Welkom
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Welkom PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welkom. Opening. Jeanne de Feber(HDN Manager). Opening. Agenda HDN gebruikersgroep. Agenda punt 1. Mededelingen Presentatie: Onderzoek “Markttrends gerelateerd aan de toegevoegde waarde van serviceproviders ” Presentatie: “Procesvoordelen door gebruik HDN standaard met eigen webservices”

Download Presentation

Welkom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welkom

Welkom


Welkom

Opening

 • Jeanne de Feber(HDN Manager)

Opening


Welkom

Agenda HDN gebruikersgroep

Agenda punt 1

 • Mededelingen

 • Presentatie: Onderzoek “Markttrends gerelateerd aan de toegevoegde waarde van serviceproviders”

 • Presentatie: “Procesvoordelen door gebruik HDN standaard met eigen webservices”

 • Pauze

 • Presentatie: HDN en de Zorgplicht

 • Rondvraag

 • Afsluiting

Agenda punt 1

Agenda


Welkom

Mededelingen over de vereniging

 • Projecten kalender 2011 (HDN Jaarplan)

 • Wisselingen in HDN bestuur

 • HDN 10.0 versies

Mededelingen


Welkom

Mededelingen over de vereniging

 • Projecten kalender 2011

  • Consumptief Krediet via HDN (Afronding )

  • PaperlessMortgage(Afronding )

  • Ontsluiting NHG (PID fase)

  • Webservice TaxCon(PID fase)

  • BKR ontsluiting via HDN platform (PID fase)

  • Waardeopbouw polissen (strategische studie)

  • HDN als identity provider (strategische studie)

Mededelingen


Welkom

Mededelingen over de vereniging

 • Wisselingen in HDN bestuur

Leden:Distributie:Nieuw (onder voorbehoud ALV):

Van Diem (uit)Baks (uit) Keegstra (Welke FD)

WekkingSchoonbergen (uit)Smulders (Obvion)

Van BaarsWitteveen (uit)Bavelaar (Hypotheekshop)

DrostVan der WalEn?

Mededelingen


Welkom

Mededelingen over de vereniging

 • HDN 10.0 versies

Mededelingen


Welkom

 • “Moet HDN

 • verbreden en verdiepen?”

 • Jeanne de Feber (HDN Manager)

Opening


Welkom

“Verbreden en verdiepen”

 • 2010 jaar van Implementatie (update)

 • Keten Integratiescans

Opening


Welkom

“Verbreden en verdiepen”

 • 2010 jaar van Implementatie (update)

Opening


Welkom

“Verbreden en verdiepen”

 • Keten Integratie Scans

  • Ook in 2011

  • Nu ook systeemhuizen en distributiepartijen

Opening


Welkom

Presentatie

HyWay/Probanco

 • Peter Besuijen (HyWay) en Reinier Visser (Probanco).

 • “Markttrends gerelateerd aan de resultaten van het onderzoek naar de toegevoegde waarde van serviceproviders”.”

2BeSure


Welkom

Agenda punt 1

Presentatie CvSP/SPN

 • Albert J. Eikenboom (Directeur CvSP)

 • ‘HDN en SPN in de 21 e eeuw’

Agenda punt 1

CvSP


Welkom

Agenda punt 1

Pauze

 • Pauze

Agenda punt 1

Pauze


Welkom

Agenda punt 1

Presentatie HDN

 • Jan Goedhart (HDN beheer)

 • “HDN en de zorgplicht in de keten”

Agenda punt 1

HDN


Welkom

Agenda punt 1

 • Actueelonderwerp

 • (am 14-3-2011)

Agenda punt 1

HDN


Welkom

Agenda punt 1

Historie

2005 BDF

Besluit financiële dienstverlening

2006 WFD

Wet Financiele Dienstverlening

2007 WFT

Wet Financieel Toezicht

BGFO

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

Agenda punt 1

HDN


Welkom

Agenda punt 1

Uitdagingen

 • Waarom is de WFT , toezicht en uitvoeringzo complex?

  • Omkering van de bewijslast

  • Open normering

  • Veel “losse”schakels door ontvlechting

 • Uitdagingenvoor “Compliance”

 • Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving. Anderzijds kan de term ook duiden op de compliance functie (afdeling, cel, ...) die het bestuur bijstaat bij het in controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met vigerende wet- en regelgeving.

 • Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

 • Letter vs. geest van de wetgeving

 • Agenda punt 1

  HDN


  Welkom

  Agenda punt 1

  Uitdagingen (2)

  Agenda punt 1

  HDN


  Welkom

  Agenda punt 1

  Zorgplicht

  • ZorgplichtZorgplicht geldt voor alle financiële dienstverleners (intermediairs, banken, verzekeraars) en geldt voor alle vormen van financiële dienstverlening (of en nu wel of geen sprake is van advies).

   • Ook bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden blijft men zelf een verantwoordelijkheid houden.

  • Zorgplicht = containerbegrip

   • Breedste zin “handelen in belang van de klant” (consument)

  Agenda punt 1

  HDN


  Welkom

  Agenda punt 1

  Adviesregels

  • Adviesregels

  • De zorgplicht is terug te vinden in zogenaamde adviesregels. - Inventarisatie en opstellen van “klantprofiel” - Inhoud van het klantadvies en de samenhang met het gekozen product, de vastlegging van het advies vanwege “reconstrueerbaarheid” - Vastleggen/bewaarplicht van alle documenten/werkzaamheden in het

  • klantdossier- Het toezicht op de wijze van adviseren aan klanten en de wettelijke

  • verplichting tot nazorg.

  Agenda punt 1

  HDN


  Welkom

  Agenda punt 1

  Is er een taak voor HDN?

  • NazorgAdviseur moet gedurende de looptijd van de overeenkomst de klant informeren over ‘relevante wijzigingen’ die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het afgenomen product/dienst, inclusief wijzigingen in wet- en regelgeving.

   • Ook het bijhouden van de wijzigingen in omstandigheden klant valt hieronder!

 • De nazorg: wettelijke verplichtingen?De financiële dienstverlener is, náást de eigen verantwoordelijkheid van de klant, verantwoordelijk voor het geven van nazorg aan de klant. Wanneer een product is bemiddeld, waar naar verwachting wijzigingen in de wet c.q. de maatschappij en economie, invloed zullen hebben op de gemaakte keuze c.q. bijsturing wenselijk kan zijn, moeten afspraken over nazorg gemaakt worden.

 • Reconstrueren en archiverenAls redelijk handelend en bekwame adviseur verwacht de klant, rechter, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar , AFM, ombudsman, enz. dat er een deugdelijk klantendossier wordt bijgehouden.De Wft houdt daarnaast ook toezicht op de zorgplicht. In dat kader moet het gehele adviestraject reconstrueerbaar zijn

 • Agenda punt 1

  HDN


  Welkom

  Agenda punt 1

  Is er een taak voor HDN?

  • Nazorg

  • - Rol in “Hoe partijen wijzigingen en informatie doorgeven en uitwisselen”

  • - Rol in vraagstuk “Hoe weet de keten dat (en wat) er wat gewijzigd is.”

  • Reconstrueren en archiveren

  • - Oplossingen om keten minimaal te doorbreken

  • - Standaardisatie waar mogelijk. Dit verlicht de administratieve en controle werkzaamheden in de keten.

  Agenda punt 1

  HDN


  Welkom

  Agenda punt 1

  Mogelijkheden

  • Nazorg

  • Vanuit aanbieder worden periodiek overzichten gezonden (post, mail enz) of op extranet ter beschikking gesteld.

  • HDN ProlongatieBericht.

   • Prolongatie kent diverse betekenissen. Op onze branche zijn de volgende van toepassing:

    • Verlenging

    • Vernieuwing

    • Vervolg

    • Voortzetting

    • Termijnverlenging

  Agenda punt 1

  HDN


  Welkom

  Agenda punt 1

  Standarisatie van informatie

  Agenda punt 1

  HDN


  Welkom

  Agenda punt 1

  Mogelijkheid

  Reconstrueren en archiveren

  Agenda punt 1

  HDN


  Welkom

  Agenda punt 1

  Vragen?

  Agenda punt 1

  HDN


  Welkom

  Conclusies….

  • Verdieping en verbreding van HDN in de keten bied toegevoegde

  • waarde

  • Standarisatiebied ruimte voor individuele toepassingen

  • Schakels in de keten moeten toegevoegde waarde bieden

  • HDN kan toegevoegde waarde bieden in het naleven van wetgeving

  Conclusie


  Welkom

  Rondvraag

  Rondvraag


  Welkom

  Sluiting

  • Dank voor uw aanwezigheid en aandacht

  Sluiting


 • Login