni specjaliści:

 • lekarz psychiatra – pani Beata Tatrocka – Burzawa

 • terapeuta autyzmu – mgr Izabela Wojtal


Rodzaj i miejsce zaj
RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone przez oligofrenopedagogów:

 • elementy terapii behawioralnej

 • terapia zabawą

 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

 • muzykoterapia

 • metoda aktywności ruchowej M. Ch. Knill’a

 • metoda dobrego startu.

  Miejsce zajęć: Oddział Przedszkolny w Borze Zajacińskim.


Rodzaj i miejsce zaj1
RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia z psychologiem:

 • 3 razy w miesiącu (w tym jedno z zajęć z całą rodziną dziecka)

  Miejsce zajęć: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Częstochowie.


Rodzaj i miejsce zaj2
RODZAJ I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia logopedyczne i terapeutyczne:

 • 4 razy w miesiącu (2 zajęcia wynikające z organizacji i dodatkowo w ramach NFZ kolejne 2 spotkania)

 • zajęcia z terapeutą raz w tygodniu

  Miejsce zajęć: Specjalistyczno – Diagnostyczny Ośrodek Zdrowiaw Częstochowie.


Wsp praca z rodzicami
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • opieka psychologa nad rodziną dziecka

 • uczestnictwo rodziców w grupie wsparcia

 • zajęcia otwarte i instruktażowe prowadzone przez członków Zespołu

 • indywidualne konsultacje i rozmowy z rodzicami po zakończonych zajęciach z dzieckiem


Historia paw a
HISTORIA PAWŁA

 • diagnoza autyzmu wczesnodziecięcego

 • zachowanie dziecka:

 • stymulacja

 • ruchliwość

 • brak mowy

 • rozumienie mowy „?”

 • brak koncentracji

 • słabe napięcie mięśniowe

 • brak zainteresowania zajęciami

NA POCZĄTKU:


Analiza dokumentacji
ANALIZA DOKUMENTACJI

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wydana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

 • diagnoza testem PEP-R

 • dokładna diagnoza psychologiczna

 • dokładna diagnoza logopedyczna

 • konsultacje z terapeutą

 • wspólne opracowanie programu terapeutycznego dla dziecka

 • opracowanie programu domowego (dla rodziców do ćwiczeńz dzieckiem na terenie domu)


Praca z paw em
PRACA Z PAWŁEM

 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem

 • współpraca z rodzicami

 • zainteresowanie przedmiotami, pomocami

 • mniejsza stymulacja


Praca z paw em1
PRACA Z PAWŁEM

 • samodzielne wykonywanie ćwiczeń aktywności ruchowej Knill’a


Praca z paw em2
PRACA Z PAWŁEM

 • znajomość swojego miejsca pracy


Praca z paw em3
PRACA Z PAWŁEM

 • uczenie wyborów

 • praca w małej grupie terapeutycznej


Praca z psychologiem
PRACA Z PSYCHOLOGIEM

 • ćwiczenia polegające na naśladowaniu

 • dopasowywanie elementów

 • rozumienie mowy

 • pojęcia abstrakcyjne (kolory, stosunki przestrzenne, zaimki osobowe, wywoływanie pojedynczych dźwięków)

 • czynności przedszkolne (ćwiczenia manualne, usprawnianie mięśni dłoni, utrwalanie kierunku rysowania linii, wprowadzenie liczenia do trzech)

 • elementy terapii Integracji Sensorycznej

 • ćwiczenia ruchowe (wykorzystanie piłki Bobath)

 • program wprowadzający Ch. Knill kształtującej świadomość ciała

 • muzykoterapia (szczególnie muzyka terapeutyczna Reimonda Lapa)


Praca z neurologoped
PRACA Z NEUROLOGOPEDĄ

Cel terapii logopedycznej – przełamywanie bariery komunikacyjnej:

 • rozwijanie rozumienia mowy w bardziej złożonych sytuacjach zadaniowych

 • stymulowanie mowy czynnej

  Etapy terapii logopedycznej:

 • praca nad oddychaniem (wydłużanie fazy wydechowej

 • usprawnianie artykulatorów (warg, języka, podniebienia)

 • trening naśladowania werbalnego

 • rozwijanie słownika biernego

 • rozwijanie percepcji słuchowej (ćwiczenie słuchu awerbalnego – zastosowanie odpowiedniego programu komputerowego)

 • systematyczna praca i pozytywne oddziaływanie emocjonalne


Praca z terapeut
PRACA Z TERAPEUTĄ

Zastosowano metodę behawioralną w oparciu o indywidualny program terapeutyczny. Program zakłada pracę w zakresie:

 • naśladowania,

 • dopasowywania i sortowania

 • rozumienia mowy

 • umiejętności zabawy i zachowań społecznych

  Stosowane są zasady polegające na:

 • dostosowanie języka do aktualnego poziomu rozwoju dziecka

 • polecenia i komunikaty formowane są krótko i adekwatnie do sytuacji

 • stosowanie podpowiedzi manualnych

 • demonstrowanie ćwiczenia

 • budowanie wspólnego pola uwagi

 • zachęcanie do współdziałania z terapeutą.

  Bardzo ważnym elementem jest częste nagradzanie chłopca w odpowiednim momencie.


Efekty
EFEKTY

 • naśladuje wykonywane czynności

 • potrafi samodzielnie pracować na znanym materiale

 • skupia się na dłużej pracując przy swoim miejscu pracy

 • lepszy kontakt z dzieckiem (buduje pole uwagi z drugą osobą)

 • lepsze funkcjonowanie społeczno – emocjonalne

 • bardziej otwarci rodzice

 • próby samodzielnego ubierania się i zakładania butów

 • lepszy kontakt z rówieśnikami (małą grupą terapeutyczną)

 • samodzielnie ćwiczy z zestawem aktywności ruchowej Knill’a

 • na żądanie wypowiada samogłoskę „a”

 • koncentruje się na dłużej, by wysłuchać krótkich poleceń


Co dalej
CO DALEJ?

 • diagnoza w PPPiP (badanie dziecka)

 • dalsza praca nad samodzielnością i komunikacją

 • kontynuacja pracy w małej grupie terapeutycznej

 • podjęcie próby wprowadzenia na zajęcia do dużej grupy rówieśniczej

 • dalsza współpraca z rodzicamiad