Problemy materia owo surowcowe producent w drewnianej architektury ogrodowej
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Problemy materiałowo – surowcowe producentów drewnianej architektury ogrodowej PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Problemy materiałowo – surowcowe producentów drewnianej architektury ogrodowej. STELMET S.A. Jeleniów k. Zielonej Góry. 1. Problemy ilościowe na rynku surowca drzewnego w Polsce. Trwałość wybranych gatunków drewna w latach. Źródło: Milewski A. : Materiały i wyroby z drewna. Warszawa PWE 1965.

Download Presentation

Problemy materiałowo – surowcowe producentów drewnianej architektury ogrodowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Problemy materiałowo – surowcowe producentów drewnianej architektury ogrodowej

STELMET S.A.

Jeleniów k. Zielonej Góry


1. Problemy ilościowe na rynku surowca drzewnego w Polsce


Trwałość wybranych gatunków drewna w latach

Źródło: Milewski A. : Materiały i wyroby z drewna. Warszawa PWE 1965


Zmiany w zasobach leśnych Polski w latach 1945-1997 według powierzchni drzewostanów

Źródło: dla 1945 r. dane wg M. Czuraja „Powierzchnia lasów w Polsce w latach 1918 – 1978” –

Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, 1982 r. t. X; dla 1997 r. dane Biura Urządzania Lasu

i Geodezji Leśnej wg stanu w dniu 1 I oraz szacunki uzupełniające Głównego Urzędu Statystycznego.


2. Problemy jakościowe


I. Wady drewna:

 • sęki

 • zbieżystość

 • spłaszczenia pnia

 • napływy korzeniowe

 • krzywizna

  II. Skomplikowana procedura reklamacyjna


3. Problemy logistyczne


 • Transport drewna

 • Magazynowanie surowca


4. Ceny i warunki zakupu


I. Dominująca pozycja jednego wielkiego dostawcy drewna w Polsce

II. Systematyczne umacnianie się złotówki


Pozyskanie drewna w Polsce

Źródło:Główny Urząd Statystyczny, dane – Leśnictwo 2006, Warszawa 2006.

[a] W latach 1995 dane szacunkowe


 • Login