Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag - PowerPoint PPT Presentation

Evaluering av forskning innen ingeni rvitenskapelige fag
Download
1 / 30

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag. Om evalueringen Ved prosjektleder Malena Bakkevold. Hva kommer ut av evalueringen. Kvalitet og relevans av forskningen innen ingeniørvitenskapelige fag blir evaluert av internasjonale fagpaneler

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evaluering av forskning innen ingeni rvitenskapelige fag

Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag

Om evalueringen

Ved prosjektleder Malena Bakkevold


Hva kommer ut av evalueringen

Hva kommer ut av evalueringen

 • Kvalitet og relevans av forskningen innen ingeniørvitenskapelige fag blir evaluert av internasjonale fagpaneler

 • Sterke og svake sider når det gjelder kvalitet av forskningen og samfunnsmessig betydning blir vurdert både på forsker-gruppenivå og på instituttnivå

 • Områder hvor forskningen bør styrkes ut fra nasjonale behov blir identifisert og forslag til tiltak presentert


Hensikten med evalueringen

Hensikten med evalueringen:

 • Gi et grunnlag for langsiktig utvikling av fagmiljøene innen ingeniørvitenskapen på nasjonalt plan

 • Gi tilbakemelding til de berørte forskergrupper, institutter og institusjoner til hjelp for faglige prioriteringer og videreutvikling

 • Gi et grunnlag for forskningsstrategisk arbeid i Forskningsrådet

 • Være et grunnlag for forskningspolitiske råd til våre myndigheter


Organisering

Organisering

3 ekspertpanel:

 • Panel 1: Bygg-, produksjons- og driftsteknikk

 • Panel 2: Konstruksjons- og produktteknikk

 • Panel 3: Energi- og prosessteknikk

  En overordnet rapport vil bli utarbeidet basert på

  de tre panelrapportene.

  Evalueringen organiseres som et prosjekt.


Mandat

Mandat

Panelene skal evaluere forskningens:

 • Vitenskapelige kvalitet

 • Relevans for samfunnet

 • Samarbeid (nasjonalt og internasjonalt)

 • Organisering

 • Ledelse

  Panelene blir bedt om å ta hensyn til tilgjengelige ressurser.


Fremdriftsplan for evalueringen

Fremdriftsplan for evalueringen:

 • Oppnevning av paneler – Okt/nov 03

 • Faktaark – 15. nov 03

 • Egenvurderinger– 1.des 03

 • Høringsmøterog besøk – Febr/mars 04

 • Panelrapporter – Jun 04

 • Felles, overordnet rapport – Juli 04

 • Offentliggjøring – Sept 04


Forslag til eksperter frist 25 09

Forslag til eksperter – Frist: 25.09!

Vi ber om:

 • Kort beskrivelse av forskningsfelt (CV), adresse, forslag til hvilke fagfelt ekspertene kan dekke

  Krav:

 • Professorkompetanse

 • Ikke sampubliseringer med norske miljøer siste 5 år

  Forslag sendes til prosjektsekretær

  Bente Johansen: baj@forskningsrådet.no


Kontaktperson ved instituttet

Kontaktperson ved instituttet

Vi ønsker rask og effektiv kommunikasjon med instituttet under arbeidet med evalueringen.

Navn på kontaktperson og e-post adresse sendes til prosjektsekretær Bente Johansen:

baj@forskningsrådet.no

Merk fristen: 25.09


Innholdet i evalueringsrapportene

Innholdet i evalueringsrapportene

 • Vurderinger av de enkelte instituttene/forskergruppene

 • Anbefalinger om forskningsaktiviteten fremover

 • Forskningspolitiske/-strategiske vurderinger og anbefalinger/råd


Retningslinjer for panelenes arbeid

Retningslinjer for panelenes arbeid

 • Ikke omtale av enkeltforskere eller forskergrupper ved angivelse av personnavn

 • Evalueringen avgrenses til forskergruppenivå

 • De evaluerte instituttene/forskergruppene får anledning til å kvalitetssikre faktaopplysninger.

  Retningslinjene blir gjort kjent for panelene ved oppnevning


Evaluering av forskning innen ingeni rvitenskapelige fag1

Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag

Erfaringer, trusler og muligheter

Ved prosjektleder Malena Bakkevold


Hva har vi l rt

Hva har vi lært?

 • Planlegge (prosjektplanlegging)

 • Avgrense (faglig og organisatorisk)

 • Informere og gå i dialog

 • Sette rammer for panelenes arbeid

 • Spre resultatene!

Forskningsrådets rolle:

Legge til rette, følge opp, gi råd til myndighetene


Styrke og muligheter

I DAG

Grundig planlegging

Tilgjengelige ressurser

God kontakt med miljøene

Vilje til dialog

Bevisst bruk av faglige rådgivere

I MORGEN

Høyere forskningskvalitet og bedre samspill forskningsmiljøer -samfunn

Mer offensive råd fra Forskningsrådet

Forskningsmiljøer bevisste egne muligheter

Styrket dialog med fagmiljøene

Styrke og muligheter


Svakheter farer og trusler

I DAG

Tidspress

Ekspertproblemer

Mangelfull prioritering av evalueringen

Svake egenvurderinger

I MORGEN

Manglende oppfølging:

For få ressurser

Manglende evne til gjennomføring av tiltak

Tretthet i miljøene

Svakheter/farer og trusler


Oppf lging av evalueringer hva har skjedd konkrete resultater

Oppfølging av evalueringer – hva har skjedd?Konkrete resultater:

 • Reorganisering av institutter, sammenslåing av avdelinger

 • Etablering av nye forskergrupper og av større grupper

 • Etablering av allianser

 • Funksjoner som styrker strategisk utvikling og forskningskoordinasjon (bla.interfakultære utvalg)

 • Endret ressursfordeling

 • Økning av driftsmidler til postdok.stipendiater

Fagevalueringer gir resultater!


Evaluering av forskning innen ingeni rvitenskapelige fag2

Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag

Fordeling av forskningsmiljøer på paneler

Ved spesialrådgiver Dag Kavlie


Hvem skal evalueres

Hvem skal evalueres ?

Teknologiske fagmiljøer som gir utdanning på mastergradsnivå, og som ikke har vært evaluert sammen med naturvitenskapelige fagmiljøer:

 • Ingeniørvitenskapelige fagmiljøer ved NTNU inkludert elkraft og materialteknologi

 • Institutter ved Høgskolene i Narvik og Stavanger som har mastergradsprogram

 • Teknologiske institutter ved NLH


Ingeni rvitenskap klassisk inndeling benyttet ved evaluering av teknologiske fagmilj er i nederland

Ingeniørvitenskap –klassisk inndelingBenyttet ved evaluering av teknologiske fagmiljøer i Nederland

 • Maskinteknikk

 • Bygningsingeniørfag

 • Elektroteknikk

 • Marin teknikk

 • Petroleumsteknologi


Kriterier for inndeling i fagpaneler

Kriterier for inndeling i fagpaneler

 • Legge faggrupper med likeartet kunnskapsbase i samme panel

 • Dette er en evaluering av fagmiljøer, trenger derfor ikke være bundet av de utdanninger som gis

 • Medlemmene av ekspertpanelene skal kunne gi gode vurderinger av faggruppene

 • Om lag samme antall fagmiljøer i hvert panel

 • Maksimalt tre paneler og åtte medlemmer i hvert panel


Forslag til paneler

Forslag til paneler

 • Panel 1:

  Bygg-, produksjons-og driftsteknikk

 • Panel 2:

  Konstruksjons-og produktteknikk

 • Panel 3:

  Energi- og prosessteknikk


Fag fordelt p paneler panel 1 bygg produksjons og driftsteknikk

Fag fordelt på panelerPanel 1: Bygg-, produksjons- og driftsteknikk

 • Prosjektering

 • Byggteknikk

 • Geoteknikk

 • Anleggsteknikk

 • Veg- og samferdselsteknikk

 • Vann- og avløpsteknikk

 • Geomatikk og kartfag

 • Produksjonsteknikk

 • Driftsteknikk


Fag fordelt p paneler panel 2 konstruksjons og produktteknikk

Fag fordelt på panelerPanel 2: Konstruksjons- og produktteknikk

 • Metallurgi

 • Bygningsmaterialer

 • Plast og kompositter

 • Konstruksjonsteknikk

 • Konstruksjoners sikkerhet

 • Produktutvikling

 • Produktdesign


Fag fordelt p paneler panel 3 energi og prosessteknikk

Fag fordelt på panelerPanel 3: Energi- og prosessteknikk

 • Elkraftteknikk

 • Termisk energiteknikk

 • Industriell prosessteknikk

 • Klimatisering av bygninger

 • Strømningsteknikk

 • Petroleumsteknologi


Evaluering av forskning innen ingeni rvitenskapelige fag3

Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag

Instituttenes egenvurderinger i forhold

til mandatet

Ved spesialrådgiver Dag Kavlie


Fakta ark

Fakta-ark

Merk: Fakta-arket skal være til hjelp for ekspertpanelene

Innhold:

 • Organisation – Organisation chart

 • Personell involved in research

 • List of professors

 • Statistics of graduates, M. Sc. and Doctors

 • R&D expenditures by main source of funding

 • Contact person

  Frist for fakta-arket: 15.november 2003


Egenvurderinger

Gir grunnleggende informasjon om instituttet og forskningen

Er et viktig dokument for panelene

Frist: 1.desember 2003

Forutsetter:

Høy kvalitet:

Innhold

Framstilling

Instituttet har ansvar for kvalitetssikringen

Forskere må involveres

Sendes samlet fra instituttet

Egenvurderinger:


Egenvurderinger disposisjon instituttniv

Egenvurderinger – DisposisjonInstituttnivå

 • Organisation of the department

 • Leadership of the research

 • Strengths and weaknesses of the department

 • Strategy and plans for the future

 • Infrastructure (including major pieces of equipment)

 • The recruitment of researchers

 • Other information of relevance to the evaluation


Egenvurderinger disposisjon forskergruppeniv

Egenvurderinger – DisposisjonForskergruppenivå

 • Collaboration with business and public sector and research impact

 • International relations

 • Strategy organization and national cooperation

 • The strengths and weaknesses of the research group

 • Description of research activities

 • Training and mobility of researchers

 • General conditions applying to the research


Egenvurdering vedlegg

Egenvurdering - Vedlegg

 • Brief CV, max. 4 pages, for all staff members in academic positions and post-doctoral fellows, including list of selected publications.

 • List of doctoral candidates.


Hva er spesielt viktig for dere

Hva er spesielt viktig for dere?

 • Egenvurderingen:

  • sentrale, korrekte opplysninger, godt gjennomarbeidet dokument, oversiktlig

  • Godt bilde av forskningsaktiviter og betydningen denne har for næringsliv og samfunn

 • Høringsmøtene: -korte, godt forberedte presentasjoner på engelsk; SWOT-analyse har fungert godt.


 • Login