Vreme
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 53

VREME PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VREME. Stane Arh marec 2012

Download Presentation

VREME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VREME

Stane Arh

marec 2012

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskegaučenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.«


Napoved vremena na TV

 • http://tvslo.si/#ava2.131796554;;


Vreme?

 • Kaj označujemo z besedo vreme?


Vreme!

 • Vreme je vsakokratno stanje atmosfere na določenem mestu opazovanja. Je posledica neenakomernega segrevanja zračnih gmot.

 • Opišemo ga z opisnimi parametri: jasno, oblačno, deževno, megleno, vetrovno, ...

 • Merimo parametre: temperaturo zraka, vlažnost zraka, zračni tlak, hitrost vetra, količino padavin, gostoto sevanja sonca


Napoved vremena - ARSO

 • http://meteo.arso.gov.si/met/sl/

 • http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/


Vreme.net - Jesenice

 • http://vreme.zurnal24.si/slovenija/gorenjska/jesenice/


Vreme v gorah

 • http://hribi.net/vreme.asp

 • Spletne kamere: http://hribi.net/spletne_kamere_v_gorah


Vreme - Hrvaška

 • http://meteo.hr/


Vreme - Avstrija

 • http://www.zamg.ac.at/


Vreme - svet

 • http://www.weather.com/forecast/


Ozračje

Sestava zraka:

 • 78% dušika

 • 21% kisika

 • <1% žlahtni plini

 • prašni in dimni delci,

 • vodna para

 • Vremenski pojavi - v troposferi.

 • Stratosfera – izotermna plast


Troposfera

 • Troposfera predstavlja 80% celotne mase ozračja.

 • Sega 8 km nad poloma in 18 km nad ekvatorjem.

 • Vetrovi pihajo v vse smeri, tudi vertikalno.

 • Z višino se temperatura niža. Na meji s stratosfero doseže nad nami med - 50o C in - 60o C .

 • V njej nastajajo oblaki, dež, sneg, toča, itd.


Zračni tlak

 • Zrak ima svojo težo, s katero pritiska na podlago.

 • p = F/S, enota: 1 Pa = 1 N/m2

 • Podatki so reducirani na 0o C.

 • Z višino se tlak znižuje (1 hPa na vsakih 13 m – ob morju). Podatki so preračunani vedno na nivo morske gladine (primerjava na različnih mestih).

 • Če pada tlak, je to napoved slabega vremena (več je vlage v zraku)


Padanje zračnega tlaka

 • Počasno padanje tlaka– dolgotrajnejše padavine.

 • Hitro padanje tlaka – močne padavine in močan veter.

 • Padanje tlaka dopoldan in začne pihati zahodnik – padavine bodo v roku 24 ur.

 • Padanje tlaka dopoldan in začne pihati jugo ali sever – padavine bodo v roku 48 ur.


Naraščanje zračnega tlaka

 • Naraščanje tlaka popoldan – kratkotrajna razjasnitev

 • Počasno naraščanje tlaka (več dni) – daljše obdobje brez padavin. Če zapiha sever, nagla razjasnitev.

 • Močno naraščanje tlaka – hitra razjasnitev ob spremembi vetra na zahodnik ali sever.

 • Skokovito naraščanje in padanje tlaka – nestanovitno vreme.

 • Naglo znižanje tlaka (ni nujno močno) pri brezveterju, visoki temperaturi in visoki vlagi – skorajšnja nevihta


Temperatura

 • Sonce ogreva zemeljsko površje (1,6 kW/m2 ).

 • Temperaturo zraka merimo v senci.

 • Na 100 m višinske razlike se T spremeni za 1 do 0,5o C.

 • Temperaturni obrat (inverzija) v dolinah.

 • Adiabatska sprememba pri dviganju zraka (na 100 m dviga za 1o C pri suhem zraku in 0,5o C pri vlažnem).


Vlaga

 • Absolutna vlaga (g vode/m3zraka)

 • Maksimalna vlaga (rosišče)

 • Relativna vlaga

 • Pri 100 % relativni vlagi se pri ohlajanju iz zraka izloča voda:

  • Pri tleh kot rosa ali slana ali ivje

  • Višje v obliki kapljic okoli kondenzacijskih jeder (radiacijska megla – nad polji, privedena megla na stiku tople in hladne fronte - Koper). Premer kapljic < 0,01 mm.


Od kod vlaga v zraku?

 • Kocka s stranico 1 km ima v sebi približno 10 ton vode.


Oblaki

Osnovni tipi oblakov:

 • Cirusi – perjasti oblaki. Nastajajo v višini 6 – 10 km. Sestavljajo jih ledeni kristali. So beli in prosojni. Običajno so znanilci poslabšanja vremena. Luna in Sonce imata pogosto „halo“ ali „šajn“.

 • Stratusi – plastoviti oblaki. Nastajajo v višini 2 – 6 km. Sestavljajo jih vodne kapljice in ledeni kristali. Luna in Sonce se le slabo vidita skozi njih.

 • Kumulusi – kopasti oblaki. Nastajajo na 0,2 –3 km. Pričajo o navpični turbulenci. Sestavljajo jih vodne kapljice.


Vrste oblakov http://www.paragliding-slovenia.si/index.php?pid=8


Deževni oblaki

 • Deževne oblake označuje beseda „nimbo“.

 • Kumulonimbus se razvije iz kumulusa. Pri močnem vertikalnem toku seže tudi do višine 10 km.

 • Nimbostratus nastane na stiku dveh front.


Padavine

 • Količino padavin merimo z dežemerjem (mm/m2 ) in snegomerom (mm).

  Vrste padavin:

 • Pršenje – enakomerno padanje kapljic ( d < 0,5 mm).

 • Dež – vodne kapljice so vidne (d > 0,5 mm, običajno 1 – 2 mm, največ do 7 mm - z maso 0,2 g). Hitrost padanja okoli 8 m/s.

 • Sosnežnica – dež in sneg hkrati.


Padavine

 • Sneg – snežinke so spojeni šesterokotni kristali.

 • Zrnat sneg – drobna bela zrna (d < 1 mm). Zrna ne odskakujejo od podlage. Pada v majhnih količinah.

 • Ledene iglice – so nerazvejani kristali v obliki iglic ali ploščic. Se v soncu leskečejo. Padajo pri jasnem in mirnem ozračju (T < -10o C)

 • Babje pšeno – bela zrna (d > 2 mm). T = 0o C.

 • Toča – velika zrna. Na prerezu se vidijo plasti. Nastaja v oblakih, kjer so kapljice podhlajene (v hitro se dvigajočih oblakih).


Toča http://www.simatik.si/zascita-proti-toci/kako-nastane-toca.html


Zrno toče http://www.klemenzagar.com/2011/09/se-lahko-ponovijo-lanske-poplave/


Zrna toče http://forum.zevs.si/index.php?topic=1439.0


Veter

 • Veter je posledice razlike v tlaku, ki nastane zaradi neenakomernega ogrevanja zemeljske površine. Piha vedno iz področja višjega tlaka proti področju nižjega tlaka.

 • Verikalni veter nastaja zaradi razlike v gostoti zraka.

 • Veter označujemo po smeri iz katere piha.

 • Smer vetra določamo z posebno vetrnico. Prosto določimo po smeri dima, po smeri plapojočih zastav, po smeri odklanjanja vej. Pokaže ga suho listje in tudi oslinjen prst.


Cirkulacija zraka na Zemlji

 • Na ekvatorju se topel zrak dviguje in se usmeri proti poloma (antipasati). Zaradi vrtenja Zemlje preide veter v zahodnik (30 – 35 stopinj zemljepisne širine) in kroži okoli Zemlje. Zaradi stalnega dotoka zraka imamo subtropsko področje visokega tlaka. Vreme je suho in sončno. Padavine so redke.

 • Pasat – prizemski veter proti ekvatorju iz severovzhoda na severni polobli.

 • Del antipasata nadaljuje pot proti poloma (tropski ali subtropski vetrovi) in se sreča s polarnimi vetrovi na okoli 60o zemlj. širine. Posledica so velike spremembe vremena.


Lokalni vetrovi http://accord-international.net/caress-cast-iron-farm-fence/

 • Fen – topel, suh in padajoč veter v alpskih dolinah. V nekaj urah povzroči pozimi otoplitev za 10o C.


Lokalni vetrovi

 • Burja – hladen, sunkovit veter, pretežno SV veter (Primorje, Vipavska dolina, Senj). Na morju hitro oslabi in se spremeni v enakomeren veter.


Lokalni vetrovi

 • Anticiklonalna burja – nad Srednjo Evropo je anticiklon, ki potiska hladen zrak iz notranjosti čez hribovja v nižine oziroma obalne predele. Veter je suh, hladen, nebo je vedro (adiabatno razpenjanje), le na robovih gorovij, s katerih se burja spušča, opazimo oblačne kape (v Vipavski dolini t.i. pojav zastave). Ko se kapa veča, se burja krepi. Najmočnejša je okoli poldneva. Piha po celem Jadranu.


Lokalni vetrovi

 • Ciklonalna burja  - ciklon se nahaja na južnem Jadranu oziroma v okolici Jadrana. To območje želi burja zapolniti in tako zapiha iz notranjosti proti nižinskim, obalnim delom. V tem primeru veter s seboj prinaša oblake in slabo vreme. Velikokrat prihaja do obilnega deževja. Je zelo lokalna. Pogosto ena vrsta burje prehaja v drugo.


Ciklon (depresija)

 • Potujejo od zahoda proti vzhodu.

 • Običajno se vriva topli zrak z juga v hladne zračne gmote. Mrzli zrak obkroža topli sektor od vzhoda preko severa do zahoda.

 • Na severnem delu – sklenjeno padavinsko območje.

 • Na vzhodu padavinsko območje pred toplo fronto.

 • Na zahodu padavinsko območje za hladno fronto.


Slike frontalne motnje

 • http://shrani.si/files/frontenxwt.pdf


Prerez tople fronte


Vreme ob topli fronti

 • Poviša se temperatura in spremeni smer vetra.

 • Topli zrak se počasi vzpenja po umikajočem hladnem.

 • Počasi pada tlak.

 • Pojavijo se oblaki (siriusi -> stratusi -> nimbostratusi).

 • Nagib med frontama je manjši kot pri hladni. (Vertikalno dviganje je počasnejše)

 • Topla fronta potuje počasneje od hladne.

 • Frontalna površina sega od 100 – 1000 km.

 • Veter spremeni smer in počasi se jača.

 • Padavine so enakomerne in zmerne.


Znaki tople fronte

 • Sonce je bledikasto, halo okoli Lune in Sonca.

 • Nebo je bledikasto, visoki in tanki oblaki na zahodu.

 • Motna siva površina jezer

 • Umazano rdeče obarvano večerno nebo.

 • Pri sončnem zahodu svetloba na vrhovih izgine.

 • Slaba rosa

 • Megla se dviga iz dolin in se razkraja.

 • Ne zamenjaj znakov s fenom!


Prerez hladne fronte


Vreme ob hladni fronti

 • Pod topli zrak se vriva težji hladnejši zrak.

 • Zračni tlak začne naraščati.

 • Po kratkotrajni razjasnitvi začne oblačnost naraščati.

 • Pojavijo se kopasti oblaki.

 • Veter spremeni smer (iz SZ). Sledi znatna ohladitev.

 • Dežuje za hladno fronto.

 • Izdatni nalivi, ki jih spremljajo frontalne nevihte. Poleti lahko celo sneži.

 • Frontalna motnja sega do 100 km. Predhodni znaki so neizraziti, ker je nagib meje obrnjen proč od nas.

 • Če je temperaturna razlika velika, lahko ob morju nastanejo zračni vrtinci (trombe).


Staranje ciklonov

 • Topla in hladna fronta sta jasno ločena samo pri mladih ciklonih.

 • Hladna fronta potuje hitreje, zato jo dohiti in izrine topel zrak v višino (okluzija). Okluzija je enotno razpotegnjeno padavinsko območje. Značilno je ponovno hitro poslabšanje vremena.


Prerez okludirane fronte


Anticiklon

 • Posamezne ciklone, ki potujejo proti zahodu, ločujejo vmesni grebeni visokega zračnega tlaka (hladen zrak). Zato so obdobja lepega vremena kratka.

 • Dolgo obdobje lepega vremena sledi šele po prehodu vseh ciklonov.

 • Zrak se spušča in adiabatsko segreva, zato se oblačnost topi. Jasno vreme.

 • Hladna tla so vzrok za meglo v kotlinah in močno roso.


Znaki za anticiklon

 • Poleti popoldan nastajajo kopasti oblački okoli vrhov. Zvečer izginejo.

 • Čez dan se pojavijo šibki vetrovi, ki zvečer poležejo.

 • Sonce obsije vrhove pri vzhodu in zahodu.

 • Na nočnem nebu se vidi malo zvezd. Zrak ni čist.

 • Lastovke visoko letajo.

 • Kokoši gredo rano v hlev.

 • Žabe kvakajo le zvečer.

 • Ob sončnem zahodu poplesavajo insekti.


Znaki za poslabšanje vremena

 • Mravlje hite v mravljišče in ga ne zapuščajo.

 • Čebele odstranjujejo trote.

 • Pajki silijo v hiše.

 • Deževniki prihajajo iz zemlje.

 • Žabe kvakajo preko dneva.

 • Ribe se poganjajo iz vode in dobro prijemajo.

 • Živina je nemirna zaradi obadov.

 • Mrčes nadležno pika.

 • Jezerska voda dobi zadah po ribah.

 • Smrdi iz kanalizacije.

 • Orosijo se skale in tlak.


Ciklon in anticiklon http://www.eurometeo.com/english/chart


Fronte http://www.eurometeo.com/english/hirlam/jump_SLP,FRNT-00-00


Napoved vremena na TV

 • http://tvslo.si/#ava2.131796554;;


 • Hvala za pozornost!


Strele v Sloveniji


 • Login