מאת יוסי כרמל
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

מאפייניה היהודיים של מדינת ישראל PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

מאת יוסי כרמל חשוון תשע"ד. בס"ד. מאפייניה היהודיים של מדינת ישראל. מאפיינים ממלכתיים, מרכזיים ומבניים של המדינה. לחץ עליי. מאת יוסי כרמל חשוון תשע"ד. יהדות המדינה מתאפיינת בארבעה תחומים עיקריים:. מאת יוסי כרמל חשוון תשע"ד. סמלים. הדגל מתאפיין:

Download Presentation

מאפייניה היהודיים של מדינת ישראל

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


מאת יוסי כרמל

חשוון תשע"ד

בס"ד

מאפייניה היהודיים של מדינת ישראל

מאפיינים ממלכתיים,

מרכזיים

ומבניים

של המדינה

לחץ עליי


מאת יוסי כרמל

חשוון תשע"ד

יהדות המדינה מתאפיינת בארבעה תחומים עיקריים:


מאת יוסי כרמל

חשוון תשע"ד

סמלים

הדגלמתאפיין:

 • בצבע התכלת של הציצית (כמו שכתוב בתורה).

 • בפסים דמויי טלית

 • ה"מגן דוד" מוכר כסמל יהודי מאות בשנים

  מטלה:

  התחבר לאינטרנט, לחץ ועיין בספר -

  מצא עוד שני סמלים של המדינה,

  וציין, מה יהודי בהם?!


מאת יוסי כרמל

חשוון תשע"ד

מוסדות

ה"כנסת הגדולה" היתה מוסד יהודי מחוקק (לחץ, ועיין בויקיפדיה).

 • הכנסת היא הפרלמנט היהודי:

 • בית נבחרי העם,

 • בית נציגי העם,

 • בית המחוקקים.

 • הרשות המחוקקת,

 • הרשות המכוננת חוקה

 • הכנסת היא ה"ריבון".

 • מטלה:

 • עיין בספר, מצא עוד שנימוסדות של המדינה,

 • וציין, מה יהודי בהם?!


מאת יוסי כרמל

חשוון תשע"ד

חוקים

 • חוקים לחיזוק הלאום, הרוב היהודי

 • חוקים לחיזוק הדת היהודית

 • חוקים לחיזוק המסורת, התרבות היהודית

התחבר לאינטרנט:

לחץ לעיין בספר ומצא חוק מתאים, לכל אחת מן הכותרות.


מאת יוסי כרמל

חשוון תשע"ד

הסדר ה"סטטוס קוו", (=מצב מתקיים) בין דתיים לחילוניים

סעיפי ההסדר:

 • שבת ממלכתית (– מוסדות המדינה מכבדים שבת,

  לדוגמא: משרד הפנים סגור בשבת)

 • כשרות ממלכתית (– מוסדות המדינה מכבדים כשרות)

 • ניהול עצמי דתי, "אוטונומיה" לחינוך הדתי.

 • מניעת תחבורה ציבורית בשבת.

 • הוסדר בקום המדינה. להמשיך, לשמור ולכבד,

  ולמנוע כפייה הדדית בין דתיים לחילוניים.

 • לאורך השנים מנסים לשנות אותו.


מאת יוסי כרמל

חשוון תשע"ד

מה עם הערבים?!

מטלה:

 • כיצד תשכנע ערבי לקבל את המאפיינים היהודיים?

בהודעת העצמאות מציינים לערבים שוויון.

 • כיצד יוכלו הערבים, להסתדר עם המאפיינים היהודיים של המדינה?!


נספחים

התחבר לאינטרנט

 • לחץ לשמיעת המנון התקווה

התחבר לאינטרנט:

 • לחץ לדיון קצר על ההמנון


 • Login