Nan gou laflorid pi bon pratik jesyon pou pwoteksyon resous dlo dapr endistri v t yo
Download
1 / 30

NAN-GOU LAFLORID PI BON PRATIK JESYON POU PWOTEKSYON RESOUS DLO DAPRÈ ENDISTRI VÈT YO. - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tradiksyon Marc Evenst Jn Jacques ak Benjamin Hebblethwaite, 2014. NAN-GOU LAFLORID PI BON PRATIK JESYON POU PWOTEKSYON RESOUS DLO DAPRÈ ENDISTRI VÈT YO. PI BON PRATIK JESYON, ENDISTRI VÈT (GI-BMP) MODIL 1: ENTWODIKSYON. 2/2014. BYENVINI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

NAN-GOU LAFLORID PI BON PRATIK JESYON POU PWOTEKSYON RESOUS DLO DAPRÈ ENDISTRI VÈT YO.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tradiksyon Marc EvenstJn Jacques ak Benjamin Hebblethwaite, 2014

NAN-GOU LAFLORID PI BON PRATIK JESYONPOU PWOTEKSYON RESOUS DLO DAPR ENDISTRI VT YO.

PI BON PRATIK JESYON, ENDISTRI VT (GI-BMP)

MODIL 1: ENTWODIKSYON

2/2014


BYENVINI

Sesyon fmasyon sa se pou amelyore konesans ak jijman pwofesyonl b kote travay nan endistri ki pwoteje anviwnman yo.

Enfmasyon ki prezante la a ta dwe svi tankou yon gid jeneral ak enstriktif, men sa ka rive pou rankontre sitiyasyon espesifik ki mande plis mezi restriktif pou pwoteje lokalite ki prezante pi gwo risk pou dlo kap koule anl (sifas) osinon anba t.


PI BON PRATIK JESYON ENDISTRI VT YO (GI-BMP)


SWEN MENAJE

Enskri

Ajanda

Mete telefn yo sou silans

Twalt

Rafrechisman ak repa midi

Resiklaj

Pran nt

Atmosf rilaks


PWOGRAM KALITE DLO


Diminye kontaminasyon ki soti nan t rap (sediman), nitriyan, ak pestisid ki nan dlo kap koule anl oswa anba t a.

1


Itilize dizay ak seleksyon plant ki apwopriye Plant krk, nan zn krk

2


Itilize pousantaj ak metd aplikasyon angr ki apwopriye avk irigasyon pou evite polisyon, konsve dlo, epi ankouraje devlpman plant

3


Jesyon Entegre Ensk Nwizib (IPM) pou minimize ensk nwizib epi aplike pwodwi chimik slman l sa apwopriye.

4


FMASYON GI-BMP


PWOGRAM JOUNEN AN


MANYL (LIV) GI-BMP LA


KISA OU PRAL APRANN ?

Pratik ki minimize polisyon a sous divs (NPS).

Enstalasyon efikas plant yo nan jaden yo, etablisman yo, epi antretyen kiltirl pratik yo.


KISA WAP RESEVWA L JOUNEN AN FINI ?

Patisipan ki f mwayn 75% pou pi piti yo ap resevwa :

Yon GI-BMP Stifika pou montre yo te konplete fmasyon an.

Yon kat pou mete nan bous

Stifika Kalifikasyon Aplikat Angr Komsyal limite (LCFAC)

Inite Edikasyon Kontinye (CEUs)*


PWOGRAM FMASYON ENSTRIKT STIFYE

Patisipe nan fmasyon/klas GI-BMP a, epi pase egzamen final la ak mwayn 90% pou pi piti.

Ranpli Fmil Aplikasyon pou Fmasyon enstrikt GI-BMP a, ranpli kondisyon kalifikasyon yo.

Patisipe nan klas Fmasyon pou Enstrikt GI-BMP a epi pase ts final la ak yon nt minimm de 75%.

F fomasyon omwen 2 klas ka sip yon lt enstrikt.


VIDEYO ENTWODIKSYON


KENBE DLO YO PWPLI ENPTAN

Se sl dlo ki dwe pase nan rigl


GI-BMP PRE-/POST-TEST INSTRUCTIONS

ENSTRIKSYON SOU EGZAMEN AVANGOU/ FINAL GI-BMP YO


GID

Egzamen avangou/finalAvangou (wouj) epi final (apre fmasyon) (ble).

30-minit limit tan pou toulede egzamen avangou-/final

Fmen tout livPa itilize nt oswa lt materyl.

75% se mwayn minimm pou pase (30 sou 40 kesyon).

Itilize kreyon.

Ranpli fy egzamen yo krkteman.


EGZANP FY EGZAMEN


ENSTRIKSYON POU FY EGZAMEN AN

 • Nwasi ti wonn ki devan repons krk la.

 • Nwasi yon sl repons.

 • Si w ap chanje repons la, efase l nt.

 • Pa chwazi okenn lt repons.

Enstriksyon pou fy egzamen an

 • Itilize kreyon nimewo 2

 • Nwasi tout ti wonn nan

 • Pa f okenn mak sou fy papye a

 • L w ap chanje yon repons, efase l nt


ETAP 1. NON KONPL AK DAT JODI A

Antre non konpl ou

Mwa Jou Ane

oswa

00-00-0000

(08-31-2011)


ETAP 2. ANTRE SIYATI/NON FANMI OU NAN ANKADRE A

Ekri siyati ou nan ankadre a

 • Li dwe menm ak non ki sou fm fmasyon an.

 • Si w gen de siyati, mete toulde:

  • Non manman + Non papa

  • Non maryaj

   Nwasi ti sk anba a pou chak lt.


ETAP 3. ANTRE DAT NESANS

Egzanp: Avril 1, 1984

 • Mwa nesans ou

 • Jou nesans ou,

  • Nwasi ti sk ki koresponn a 2 chif dat ou ft la

  • Itilize toulde koln yo

 • Ane nesans ou

  • Ekri 2 dnye chif ane ou ft la

  • Nwasi ti sk yo ak 2 chif jou a


KESYON EGZAMEN AK REPONS

Men ki kalite kesyon kap nan egzamen an:

Vr ou Fo

Kesyon a Chwa Miltip: Pi bon repons oswa repons krk

Konplete Fraz


EGZANP 1: VR OU FO

Estateji egzamen:

 • F tankou tout deklarasyon ki ft yo Vr, sof si ou konnen yo Fo.

 • Si nenpt moso nan yon deklarasyon Fo, enben tout deklarasyon an Fo.

Ka slman gen yon sl repons ki krk.

(1. Lapli tonbe sou lat sou fm dlo).

http://www.marshall.tstc.edu/welcome/pdf/Strategies_for_True_False_Questions.pdf


EGZANP 2: CHWA MILTIP

Svi ak repons yo, chwazi repons ki pi bon an.

Estrateji pou ts la :

Kouvri repons yo, li fraz la byen, epi eseye reponn nan tt ou.

Chwazi opsyon ki pi sanble ak repons ou sot imajine a.

Pou chak opsyon mande tt ou, ske se vr ou fo.

(2. Ki fm maty lapli ye?)


EGZANP 3: KONPLETE FRAZ

Chwazi yon mo oswa yon ti bout fraz pou pi byen konplete deklarasyon an.

Estrateji pou ts la:

Pou chak opsyon mande tt ou, ske se vr oubyen se fo.

Si nenpt moso nan yon deklarasyon Fo, enben tout deklarasyon an Fo.

(3. Lapli tonbe soti nan syl sou fm _________)


KESYON?


MSI

Pwogram sa a finanse an pati nan men FDEP ak Sibvansyon Seksyon 319 Pwogram Jesyon Polisyon a sous divs ki soti nan Ajans Pwoteksyon pou Anviwnman peyi Lzetazini.


ad
 • Login