Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, maj 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation

Polityka mieszkaniowa Szczecina
Download
1 / 19

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, maj 2012 r. Polityka mieszkaniowa Szczecina. nowa polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwał przyjętych przez Radę Miasta podczas kwietniowej sesji

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, maj 2012 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

Polityka mieszkaniowa Szczecina

Szczecin, maj 2012 r.


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

Polityka mieszkaniowa Szczecina

 • nowa polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwał przyjętych przez Radę Miasta podczas kwietniowej sesji

 • polityka mieszkaniowa zacznie obowiązywać po opublikowaniu uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego przewidywany termin – lipiec 2012 r.

 • nie oznacza to, że od razu najemcy mieszkań komunalnych odczują zmiany - proces ten będzie rozłożony w czasie.

 • wprowadzaniu zmian towarzyszyć będzie akcja informacyjna skierowana do mieszkańców


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

Polityka mieszkaniowa dotyczy:

 • zasad wykupu komunalnych lokali mieszkalnych;

 • zasad wynajmowania lokali komunalnych;

 • zamiany lokali mieszkalnych;

 • zasad polityki czynszowej;

 • systemu pomocy społecznej w polityce mieszkaniowej.


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻY

 • Wysokość bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy uzależniona od okresu najmu.

 • 25%  bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;

 • 50% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;

 • 85% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;

 • 95% bonifikaty -  jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻY

 • Ważne dla najemców!!!

 • Wnioski o wykup lokali mieszkalnych złożone przed dniem wejścia w życie uchwały o zasadach sprzedaży lokali komunalnych rozpatrywane będą według dotychczasowych zasad co oznacza, że bonifikata od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wynosić będzie:

 • 95 % gdy zbywany jest jeden lokal mieszkalny,

 • 97 % gdy sprzedawane są jednocześnie wszystkie pozostałe lokale mieszkalne położone w granicach danej nieruchomości.


Najem lokali komunalnych weryfikacja kolejki mieszkaniowej

NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJA KOLEJKI MIESZKANIOWEJ

 • przejrzyste i proste rozwiązania

 • urealnienienie możliwości uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujących

 • coroczne składanie wniosków o przydział lokalu,

 • punktowa ocena wniosku, w oparciu o sytuację bytową

 • dodatkowa punktacja dla osób z dotychczasowej kolejki

 • losowanie w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów

 • wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu podawany jest do publicznej wiadomości


Najem lokali komunalnych weryfikacja kolejki mieszkaniowej1

NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJA KOLEJKI MIESZKANIOWEJ

Harmonogram działań związanych ze zmianą systemu najmu lokali komunalnych

 • od 1 lipca do 31 października 2012r. - składanie przez mieszkańców wniosków o najem mieszkania komunalnego

 • do 31 stycznia 2013 - weryfikacja wniosków

 • do 1 marca 2013 r. - sporządzenie projektów wykazów osób spełniających kryteria do wynajęcia mieszkania

 • do 31 marca 2013 - przyjmowanie uwag i zastrzeżeń

 • do 30 kwietnia 2013 - przekazanie uwag i zastrzeżeń do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową

 • maj/czerwiec 2013 r. - analiza zastrzeżeń przez SKM

 • czerwiec/lipiec 2013 - podanie do publicznej wiadomości wykazu osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu.


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY

 • gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań poprzez pomoc osobom, które mają kłopoty finansowe

 • proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu

 • gmina będzie dokonywać zamian lokali oraz pośredniczyć w zamianach międzylokatorskich


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY

Lokal o mniejszej pow. użytkowej, niższym standardzie zajmowany przez najemców o wyższych dochodach

Dłużnik zajmuje lokal o dużej pow. użytkowej (nieadekwatny do potrzeb i możliwości utrzymania)

ZAMIANA LOKALI

SPŁATA ZALEGŁOŚCI

Ewentualny remont lokalu (podwyższenie standardu zasobu), poprawa warunków zamieszkiwania, opłacany czynsz – przychód dla Gminy

Uniknięcie sytuacji rosnącego zadłużenia, brak zaległości, możliwość utrzymania lokalu

EFEKT ZAMIANY


Zamiany lokali mieszkalnych aktywne uczestnictwo gminy

ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY

Harmonogram

od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. :

 • wysłanie informacji do osób, które mają złożone wnioski, a w myśl nowych przepisów nie kwalifikują się na zamianę i do osób, które mają złożone wnioski na lokal mniejszy celem weryfikacji ich oczekiwań

 • poinformowanie osób, które mają złożone wnioski (oferty) na zamianę międzylokatorską w celu weryfikacji wniosków oraz przekazania osobom nadal zainteresowanych zamianą wiedzy o nowych zasadach

  po 31 sierpnia 2012 r.

 • przyjmowanie i realizacja wniosków o zamianę na podstawie nowych zasad i ich bieżąca weryfikacja,

 • systematyczne przygotowywanie i przedstawianie ofert lokali zwolnionych w wyniku wyroku i przeprowadzanie procedury zamian.

 • tworzenie bazy najemców zainteresowanych zamianą.


Nowa polityka czynszowa ochrona os b o najni szych dochodach

NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

Dlaczego:

 • od 2006 roku stawki czynszów nie ulegały zmianie

 • wpływy z czynszów nie pokrywają nawet kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości

 • zasób ulega stałej degradacji

  Po co?

 • więcej remontów i modernizacji

 • zintensyfikowanie działań w zakresie napraw i bieżącej konserwacji

  W jaki sposób?

 • stawka czynszu ustalana w oparciu o system punktowy oraz wskaźnik przeliczeniowy podawany przez Wojewodę

 • rozbudowany systemem obniżek (do 40%) – dla osób o niskich dochodach czynsz pozostanie na tym samym lub niższym poziomie.


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

 • Czynsz będzie określany w oparciu o system punktów, który uwzględnia:

 • stan techniczny budynku,

 • wyposażenie lokalu w instalacje,

 • atrakcyjność użytkową

 • usytuowanie lokalu i lokalizację.

 • System obniżek skonstruowany jest w sposób gwarantujący osobom najuboższym czynsz nawet na niższym poziomie niż dotychczasowy

 • Podstawą obliczania pułapu czynszu stanie się wysokość najniższej emerytury, który obecnie wynosi 799,18 zł


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

 • Dla kogo obniżka czynszu?

 • 40% ulga dla:

 • jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury (1 x 1.598,36 zł )

 • gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury na osobę (n x 1.198,77 zł/os)

 • 30% ulga dla:

 • jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 250% najniższej emerytury (1 x 1.997,95 zł )

 • gospodarstw wielo1.438,52 zł/os)

 • 15% ulga dla:

 • osobowych, których dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury na osobę (nx – jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 280% najniższej emerytury (1 x 2.237,70 zł )

 • gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury na osobę (n x 1.598,36 zł/os)


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

Obniżka czynszu – przykładowe dochody


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

Harmonogram aktualizowania stawek czynszu

Nowe stawki czynszu zaczną obowiązywać od stycznia 2013 r. Do tego czasu przeprowadzone będą:

od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r - przygotowanie i dostarczenie do najemców wypowiedzeń dotychczasowych stawek czynszu wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku o obniżkę czynszu do dnia 15.10.2012 r. (realizują: ZBiLK, SCR, TBS, STBS)

od 1 września do 15 października 2012 - składanie przez najemców wniosków wraz załącznikami o dochodach o obniżkę czynszu;

od 1 października do 31 grudnia 2012 r.- trzymiesięczny okres wypowiedzenia;

do 15 grudnia 2012 r. - rozpatrzenie przez ZBiLK, SCR, TBS, STBS wszystkich złożonych wniosków o obniżkę czynszu;

od 1 stycznia 2013 r. - zmiana wysokości czynszu z uwzględnieniem ewentualnej obniżki.


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

POMOC SPOŁECZNA W POLITYCE MIESZKANIOWEJ

 • nowe zasady polityki mieszkaniowej zakładają aktywną pomoc gminy osobom o niskich dochodach, chorym, zagrożonym bezdomnością lub opuszczającym placówki opiekuńcze

 • ścisła współpraca ZBiLK z MOPR

 • narzędzia pomocy społecznej stosowane w polityce mieszkaniowej

 • przeznaczanie mieszkań o dużej powierzchni na lokale chronione lub treningowe - tworzone będą dla osób potrzebujących wsparcia kierowanych przez MOPR, osoby te dążyć muszą do usamodzielnienia się;

 • coroczne przekazywanie lokali dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych;

 • realizacja programu zamian lokali we współpracy z gminnymi TBS

 • możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego

 • wsparcie udzielane przez pracowników socjalnych


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

KAMPANIA INFORMACYJNA

 • polityka mieszkaniowa miasta wymaga poinformowania o zmianach

 • gmina szykuje się do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zmian

 • działania rozpoczną się po wejściu w życie uchwał mieszkaniowych. Wykorzystane w ich trakcie zostaną m.in.:

  • plakaty

  • ulotki do mieszkańców

  • strona internetowa

  • infolinia w ZBILK

 • wszelkie informacje mieszkańcy uzyskają w ZBiLK i w siedzibach poszczególnych rejonowych administracji mieszkaniowych


Polityka mieszkaniowa szczecina szczecin maj 2012 r

Dziękujemy za uwagę

Szczecin, maj 2012 r.


 • Login