Anotace
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

ANOTACE. PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANOTACE. Materiál je určen pro práci žáků 4. ročníku ZŠ v předmětu český jazyk. Vhodný pro práci na interaktivní tabuli. Slouží k opakování a procvičování učiva o předponách. PŘEDPONY. Předpona je část slova umístěná na jeho začátku –

Download Presentation

ANOTACE.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anotace

ANOTACE.

 • Materiál je určen pro práci žáků 4. ročníku ZŠ

  v předmětu český jazyk.

 • Vhodný pro práci na interaktivní tabuli.

 • Slouží k opakování a procvičování učiva o

  předponách.


P edpony

PŘEDPONY.

 • Předpona je část slova umístěná na jeho začátku –

  před kořenem, s nímž se spojuje ( vyskočit, neplavec).

 • Předpona se píše dohromady s kořenem ( přivyknout,

  ubrat).

 • Předpony mění význam slova ( osolit, přesolit).

 • V předponách od-, nad-, pod-, před-, píšeme vždy

  písmeno d.

 • V předponách roz-, bez-, vz- píšeme vždy písmeno z.

 • Skupiny vyslovované [ bje, vje ] píšeme většinou -bě - - vě-(oběd, věneček, povětří).


Utvo slova s p edponami a napi je

UTVOŘ SLOVA S PŘEDPONAMI A NAPIŠ JE.

 • od- : hodit, nést, stín, znak

  ___________________________________________________________

 • nad- : běhnout, lidský, jet, nést

  ____________________________________________________________

 • při- : nést, sunout, vést, měřit

  ____________________________________________________________

 • za- : lézt, mířit, zvonit, kutálet

  ____________________________________________________________


Anotace

DOPLŇ DO VĚT VHODNÉ PŘEDLOŽKY.

VYBER Z NABÍDKY.

_______ oknem máme záhon růží. _____ vrátky košatou

lípu. ____ lesa často vídáme srnky. _____kopcem se

krčí několik chalup. _____ komínem si lebedí naše kočka

Micka. _____ zastávky stojí autobus.

Nabídka: před, za, u, nad.


Jac jsou napi jedn m slovem

JACÍ JSOU? NAPIŠ JEDNÍM SLOVEM.

 • pán bez vousů _______________________________

 • stařeček bez zubů ____________________________

 • kluk, který se zlobí ____________________________

 • děvče, které si neví rady _______________________

 • hrdina beze jména ___________________________

 • býk, který zuří _______________________________


Citace

CITACE.

 • JANÁČKOVÁ, Mgr. Zita a MÜHLHAUSEROVÁ. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. 2.přepracované vydání. Brno: Nová škola,s.r.o., 2007, s. 95. ISBN 80-7289-087-5.

 • MIKULENKOVÁ A KOL., Hana. Český jazyk pro 4. ročník 1.díl. Olomouc: Prodos, 1993, s. 78. ISBN 80-85806-12-6.

 • www.office.microsoft.com


 • Login