Vesmír - PowerPoint PPT Presentation

Vesm r l.jpg
Download
1 / 21

 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vesmír. Jana Střechová.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vesmír

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vesm r l.jpg

Vesmír

Jana Střechová


Slide2 l.jpg

Oblohu sleduje lidstvo již mnoho tisíců let. Pohyb Slunce se stal prvními hodinami, měřící rytmus a jeho denní aktivity střídáním dnů a nocí. Díky Měsíci a jeho fázím mohl člověk počítat dny a sestavit první kalendář. Pozorování hvězd zase umožnilo mořeplavcům orientovat se v noci. Slovem vesmír označujeme veškerý prostor (časoprostor), hmotu a energii v něm. Zkoumáním vesmíru se zabývá hlavně kosmologie a astrofyzika. Astrofyzika je obor fyziky, který zkoumá vesmír, jeho struktury, objekty a procesy v něm probíhající. Kosmologie je odvětvím, které se zabývá vesmírem jako celkem. Studuje jeho vznik a vývoj. Astronomie (v češtině se používá také název hvězdářství) je věda zabývající se jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem.


Vznik vesm ru l.jpg

Vznik vesmíru

Podle jedné z teorií – teorie Velkého třesku (Big Bang) vznikl vesmír z nekonečně malého bodu o velké hustotě. Ta byla jak počátkem hmoty a prostoru, tak i počátkem času. Vznikl první okamžik a od něho se začal odvíjet vývoj vesmíru. Ten probíhal zpočátku velmi rychle a měl (či mohl mít) podobu velké exploze. Vesmír se rychle rozpínal. Uvnitř se nacházela velmi hustá a žhavá látka. Teoreticky rozpracoval rozpínání vesmíru Alexandr Friedmann a využil k tomu Einsteinovy rovnice obecné teorie relativity. Podle nich není možné, aby se vesmír nerozpínal nebo nesmršťoval.


Velikost vesm ru l.jpg

Velikost vesmíru

 • Není dodnes jasné, zda má vesmír konečnou nebo nekonečnou velikost a objem. Vzdálenost k hranici pozorovatelného vesmíru se odhaduje na 78 miliard světelných let.

 • Světelný rok je jednotka vzdálenosti, která se používá v astronomii. Je to vzdálenost, kterou světlo ve vakuu urazí za jeden rok.


Objekty ve vesm ru l.jpg

Objekty ve vesmíru

 • Galaxie – seskupení hvězd, plynu a prachu, neviditelné temné hmoty a možné temné energie. Galaxie má 10 milionů až 1000 miliard hvězd a je tisíce až statisíce světelných let velká. Nalézají se zde hvězdy různých hmotností i stáří. Střed galaxie je tvořen takzvaným jádrem a vyznačuje se nejvyšší hustotou. Naše galaxie se nazývá Mléčná dráha

 • Mlhovina– mezihvězdný oblak prachovitých částic a plynů.


Slide6 l.jpg

 • Hvězda – rodí se smršťováním obrovských oblak plynu a prachu – mlhovin. Hvězdy mají kulovitý tvar, ve kterém je udržuje gravitace. Jsou vázány v galaxiích. Zemi nejbližší hvězda je Slunce, vzdálené přibližně 8 světelných minut.

 • Dvojhvězda – dvě hvězdy, které jsou na obloze blízko sebe.

 • Hvězdokupa – seskupení hvězd, pohromadě je udržuje gravitace. Některé z nich, například Plejády, jsou viditelné pouhým okem.


Slide7 l.jpg

Planety Sluneční soustavy


Merkur l.jpg

Merkur

 • nejmenší planeta soustavy. Kamenitá, svým povrchem se velmi podobá našemu Měsíci. Jeho oběžná dráha je nejbližší ke Slunci. Nepřítomnost atmosféry je příčinou velkých rozdílů teplot mezi osvětlenou a neosvětlenou polokoulí. Rozdíly dosahují až 700 stupňů Celsia.


Venu e l.jpg

Venuše

druhá nejbližší planeta ke Slunci. Je také nejbližší Zemi. Na svém povrchu má dvě vrchoviny, mezi kterými se nachází spousta širokých prohlubní.


Slide10 l.jpg

Země

třetí planetou Sluneční soustavy. Je to jediné planetární těleso, na němž je podle současných vědeckých poznatků veden život. Je zde také k němu nezbytná voda – téměř tři čtvrtiny zemského povrchu pokrývají oceány. Má Měsíc.


Slide11 l.jpg

Mars

čtvrtá planeta Sluneční soustavy, druhá nejmenší. Má pevný horninový povrch, pokrytý krátery, vysokými sopkami, hlubokými kaňony a dalšími útvary. Má dva měsíce nepravidelného tvaru


Jupiter l.jpg

Jupiter

v pořadí pátá planeta sluneční soustavy, ale za to největší. Má nezřetelný systém planetárních prstenců. Vyznačuje se nejrychlejší rotací.


Saturn l.jpg

Saturn

šestá planeta Sluneční soustavy, po Jupiteru druhá největší, je pozorovatelný pouhým okem. Má několik prstenců, které jsou tvořeny ledovými úlomky, prachem, kamením a balvany, které nemají průměr větší než několik metrů. Mezi prstenci leží dráhy nejvnitřnějších měsíců.


Slide14 l.jpg

Uran

sedmou planetou sluneční soustavy. Skládá se především z kamene a z různých typů ledu.


Neptun l.jpg

Neptun

poslední, od Slunce nejvzdálenější planetou. Neptun je velmi daleko od Slunce a proto dostává 900krát méně sluneční energie, než Země. Zajímavostí však je, že vyzařuje 2,7krát více energie, než přijímá.


Slunce l.jpg

Slunce

koule žhavých plynů, která neustále produkuje ohromné množství energie. Je staré přibližně 4,6 miliard let, což ho řadí mezi hvězdy středního věku. Bude svítit ještě asi 5 miliard let. Je to nejjasnější těleso na obloze.


D vali jste pozor l.jpg

Dávali jste pozor?

Nyní se přesvědčím, zda-li jste opravdu dobře sledovali vše, co vám bylo promítáno 


Test k l.jpg

Testík

 • Kolik planet má Sluneční soustava?

 • Je Uran z ledu?

 • Kolikátou planetou od Slunce je Venuše?

 • Co je to dvojhvězda?

 • Jak se jmenuje Zemi nejbližší hvězda?


Planety l.jpg

Planety

 • Země

 • Je třetí planetou Sluneční soustavy

 • Je čtvrtou planetou Sluneční soustavy

 • Jupiter

 • Je pátou planetou Sluneční soustavy

 • Je šestou planetou Sluneční soustavy

 • Uran

 • Má na fotografiích modrou barvu

 • Má na fotografiích zelenou barvu


Spr vn odpov di test k l.jpg

Správné odpovědi - testík

 • Sluneční soustava má 8 planet.

 • Ano, Uran se skládá z kamene a ledu.

 • Venuše je druhou planetou od Slunce.

 • Dvojhvězda jsou dvě hvězdy, které jsou na obloze blízko sebe.

 • Zemi nejbližší hvězdou je Slunce.


A na z v r l.jpg

A na závěr….

 • Za vaši pozornost bych vám ráda poděkovala malým videem

 • http://www.youtube.com/watch?v=mcBV-cXVWFw


 • Login