การจะดการความรู้ด้านวิชาการ ( Academic Knowledge Management : AKM) - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 10

  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การจะดการความรู้ด้านวิชาการ ( Academic Knowledge Management : AKM). การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ( Academic Knowledge Management : AKM). ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุกคณะ / สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร-ประมวลการสอน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การจะดการความรู้ด้านวิชาการ ( Academic Knowledge Management : AKM)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Academic knowledge management akm

(Academic Knowledge Management : AKM)


Academic knowledge management akm

(Academic Knowledge Management : AKM)

/

1 -

2

3 E-Classroom

4 TBL (TEAM BASED LEARNING)

5 Seminar


Academic knowledge management akm

6 Project

7 /

8

9

10

11 /

12

13 . ()

14

.. 2548


Academic knowledge management akm

15

.

16 (Monitoring)

(

)

17

18


Academic knowledge management akm

1 -

5 :

4 : 4

. 1) 2)

3)

4) /

3 :-

2 :-

1 :- .


Academic knowledge management akm

2

5 :

4 :

3 :

2 :

1 :


Academic knowledge management akm

3 E-Classroom

5 : Course Feedback

4 : Assessment Home

3 : (Chat Room), /(Forum),FAQ (Frequently Asked Question)

2 : Content Content Static Power Point,E-Book

Interactive CAI (Computer Assistant Instruction)

1 : Course Syllabus


Academic knowledge management akm

  • (Components) 18

  • (Competency) 5 18

  • Pilot Implementation

  • (Self Assessment)


Academic knowledge management akm

6.

7.


Academic knowledge management akm

Thank you


  • Login