МСФИ ЗА МСЕ
Download
1 / 70

ПРЕГЛЕД НА МСФИ за МСЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

МСФИ ЗА МСЕ. ПРЕГЛЕД НА МСФИ за МСЕ. Бранко Костовски ПРИМЕКО РЕВИЗИЈА, Скопје. Македонски превод на избрани слајдови достапни на http://www.ifrs.org. 2. МСФИ за МСЕ. Во рамки на темата ќе бидат разгледани : Развојот на стандардот Усвојувањето : користи , планови (земји)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ПРЕГЛЕД НА МСФИ за МСЕ' - lynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

МСФИ ЗА МСЕ

ПРЕГЛЕД НАМСФИзаМСЕ

Бранко Костовски

ПРИМЕКО РЕВИЗИЈА, Скопје

Македонски превод на избрани слајдови достапни на http://www.ifrs.org


2

МСФИ за МСЕ

Во рамки на темата ќе бидат разгледани:

 • Развојот на стандардот

 • Усвојувањето: користи, планови (земји)

 • Примена: Вклучувајќи превод, тренинг, водич

 • Преглед на сите секции на стандардот

 • Клучни разлики со целината на МСФИ


3

МСФИ за МСЕ

Презентацијата е поделена на два дела:

 • Првиот дел го покрива развојот, усвојувањето (прифаќањето), иимплементацијатана МСФИ за МСЕплуспреглед на секциите 1 до 8

 • Вториот дел е прегледнасекциите 9 до 35

 • Сега започнуваме со првиот дел


4

МСФИ за МСЕ

Упростување на доброто финансиско известување

 • 230 страници

 • Упростени МСФИ, изградени на основата на МСФИ

 • Наменети специјално за МСЕ

 • Меѓународно признаени

 • Конечно издаден на 9 јули 2009

 • Гласање: 13 согласни, 1 против


5

Кој може да го користи?

Ентитет кој нема јавна одговорност

 • Хартиите од вредност не се јавно тргувани

 • Не е финансиска институција

 • За преку 99% од приватните ентитетиво светот се очекува дека ќе ги исполнуваат условите за примена на стандардот


 • 6

  Кој може да го користи?

  Не постои тест на големината на ентитетот

  • Иако законодавство може да бара таков (РМ)

   Ентитет може да го користи МСФИ за МСЕдури и ако:

  • Е економски значаен (голем)

  • Е од јавен интерес (струја, гас, вода)

  • Е подружница на котирана компанија (ако самата подружница не е котирана)

   Ентитет не смее да го користи стандардот ако:

  • Е многу мала котирана компанија


  7

  Дали е самостоен или поврзан со МСФИ?

  Комплетно самостоен

  • Единствен ‘исклучок’ е опцијата за користење наМСС 39 (за признавање и мерење) од целината на МСФИ наместо секциите за финансиските инструментиод МСФИ за МСЕ (секции 11 и 12)


  8

  Како се разликува од целината на МСФИ?

  • Скроен за МСЕ

  • Информации за паричните текови

  • Трошоци и можности на МСЕ

  • Многу помал (230 страници vs 3,000 + во целината на МСФИ)

  • Тематски организиран

  • Нема “црни букви“ (болд)

  • Упростувања од целината на МСФИ


  9

  Какво е упростувањето?

  • Некои теми од МСФИсе испуштени ако се нерелевантни за МСЕ

  • Каде што МСФИ дава опции, вклучена е само поедноставната опција

  • Упростувања на признавањето и мерењето

  • Редуцирани обелоденувања

  • Упростен “драфтинг“


  10

  Упростувања на обелоденувањата

  • Голема редукција на обелоденувањата:

  • МСФИ – повеќе од 3,000 ставкиво чекинг листата за обелоденување

  • МСФИ за МСЕ – околу 300 ставки

  Сочувано:Обелоденувања за краткорочните парични текови, ликвидноста, солвентноста, мерењето на неизвесноста, избор на сметководствена политика

  Отфрлено:Расчленување на збирови, обелоденувања за пазарите на капитал


  11

  Зошто МСЕ да го прифатат?

  • Подобрен пристап до капитал

  • Емпириски потврдено

  • Подобрена споредливост

  • Подобрен квалитет на известувањетово однос на националните регулативи

  • Помал товар за ентитетитево законодавствата во кои се бара примена на целината на МСФИ


  12

  Зошто МСЕ да го прифатат?

  • “Transparency, Ownership, and Financing Constraints in Private Firms” (Hope, Thomas and Vyas), November 2009

  • Study: Around 31,000 small companies in 68 developing countries and merging markets

  • Abstract: We find that private firms with greater financial transparency experience significantly lower problems with gaining access to external finance (and obtain those funds at a lower cost) than do other private firms.


  13

  Дали МСЕ можат да го прифатат

  Зависи од локалното законодавство

  • САД - да. IASB сега е вториот кој пропишува стандарди (покрај FASB) согласно AICPA етичкиот кодекс

  • Некои земји – прифаќањето е “автоматско” (преку измени во законот)

  • Некои земји – како Република Македонија пропишуваат свои квантитативни критериуми кои не се во согласност со МСФИ за МСЕ


  14

  Планови за усвојување

  • Краток прашалникиспратен до надлежните национални тела (09/2009)

  • Просто прашање: Дали планирате да баратеили дозволите усвојување во следните 3 години? – Да? Не? Можеби?

  • Одговори добиени од 51 законодавство

  • Од тие 51 – 31 планираат да бараат или дозволат во следните три години


  15

  Планови за усвојување

  • Јуни 2010:

  • 62 законодавстваили го усвоија МСФИ за МСЕ или имаат план да го усвојат во текот на следните три години

  • Во приближно сите случаиМСФИ за МСЕможе да се користи од сите МСЕ

  • Некои случаи, како опција со МСФИ

  • Други случаи, како опција со националните стандарди за МСЕ


  16

  Што би кажал ревизорот?

  • Нешто како:

   “Финансиските извештаи даваат објективна (фер) презентација нафинансиската позиција, резултатите од работењето, и паричните текови (според сите значајни аспекти) восогласност со Меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни ентитети”


  17

  План за одржување

  • Почетен сеопфатен прегледпо две години искуство со примената

   • Поправка на грешки, нејасност

   • Разгледување на потребата од подобрувања како резултат на измените во МСФИ

  • Понатаму еднаш на секои три години (приближно) збирен преглед на измени


  18

  План за одржување

  Проценка на првите измени:

  • 2010 и 2011 први две години на искуство

  • 2012 почнува прегледот

   • Проблеми во примената и измени во МСФИ

   • Покана за коментари 2012

   • Нацрт измени 2012 или 2013

   • Конечно усвојување 2013

  • 2014 најран можен ефективен датум на примена на измените

   • Така да, 3години “стабилна платформа”


  19

  Преводи

  • Компленти или блиску до тоа:

   • Кинески, Шпански, Италијански, Романски, Португалски

  • Во тек:

   • Арапски, Чешки, Француски, Јапонски, Српски, Турски

  • Предложени или во дискусија:

   • Ерменски, Македонски, Полски, Руски, Украински


  20

  Секција по секција

  Следните слајдовиги потенцираат барањатана 35-те секции на МСФИ за МСЕи клучните разлики со целината на МСФИ

  • Станува збор за селективен избор

  • Не е комплетно резиме


  21

  Секција 1 Мали и средни ентитети

  • Ги дефинира МСЕ како ентитети кои:

   • Немаат јавна одговорност, и

   • Публикуваат финансиски извештаи со општа наменаза екстерните корисници

  • Котираните компании не смеат да ги користат, без оглед на тоа колку се мали


  22

  Секција 2 Концепти и принципи

  • Цел: информации за финансиската позиција, успешност, парични текови

   • Исто ги покажува и резултатите на менаџментот во управувањето со ресурсите

  • Квалитативникарактеристики– релевантност, сигурност, итн

  • Дефинирасредства, обврски, главнина

  • Дефинираприходи расходи


  23

  Секција 2 Концепти и принципи

  • Основни концепти за признавање

  • Основни концепти за мерење

  • Приоритетни принципи за признавање и мерење

   • Водич за специфични прашања кои не се адресирани во на друго место во МСФИ за МСЕ

  • Концепти за профитот или загубатаи вкупната сеопфатна добивка

  • Принципи за пребивање


  24

  Секција 3 Презентација на финансиските извештаи

  • Фер презентација: претпоставена ако се следи МСФИ за МСЕ (можна потреба од дополнителни обелоденувања)

  • Наведете усогласеност со МСФИ за МСЕ само ако финансиските извештаи се целосно усогласени

  • Споредбени податоци за најмалку една година


  25

  Секција 3 Презентација на финансиските извештаи

  • Комплетен сет на финансиски извештаи:

   • Извештај за финансиската позиција

   • Или:

    • Еден извештај за сеопфатната добивка

    • Два извештаи: биланс на успехи извештај за сеопфатната добивка

   • Извештај за промените во главнината

   • Извештај за паричните текови

   • Белешки


  26

  Секција 3 Презентација на финансиските извештаи

  • ЕденИзвештај за сеопфатната добивка:

  • Приход

  • Расходи

  • - Финансиски трошоци

  • - Д&Зпридружени ентитети и заед. потфати

  • - Даночен расход

  • - Прекинати операции

  • Профит или загуба

  • Ставки на друга сеопфатна добивка

  • Вкупна сеопфатна добивка

  • Два извештаи:

  • Биланс на успехот:

  • Долна линија (ставка) е профит или загуба (лево)

  • Извештај за сеопфатната добивка:

  • Почнува со профит или загуба

  • Ставки на ДСД

  • Долната линијае Вкупна сеопфатна добивка


  27

  Секција 3 Презентација на финансиските извештаи

  • Може да се презентира само биланс на успех (без извештај за сеопфатната добивка) ако нема ставки на друга сеопфатна добивка (ДСД)

  • Ставки на ДСД според МСФИ за МСЕ се:

   • Некои курсни разлики

   • Некои промени во фер вредноста на хеџинг инструменти

   • Некои актуарски добивки или загуби


  28

  Секција 4 Извештај за финансиската позиција

  • Може и именување “биланс на состојба”

  • Тековна/нетековнаподелба не се бараако ентитетот заклучи декапристапот на ликвидност е подобар

  • Некој минимум на линиски ставки

  • Некои ставки можат да се само белешки

  • Норедоследот, форматот, и насловите не се пропишани


  29

  Секција 5 Извештај за сеопфатната добивка и Биланс на успехот

  • Еден-извештајилидва-извештаипристап

  • Мора да ги издвои прекинатите операции

  • Мора да презентира “профит или загуба” подзбирако ентитетот има ставкина друга сеопфатна добивка

  IASB се согласида го отфрлипристапот на два извештаиво целината на МСФИ


  30

  Секција 5 Извештај за сеопфатната добивка и Биланс на успехот

  • Ако некој МСЕ презентира консолидирани финансиски извештаи:

   • Долната линија (Профит или загубаво Билансот на успехи Вкупна сеопфатна добивкаво Извештајот за сеопфатната добивка) епредалоцирањетона овие износина малцинските интересии сопствениците на родителот


  31

  Секција 6 Извештај за промените во главнината

  • Ги покажува сите промени вклучувајќи ги

   • Вкупната сеопфатна добивка

   • Вложувањата и повлекувањата на сопств.

   • Дивидендите

   • Трансакциите со сопствени акции

  • Може да се испушти ако нема други влож. или повлек. на сопс. освен дивиденди

   • Наместо него: Биланс на успехот и задржаните заработувачки


  32

  Секција 7 Извештај за паричните текови

  • Сите МСЕ мораат да презентираат Извештај за паричните текови

  • Опција да користат

   • Индиректен метод, или

   • Директен метод

    За презентација на оперативните парични текови


  33

  Секција 8 Белешки

  • Обелоденување на основата за подготовка (МСФИ за МСЕ)

  • Резиме на значајните сметководствени политики

   • Вклучувајќи информации заоценкитеи клучните извори за проценка на неизвесноста

  • Поткрепувачки информации за ставки во финансиските извештаи

  • Други обелоденувања


  34

  МСФИ за МСЕ

  Ова е крај на првиот дел.

  Во вториот дел ќе направиме преглед на секциите 9 до 35.


  35

  Секција 9 Консолидација

  • Консолидација се баракога постои однос родител-подружница – дваисклучока:

   • Подружницата била стекнатасо намера да биде отуѓена во рамки на една година

   • Самиот родител е подружницаи неговиот родител (или краен родител) ги користиМСФИ или МСФИ за МСЕ

  • Основа за консолидација: контрола


  36

  Секција 10 Сметководствени политики

  • Ако МСФИ за МСЕ адресира некое прашање, мора да се следи МСФИ за МСЕ

  • Ако МСФИ за МСЕ не адресира некое :

   • Избери политика која резултираво најрелевантнии најсигурни информации

   • Обиди се да најдеш аналогијасо барањата на МСФИ за МСЕ

   • Или користи ги основните концепти (секција 2)

   • Може да се бара водич во целината на МСФИ – но не е задолжително


  37

  Секција 10 Сметководствени политики

  • Промена во сметководствена политика:

   • Ако е пропишана, следи го транзициониот водич како што е пропишано

   • Ако е доброволна, ретроспективно

  • Промена во сметководствена проценка: проспективно

  • Корекција на грешка од претходниот период: корекција за претходниот периодако е изводливо


  38

  Секција 11 Основни финансиски инструменти

  • Суштински, Секцијата 11 е модел на амортизирани историски трошоци

   • Освен за инвестиции во главнинатасо котирана ценаили јасно определива фер вредност. За нив фер вредност преку Д&З.

  • Опција да се следиМСС 39 наместо секциите 11 и 12

   • Дури и кога се следи МСС 39, обелодени по Секцијата 11/12 (не според МСФИ 7)


  39

  Секција 11 Основни финансиски инструменти

  • Опфатот на секцијата 11 вклучува:

   • Пари

   • Банкарски сметки (орочени и по видување)

   • Комерцијални записи (кои се држат)

   • Побарувања и обврски(клиенти,заеми,меници)

   • Обврзници и слични долговни инструменти

   • Инвестиции во неконвертибилни преференцијални акции и неотповикливи обични и преференцијални акции


  40

  Секција 11 Основни финансиски инструменти

  • Амортизиран трошок – метод на ефективна камата

  • Мора да се тестираат ситеинстр. водени по амортизиран трошокза обезвредн.

  • Дозволено е укинување на обезвредн.

  • Водич за фер вредностаметодот на ефективна камата

  • Депризнавање


  41

  Секција 12 Комплексни финансиски инструменти

  • Финансиските инструменти кои не се опфатени во Секцијата 11 се водат според фер вредноста низ Д&З. Ова вклучува:

   • инвестиции во конвертибилни и отповикливи обични и преференцијални акции

   • Опции, форварди, свапови и други деривативи

   • Финансиски средства кои инаку би биле во Секц. 11но имаат одредбикои можат да создадатдобивка/загубаза имателот или издавачот

  • Сметководство за хеџинг


  42

  Секција 13 Залихи

  • Според трошокот, кој може да биде

   • Специфична идентификација за специфичните ставки

   • ФИФОили пондериран просек за другите

  • Обезвреднување (отпис до проценетата продажна ценанамалена за трошоците на комплетирање и продажба)


  43

  Секција 14 Придружени ентитети

  • Опција да се користи:

   • Трошочен модел (освен ако има јавна котацијатогаш мора да се користи моделот на фер вредностпрекуД&З)

   • Метод на главнината

   • Модел на фер вредностниз профитот или загубата (ако е неизводливо, тогаш користи го трошокот)

  Трошокоти ФВмодели не се дозволени според МСС 28


  44

  Секција 15 Заеднички потфати

  • Опција да се користи:

   • Трошочен модел (освен ако има јавна котацијатогаш мора да се користи моделот на фер вредностпрекуД&З)

   • Метод на главнината

   • Модел на фер вредностниз профитот или загубата (ако е неизводливо, тогаш користи го трошокот)

  • Пропорционална консолидација е забранета

  Трошокоти ФВмодели не се дозволени според МСС31.

  Пропорц. консолидација е дозволена според МСС 31.


  45

  Секција 16 Вложувања во недвижности

  • Ако фер вредноста може веродостојно да биде измеренабез непотребни трошоци или напори, користи ја Фер вредностанизД&З

  • Инаку, вложувањето во недвижност мора да се третира како НПОсо примена наСекцијата 17

  МСС 40 е чист избор на сметководствена политика – или модел на амортиз.или ФВ


  46

  Секција 17 Недвижности, постројкииопрема

  • Историски трошоци – само моделот амортизација-обезвреднување.Нема модел на ревалоризација.

  • Секцијата 17 се применува на вложувања во недвижностиако фер вредноста не може да биде веродостојно измерена

  • Секц. 17 се применувана имот чуван за продажба

   • Чувањето за продажба е индикатор за обезвредн.

  МСС 16 дозволува ревалоризација преку главнината

  МСФИ 5 бара одделен третман за нетековните средства кои се чуваат за продажба


  47

  Секција 17 Недвижности, постројкииопрема

  • Компонентна амортизацијасамо ако главните делови на некоја ставка на НПОимаат “значајно различни моделина трошење на економските користи”

  • Прегледај ги корисниот век, резидуалната вредност, амортизационата стапкасамо ако постои значајна променаво средството или во начинот на неговото користење

  • Обезвреднување & укинување – Секција 27

  МСС 16 бара годишен преглед


  48

  Секција 18 Нематеријални средства без гудвил

  • Не се признава интерно генерирано нематеријално средство

  МСС 38 бара капитализација на трошоците за развојнастанати по определувањето на комерцијалната проодност


  49

  Секција 18 Нематеријални средства без гудвил

  • Амортизирај ги нематеријалните средствакои се одделно купени, стекнати во деловна комбинација, стекнати со грант, или по пат на размена за други средства

  • Амортизација во текот на корисниот век. Ако не може да се процени корисниот век,користи 10 години

  • Обезвреднување – следи ја Секцијата 27


  50

  Секција 19 Деловни комбинации и гудвил

  • Куповен метод (метод на набавка)

  • Амортизирај го гудвилот. Ако не може да се процени корисниот век, користи 10 години

  • Обезвреднување и укинување – Секција 27

  • Негативен гудвил – прво преоцени го оригиналното сметководство. Ако е тоа ok, веднаш одобри воД&З

  МСС 38 забранува амортизација на гудвилот


  51

  Секција 20 Наеми

  • Класификација на финансиски и оперативенслична на МСС 17

  • Мери го финансискиот наем според пониското одФВна интересот во изнајменото с-вои сегашната вредност на минималните плаќања за наемот

  • За оперативни наеми, не мора праволиниско признавање на расходотако плаќањата се структурирани даму ја компензираат општата инфлација на наемодавателот

  МСС 17 бара праволиниско признавање.


  52

  Секција 21 Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства

  • Признајако облигација која е резултат на минат настани износот можат веродостојно да бидат проценети

  • Обелодени (не признавај) неизвесна обврска

  • Мери според најдобрата проценка

   • Голема популација – пресметка на пондериран просек

   • Единствена облигација – прилагодување на најизвесниот износ

  • Вклучува додаток со примери


  53

  Секција 22 Обврски и главнина

  • Водич за класификација на инструмент како обврска или главнина

   • Инструмент е обврскаако од издавачот може да се барада плати пари

   • Но, ако е отповиклив само при ликвидацијатогаш тој е главнина


  54

  Секција 22 Обврски и главнина

  • Секцијата 22 исто ги покрива:

   • Оригиналното издавање на акциии други инструменти на главнината

   • Продажба на опции, права и варанти

   • Дивидендии поделба на акции

  Овие теми не се адресираниво целината на МСФИ


  55

  Секција 23 Приходи од редовни активности

  • Истите принципи одМСС 18 иМСС 11

   • Добра: приходите се признаваат кога се пренесени ризиците и наградите, продавачот не задржува вклученост, мерливост

   • Услуги и договори за градба: Признавање според процентот на довршеност

  • Принцип за мерењее фер вредностана побаруваниот или примениот надомест


  56

  Секција 24 Државни поддршки

  • Сите се мерат според фер вредноста на применото или побаруваното средство

  • Признавање како приход:

   • Веднаш ако не постојат услови кои треба да бидат исполнети

   • Ако постојат, признај кога условите ќе бидат исполнети

  МСС 20 дозволува широк опфатна методи за сметководствоза државните поддршки


  57

  Секција 25 Трошоци за позајмување

  • Сите се расход кога настанале

  • Нема капитализација

  МСС 23 бара капитализацијана трошоците за позајмувањекои се однесуваат на средство во текот на изградбата


  58

  Секција 26 Плаќање врз основа на акции

  • Мора да се признае

  • Мерење според фер вредноста ако е изводливо

  • Ако е неизводливода се определи фер вредноста на опцијата илидругиот одобрен инструмент, менаџментот би требалода ја користи својата проценказа примена на најсоосдветниот метод на вреднување


  59

  Секција 27 Обезвреднување на средства

  • Залихи – отпиши до пониското од (1)трошокоти(2) продажната цена намалена за трошоците за комплетирање и продажба, ако е под сметков. вредност

  • Други средства– отпиши до надоместливиот износ, ако е под сметководствената вредност

  • Надоместлив износе поголемото од(1) фер вредноста намалена за трошоците на продажбата и (2) употребната вредност


  60

  Секција 28 Користи за вработените

  • За дефинирани планови за користи, користи го кредитниот метод на проектирана единицасамо доколку е изводлив без непотребни трошоци и напори. Ако не, следните упростувања:

   • Игнорирај го проценетото идно зголемување на платите

   • Игнорирај ги идните услуги на тековно вработените (претпостави затв. на планот)

   • Игнорирај ја можната стапка на морталитет

  Овие упростувања не се воМСС 19


  61

  Секција 29 Данок на добивка

  • Признај одложени даноциако даночната обврска на средство или обврскае различна од неговата сметководствена вредност

  • Даночната основа претпоставува надоместување преку продажба. (Ако капиталната добивка не се оданочува, нема одложен данок)

  • Нема одложен данок на средство или обврскаако надоместувањето или подмирувањетона сметководствената вредностне се очекува да влијае врз оданочивиот профит


  62

  Секција 29 Данок на добивка

  • Исклучок: Нема одложен данок нанеисплатени заработки на странски подружници и ЗП

  • Признај ги одложените даночни средства во целост, со исправка на вредноста

   • Критериум е дека реализацијата е веројатна (повеќе веројатна, отколку не)

  • Одложените даноци се нетековни

  Моделот од оваа секција е истиот со IASB/FASB Март 2009 нацрт за данокот на добивка


  63

  Секција 30 Преведување на странски валути

  • Пристапот за функционалната валута е сличен со оној на МСС 21

  • Нема рециклирање на добивките или загубитеод нето инвестициите во странски ентитетикои се почетно признаениво друга сеопфатна добивка


  64

  Секција 31 Хиперинфлација

  • Ентитетот мора да подготви прилагодени финансиски извештаи (со општото ценовно ниво)кога неговата функционална валута е хиперинфлаторна

   • Приближно повеќе од 100% во текот на три години


  65

  Секција 32 Настани по крајот на известувачкиот период

  • Прилагоди ги финансиските извештаиза насатани по датумот на билансот на состојбакои обезбедуваат понатамошни доказиза услови кои постоелена крајот на известувачкиот период

  • Не прилагодувај за настани или условикои настанале по крајот на известувачкиот период

  • Објавените дивидендипо крајот на периодот не се обврска


  66

  Секција 33 Обелоденувања за поврзаните страни

  • Владините тела и агенциине се поврзани страни само поради нивното влијание врз ентитетот

  • Обелоденување на надоместот на клучниот менаџментсамо како еден број (тотал)

  • Помалку обелоденувања за трансакции


  67

  Секција 34 Специјализирани активности

  • Земјоделство – користи модел на историски трошоциосвен доколку фер вредноста може јасно да се определи без непотребни трошоци и напори

  • Нафта,гас и рударство – не се бара трошоците за истражување да бидат признаени како расход


  68

  Секција 35 Првично усвојување

  • Подготвифинансиски извештаи за тековната и претходната година со примена на МСФИ за МСЕ

  • Постојат многу изземањаза корекција на специфични ставки

  • И општо изземање за неизводливост


  69

  Нема секции кои ги покриваат следните теми

  • Известување по сегменти

  • Заработка по акција

  • Периодично известување

  • Средства чувани за продажба


  70

  Ви благодарам на вниманието