Download

Marek Hastaligi


Advertisement
Download Presentation
Comments
lyre
From:
|  
(1084) |   (0) |   (0)
Views: 459 | Added: 27-08-2012
Rate Presentation: 4 0
Description:

Marek Hastaligi

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Marek Hastaligi

2. Marek Hastaligi Tavuklarin ?ok bilinen ?ok incelenen t?m?ral ve ?ld?r?c? viral bir hastaligidir.

3. Tarih?e Ilk defa 1907 yilinda Dr.Josef Marek tarafindan Macaristan?da tespit edilmistir. Hastalik 1962 yilindan bu yana hemen her yil sayilari artan salginlarla d?nyada ?nemli ekonomik kayiplara neden olmaktadir.

4. Etken Hastalik etkeni Herpesvirus grubundan onkojenik ?zelligi olan Marek virusudur 150-200 nm b?y?kl?kte olan virusun ortak antijenlere sahip 3 serotipi bulunur

6. Marek Hastaligi Deneysel olarak hindi, s?l?n ve bildircinlarda da enfeksiyon olusturulmasina ragmen Marek hastaligi yalnizca tavuklarda g?r?l?r. Hastalik 16 haftaliktan k???k tavuklarda g?r?l?r. Ancak yumurta d?nemindeki tavuklarda ve damizlik s?r?lerde de hastalik saptanmistir. Son yillarda Israil ve Fransa? da ticari hindi s?r?lerinde Marek hastaligi tespit edildigine dair yayinlar bulunmaktadir

8. Hastalik vertikal olarak bulasmaz Kontamine k?meslerde indirekt horizontal bulasma ile hastalik s?r? i?inde yayilir. Marek hastaligi viruslari enfekte tavuklarda h?cre ?ekirdeginde ?ogalir ve deri epitellerinde enfektif virion haline gelir

9. Bulasma D?k?len t?y follik?lleri ve epiteller ile virus etrafa yayilir H?cre i?indeki enfektif virion solunum yoluna ulasir ve duyarli tavuklar hastalanirlar. Hastalikli k?meste normal g?r?len tavuklarin ?ogu port?rd?r. -Devamli olarak enfeksiy?z virusun etrafa sa?ilmasi sonucu enfeksiyon k?meste s?rekli olarak kalmaktadir

10. Bulasma Deneysel enfeksiyonlarda t?y follik?lleri ile virus sa?imi 2 hafta sonra baslar ve 3-5 hafta devam eder klinik semptomlar 3-4 haftadan ?nce g?r?lmez. Hastaligin ink?basyon s?resi vir?s?n patojenitesi ve dozu, maternal antikor durumu, bulasma yolu, civcivlerin genetik ?zelliklerine g?re degisir. Marek hastaliginda en siddetli olgular 8-9 haftadan sonra ortaya ?ikmaktadir

11. Patojenite Gen? tavuklar infeksiyona daha duyarlidir Hastaligi ge?iren hayvanlarin diger bakteriyel, viral ve paraziter hastaliklara karsi duyarliligi da olduk?a artis g?stermektedir . Ge? Marek hastaligina bagli ?l?mler ise kirk haftalik yasa kadar orta ve y?ksek oranlarda g?r?lebilir

12. Hastalik Belirtileri Marek hastaligi progresif yani ilerleme g?steren bir hastaliktir. Hastalik belirtileri degisiktir Hastaligin akut seklinde tavuklarin b?y?k ?ogunlugunda d?sk?nl?k ve zayiflama T?ylerde, d?zensizlik ve kabarmalar dikkat ?eker

13. Marek hastaliginin en yaygin olarak g?r?len formu lymphoproliferative syndrom?dur. Bu formda klinik semptomlar non-spesifiktir ve lezyonlarin lokalizasyonuna bagli olarak gelisir. ?ok ?esitli sinirsel semptomlar sekillenir. Bacaklarda spastik fel?ler ve ?esitli sinirsel semptomlar gelisebilir. Sinir ve sindirim sisteminde paraliz sonucu bu sistemlere ait semptomlar sekillenebilir. Hastalik Belirtileri

14. Marek hastaliginda bazen torticollis (bas ve boynun yana d?nmesi) ve diger sinirsel semptomlar g?zlemlenir

15. Hastalik Belirtileri Fel?ler ve kasilmalar genellikle tek taraflidir. Genellikle bu durumda etkilenen hayvanlar bir bacak ?nde digeri arkada uzanmis olarak yatarlar.

16. Virulansi y?ksek MHV lar ile enfeksiyonlarda Gri renkte iris ve irregular pupilla g?r?l?r

17. Marek Hastaligi Marek hastaligi g?r?len s?r?lerde morbidite ve mortalite hemen hemen aynidir. Genellikle hastalik belirtileri g?steren tavuklar ?l?rler. Orta virulant ve virulant MHV suslarinin neden oldugu salginlarda farkli morbidite olmustur. Bazi infekte s?r?lerde sadece birka? tavukta hastalik belirtileri ortaya ?ikarken bazi isletmelerde morbidite daha y?ksek olmustur.

18. Otopsi Bulgulari Karacigerde, dalakta, b?breklerde, akcigerde, testis, ovariumda, sekillenen t?m?rlerin olusmasi tavugun genetik yapisi ve enfeksiyona neden olan virusun virulensi ile iliskilidir. Visseral t?m?rler genellikle hastaligin akut seyrinde g?r?l?r Bursa fabricius atrofiktir. Kaslarda gri beyaz renkli lezyonlar g?r?l?r Mikroskopik olarak; polimorfik lymphoid infiltrasyon dikkat ?ekicidir

19. lenfoid t?m?rler degisik organlarda sekillenebilir

20. Klinik Tablo

21. G?z formunda: Irisin gri renk almasi

22. Deri formunda: T?y follik?llerinin genislemesi. (Broylerlerde en siddetli hastalik sekli).

23. Klinik Tablo ? Deri Formu

24. *periferal sinirde kalinlasma, ?dem ve asimetri g?zlenebilir

25. Tani Marek hastaligi kinik belirtiler ve otopsi bulgularina g?re tanimlanabilirse de kesin tani laboratuvar muayeneleri ile konur. Hastaligin ge?misi, klinik bulgular, lezyonlarin yayilimi, etkilenilen yas ve teyit asamasinda histopatoloji, immunohistokimya y?ntemlerinden yararlanilmaktadir. Virus izolasyonu Molek?ler Teshis

26. Ayirici Tani ?ncelikle; *Lenfoid L?kozis *Gumboro *Aspergillozis *Kolibasillozis *Epidemik tremor (AE) *Vitamin ve mineral madde yetersizlikleri ?zellikle yumurta startinin verildigi g?nlerde Ca / P ve D Vitamini yetersizlikleri y?n?nden ayirici tani yapilmalidir

27. Tedavi Hastaligin viral k?kenli olmasindan dolayi tedavi s?z konusu degildir. Ikincil infeksiyonlari ?nlemek a?isindan antimikrobiyel tedavi uygulanabilir.

28. .

29.

30. ASILAR Marek hastaligi adinin konuldugu yildan itibaren, gerek ABD?de, gerekse Avrupa ?lkelerinde yayinlanan raporlarda hastalik insidansinin hi?te k???msenmeyecek d?zeylerde arttigi g?r?lm?st?r. Bunun ?zerine hastaligin kontrol?ne ve korunmasina y?nelik olarak asi ?alismalarina hiz verilmistir.

31. ASILAR 1970 yilinda hastaliga karsi asi uygulamasi baslatilarak hastalik kontrol altina alinabilmistir. Ilk marek asisi Ingiltere?de hazirlanan attenue Marek HPRS- 16 asisidir. Salginlardan izole edilmis Onkojenik serotip 1 MHV susu pasajlanip attenue edilerek asi hazirlanmistir Ekonomik ve epizootiyolojik ?nemi nedeniyle daha sonra serotip 3 THV den hazirlanan asilar digerlerinin yerini almistir

32. ASILAR Baslangi?ta sadece monovalan Hindilerden izole edilen hindi herpes virus (THV) susundan hazirlanan FCR-126 asilari uygulanmaktaydi. Ancak maternal antikorlar ve virulensi y?ksek saha suslarinin ortaya ?ikmasi nedeniyle bu asilarin etkinliklerinin azaldigi tespit edildi.

33. ASILAR Asilanmis olmasina ragmen hastalik ?ikan hayvanlarda yapilan ?alismalarda Serotip 3 ten hazirlanan asilarin ve uygulanan tek dozun, sahadaki ?ok virulent suslara karsi hayvanlari iyi koruyamadigi ortaya ?ikmis Saha suslarinin virulensinde daha fazla artis olmasi nedeniyle 1990?li yillarda ?Rispens? asi susu (attenue serotip 1 CVI 988) yaygin olarak kullanilmaya basladi.

34. ASILAR Serotip 3 + serotip 2 Marek hastaligi virus suslari ile hazirlanan bivalan asilar kullanilmistir. Daha sonralari ?ok virulent suslarin neden oldugu b?y?k salginlarin yasandigi b?lgelerde uygulamaya sokulan CVI 988 - klon asisi ve saha izolatindan attenue edilerek hazirlanan R 2/23 asilari uygulanmistir

35. ASILAR Ayrica embriyonal d?nemde uygulanan in-ovo asilamalar ile y?ksek virulensli salginlara karsi broyler s?r?lerinde korunma y?zdesi olduk?a arttirilmistir. Rekombinant Marek asilarinin gelistirilmesi ile sonu?lar ?ok daha iyi seviyelere tasinmistir. B?t?n bu asi gelistirme ?alismalari sayesinde immunsupressif etkilerden ?nemli bir halkasi olan Marek hastaliginin kirilmasi saglanabilmektedir.

38. Bunun iki ?nemli sonucu vardir: Asili tavuklardan sa?ilan virulent virus asilanmamis tavuklar i?in hala onkojeniktir. Saha viruslarinin daha fazla virulent patotiplere dogru evrimi devam etmektedir Ideal bir asi virulent virusun ?ogalmasini en azindan sa?ilimini ?nlemelidir, Ancak hen?z b?yle bir asi mevcut degil.

39. Marek Hastaliginda Asi Bagisikligi

40. Asi Uygulamalari Asi ?ok kaliteli ve asilama programi ?ok iyi hazirlanmis olsa bile, asi uygun sartlarda sevk ve muhafaza edilmez ise basari sansi yoktur. Asi uygulayicisi kulu?kahanelerin uygulama hatalarini en aza indirgemeleri hastalik kontrol?n?n temel noktalarindan biridir Kanatlilarda asinin basarisiz olmasinin en ?nemli nedeni hatali uygulamalardir.

41. Asi Uygulamalari Asi uygulamasi ?ncesi s?re? t?m detaylari ?ok iyi planlanmalidir. Bu planlama asinin sevki, muhafazasi ve uygulamasi konusunda iyi egitilmis ekibi de kapsar. Stres, sicaklik nem gibi ?evresel fakt?rler, yetersiz beslenme, parazit enfestasyonlari tavuklarin bagisiklik cevabini azaltan unsurlardir Tavuklarin bagisiklik sistemi Gumboro, CAV, Reo, Adeno vb. enfeksiy?z hastaliklar veya toksinli yem t?ketimi nedeniyle baskilanmis olabilir.

42. Asi Uygulamalari Bagisikligin baskilanmasi terimi antikor olusumunu saglayan h?cre kisimlarinin dogru ?alismadigini ifade eder. Bu durum asidan dolayi olusacak korumanin sinirli olmasina ya da asiri reaksiyonlar nedeniyle hastalik ve ?l?mlerin artmasina neden olur.

43. Asi Uygulamalari H?creye bagli olarak ?retilen (cell-associated) asilarin uygulamasinda ?ok dikkat edilmelidir, Bu uygulamalar diger enjektabl inaktif asi uygulamalarindan ayri d?s?n?lmelidir. Bu seviyede de ?ok ciddi hatalar yapilmaktadir.

44. Asi Uygulamalari Asilamanin intramuscular yada subcutan yolla verilmesine dikkat etmek Otomatik enjekt?r ve makinalarin kalibrasyonunun sik kontrol?, Diluent i?erisinde asinin uygun bir sekilde rekonstit?syonu ( ?zellikle h?cre iliskili asilar) Operat?rlerin yavas ve dikkatli ?alismasi Asilar ?zerinde tahrip edici etkisi olan bazi antibiyotiklerin asi ile ile birlikte kullanilmamali, sadece ?retici firmanin tavsiye ettigi katki maddeleri kullanilabilir

47. Asi Uygulamalari Yapilan ?alismalarda ikinci bir asi uygulamasinin tavuklara bagisiklik d?zeyinde ekstra bir destekleme saglayabilecegi belirtilmistir Bu nedenle her hangi bir asi man?plasyon hatasina karsi civcivlerin ikinci kez asilanmasinda ?ok b?y?k yarar g?r?lmektedir Asi maniplasyon hatalarinin minimuma indirgenmesine karsi in-ovo asilama da dogru bir tekniktir ??nk? makine bir yumurta tablasini bir seferde uniform olarak asilar Asi karisiminin se?imi ?iftlikteki yada b?lgedeki epizootiological durumla iliskili olarak yapilmalidir

48. ?iftlikte Biyog?venlik Marek asilamalarindan beklenen faydayi elde etmek i?in iyi idare ve hijyen kurallarina siki bir sekilde riayet edilmelidir. Sahada var olan patojenik marek virusu asinin etkisini tehlikeye sokar. Ilk g?n asilanan civcivlerde aerogen (hava yolu ile bulas) enfeksiyon m?mk?nd?r. Unutulmamalidir ki; bulasik k?meslerde Marek hastaligi virusu bir yildan daha uzun s?re canli kalmaktadir

49. ?iftlikte Biyog?venlik Marek asisinin g?nl?k civcivlere inok?lasyonu birka? g?n sonra virusun lenfoid organlarda ?ogalmasi ve virus ile enfekte lenfositlerin periferal kana yayilmasina neden olur. Maksimum koruma i?in asilama ile virulent saha viruslari ile karsilasma arasinda en az 1-2 haftanin ge?mesi gereklidir. Tam koruma i?in ise bu s?re 5 haftadir

50. ?iftlikte Biyog?venlik Iyi bir hastalik kontrol?nde ?retimin t?m safhalarinda asagida belirtilen kontrollerin yapilmasi gerekir K?mesler mekanik olarak temizlenmeli daha sonra deterjan yada y?ksek kapasiteli bir dezenfektan ( formaldehit, likit formalin, chlorin,organik iodin, quarternar amonyum bilesikleri) ile yikanmalidir B?t?n ?ikarilabilen ekipmanlar disarida temizlenmelidir G?bre kontroll? olarak depolanmalidir Gen? civcivler yasli tavuklardan uzak tutulmali All in All out kurali uygulanmali K?mesler d?nemler arasinda 2- 4 hafta bos birakilmali

51. ?iftlikte Biyog?venlik Virusun en ?nemli tasiyicisi olan insektlerle m?cadele yapilmali Kulu?kahane , kesimhane ve ?iftlikler birbirinden uzak olmali ?alisanlar ve ziyaret?iler elbise ve ayakkabilarini degistirmeli Ayak dezenfektanlari ?zellikle kisin g?nl?k olarak degistirilmeli Hayvanlar k?mese konduktan sonra isletmeye gelen ziyaret?ilere ilk 6 hafta boyunca kisitlama konmali

53. Virusun Patojenitesi Marek hastaligi salginlarinda en b?y?k korkulardan biri virusun virulensinin artmasidir. Bu konu d?nyada dikkatli bir sekilde izlenmektedir ABD ve Italya?da THV asilanmis tavuklarda MDV?nin olduk?a patojenik onkojen suslarinin izolasyonuyla, enfeksiyon tekrar g?ndeme gelmistir. Ingiltere?de saha marek viruslarinin virulensinin y?kseldigi ve bundan dolayi yeni bir asi yada asilara ihtiya? olduguna dair herhangi bir tespit yapilmamistir

54. Virusun Patojenitesi THV ile asilanmis s?r?lerde % 40 varan y?ksek kayiplar son yillarda Ispanya, Tunus, Israil ve Yugoslavya?da ki bazi ?iftliklerde g?r?lm?st?r. Ancak vakalardan ?ok virulent MDV? nin sorumlu oldugu ispat edilmemistir. Italya?da ise virulent suslarin izolasyonundan sonra, zayiflatilmis HPRS 16 ve THV susu i?eren bir bivalent asi kullanilmak ?zere ruhsat almistir MDV?nin variant biotip suslarinin t?m d?nyada yayilmasindan endise duyulmaktadir

55. T?rkiye?de Marek Hastaligi Konusunda Yapilan ?alismalar Marek hastaliginin teshisi y?n?nde ?lkemizde pek ?ok ?alisma yapilmistir. Ancak bu ?alismalar genellikle histopatolojik teshis agirliklidir. Asilanmis ancak yaklasik 10-11 haftalik yasta ?l?m oraninda artma g?zlenen bir ?iftlikte Dr. Fethiye ??VEN ve ark. tarafindan yapilan virus izolasyon ?alismasi sonucunda enfeksiyona etkisiz bir asilamanin sebep oldugu . Vakanin virulent MHV? nun sebep oldugu erken ?l?m sendromu olmadigi saptanmistir

57. Ekonomik ?nemi Marek hastaligindan kaynaklanan ?l?mler kesim sonu t?ketilmesine izin verilmeyen et?i tavuklarin yok edilmeleri ve yumurta verim d?s?kl?klerinden ileri gelen zararlar ve asilamalara harcanan paralar nedeniyle kayiplar ABD?de yilda 169 milyon dolar olarak hesaplanmistir. Bu zararin d?nya ?apindaki boyutunun ise 950 milyon dolara ?iktigi ifade edilmektedir. Diger ?lkelerde oldugu gibi ?lkemizde de marek kaynakli ?l?mler, verim d?s?kl?klerinin yani sira hastaligin immunsupresif etkisi nedeniyle olusturdugu kayiplar b?y?k boyutlara ulasmaktadir

58. Sonu? MDV ?nin olduk?a virulent suslarinin bulunusu ilk izole edilmis suslarinin mutasyonunun devam ettigini g?stermektedir Arastiricilar 1975?den ?nce izole edilmis t?m MDV suslarinin ?ok virulent olmadigini ve mutasyonla onkojenik aktivitenin y?kseldigini bildirmektedirler Bu duruma etkin olmayan asilama, k?t? y?netim ve k?t? hijyen neden oldugu konusunda arastiricilar hem fikirdir

59. Sonu? Marek hastaligi salginlari karakteristik olarak stabil bir seyir g?stermemektedir, Literat?rler ve sekt?r raporlari incelendiginde D?nya genelinde virusun virulansinin devamli bir artis g?sterdigi g?r?lmektedir Son otuz yil i?inde belirli periyotlarda virulansi daha da y?ksek olan MHV suslari salginlara neden olmustur Genel olarak hastaligin onar yillik dilimlerde yaygin bir salgin ile kendini g?sterdigini s?ylemek m?mk?nd?r

60. Sonu? Bu ger?ekler; Asilama programlarin yeniden g?zden ge?irilmesine, Asilama sonrasi bakim, y?netim ve hijyen ?l??tlerinin iyilestirilmesine Genetik diren? ?zerine ?alismalara ihtiya? oldugunu g?sterir. Kisaca; Marek Hastaligina karsi stratejilerde degisimlere gerek vardir

61.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro