Zpracov n informac a znalost informa n a cita n anal za
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

Zpracování informací a znalostí Informační a citační analýza PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zpracování informací a znalostí Informační a citační analýza. Doc. RNDr. Jan Rauch, CSc. Katedra informačního a znalostního inženýrství. Informační a citační analýza. Cíle a metody Bradfordův a Zipfův zákon Hodnocení časopisů Citační rejstříky Poznámka – page rank.

Download Presentation

Zpracování informací a znalostí Informační a citační analýza

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zpracov n informac a znalost informa n a cita n anal za

Zpracování informací a znalostíInformační a citační analýza

Doc. RNDr. Jan Rauch, CSc.

Katedra informačního a znalostního inženýrství


Informa n a cita n anal za

Informační a citační analýza

 • Cíle a metody

 • Bradfordův a Zipfův zákon

 • Hodnocení časopisů

 • Citační rejstříky

 • Poznámka – page rank


Informa n anal za

Informační analýza

Získávání informací analýzou

formálních bibliografických údajů

(nejedná se o vyhodnocování obsahu).


Informa n anal za jednotka zpracov n

Informační analýza – jednotka zpracování

Bibliografický záznam

 • údaje o autorech

 • název dokumentu,

 • charakteristika obsahu,

 • nakladatelství

 • vydání (pořadí, datum,...)

 • rozsah

 • ISBN, ISSN

 • ...

 • citace


Zpracov n informac a znalost informa n a cita n anal za

Příklad bibliografického záznamu v Národní knihovně


P klad bibliografick ho z znamu v n rodn knihovn

Příklad bibliografického záznamu v Národní knihovně


Zpracov n informac a znalost informa n a cita n anal za

Příklad záznamu v systému ProQuest


Informa n anal za z kladn metody

Informační analýza – základní metody

 • Frekvenční analýza –

  • zjišťují se četnosti výskytu různých údajů v souboru záznamů

 • Citační analýza –

  • zjišťují se návaznosti mezi záznamy v souboru


Cita n anal za

Citační analýza

 • které prameny jsou v dokumentu citovány

 • ve kterých dokumentech je pramen citován

 • které dokumenty jsou citovány hodně / málo

 • které citace se objevují často spolu

 • kteří autoři se objevují často spolu či se navzájem citují

 • které prameny jsou klíčové pro určitý obor / téma


Bibliometrie

Bibliometrie

Cílem bibliometrie je osvětlit proces psané komunikace a i

zaměření vědecké discipliny (do té míry, jak se odráží v

psané komunikaci) pomocí kvantitativní analýzy rozličných

složek psané komunikace.

Literatura:

KÖNIGOVÁ, M.: Úvod do bibliometrie. Praha, Česká

informační společnost, 1993, 74 s.


C le informa n ch anal z

Cíle informačních analýz

 • Sledování úrovně a trendů rozvoje (obory, země, regiony, ...)

 • Hodnocení výsledků a přínosu vědy (obory, kolektivy)

 • Profilování a optimalizace informačních fondů

  • vytipování nejvhodnějších zdrojů informací

  • inovace fondu vzhledem k rozvoji oboru

  • vytipování a odstranění zbytečných zdrojů informací

  • rozbory spokojenosti uživatelů


Informa n a cita n anal za1

Informační a citační analýza

 • Cíle a metody

 • Bradfordův a Zipfův zákon

 • Hodnocení časopisů

 • Citační rejstříky

 • Poznámka – page rank


Bradford v z kon 1

Bradfordův zákon (1)

 • Bradfordovo rozdělení se týká rozložení článků k dané tématice v časopisech.

 • Křivka vyjadřující závislost celkového počtu článků na logaritmu počtu časopisů, ve kterých se tyto články vyskytují, má charakteristický tvar, nezávislý na tématice článků.


Bradford v z kon 2

Bradfordův zákon (2)

 • Všechny články lze rozdělit na jádro a dvě zóny tak, že jádro i každá zóna obsahují přibližně třetinu ze všech článků.

 • Články z jádra jsou publikovány v časopisech věnujících se dané tématice.

 • Články z první zóny jsou publikovány v n-krát větším počtu průřezových časopisů a časopisů hraničních oborů.

 • Články z druhé zóny jsou rozptýleny v přibližně n2 – krát větším počtu časopisů než má jádro.


Zipf v z kon

Zipfův zákon

 • Týká se závislosti frekvence slov a pořadí slov v textu podle frekvence

 • Fs ... frekvence slova S v textu

 • Rs ... pořadí slova S podle frekvence

 • Zipfův zákon: Fs * Rs = konstanta (přibližně)


Informa n a cita n anal za2

Informační a citační analýza

 • Cíle a metody

 • Bradfordův a Zipfův zákon

 • Hodnocení časopisů

 • Citační rejstříky

 • Poznámka – page rank


Hodnocen asopis 1

Hodnocení časopisů (1)

DOPAD (sociální viditelnost)

 • počet ročníků

 • rozsah (počet článků za rok)

 • náklad

 • počet předplatitelů


Hodnocen asopis 2

Hodnocení časopisů (2)

KVALITA

 • Impact faktor (faktor vlivu), viz též http://www.vse.cz/obecne/impactfk.php3

 • Další kriteria, viz např. bod 4 na http://www.vse.cz/impakt-faktor/impakt-priklady.php


Hodnocen asopis

Hodnocení časopisů

FAKTOR VLIVU (Impact factor, IF)

 • průměrný počet citací jinde na články vyšlé v časopise v předcházejících dvou letech

  Příklad:

  Impakt faktor časopisu za rok 2007 =

  počet citací zveřejněných v roce 2007 na články vydané vletech 2005 a 2006

  počet všech článků vyšlých v časopise v letech 2005 a 2006


Impact factor isi web of knowledge

Impact factor – ISI Web of Knowledge


Informa n a cita n anal za3

Informační a citační analýza

 • Cíle a metody

 • Bradfordův a Zipfův zákon

 • Hodnocení časopisů

 • Citační rejstříky

 • Poznámka – page rank


Cita n rejst ky

Citační rejstříky

 • Příklad problému

 • Google – Scholar

 • Web of Knowledge

  • Science Citation Index

  • Social Sciences Citation Index

  • Art & Humanities Citation Index

 • Scopus

 • Citeseer

 • DBLP


Cita n rejst ky p klad probl mu

Citační rejstříky – příklad problému

Zajímá nás článek

CHEN H.: Knowledge based document retrieval: Framework and design.

Journal of Information Science, 18, 1992 s. 293 - 314. Elsevier

Viz skripta: Rauch, J.: Metody zpracování informací II

(kapitola 12, Znalostní systém METACAT pro vyhledávání dokumentů)

??? KDO CITOVAL ???


Google scholar p klad pou it

Google – Scholar, příklad použití

http://scholar.google.com

http://scholar.google.com/advanced_scholar_search?hl=en&lr=


Google scholar p klad pou it1

Google – Scholar, příklad použití


Google scholar p klad pou it2

Google – Scholar, příklad použití


Google scholar p klad pou it3

Google – Scholar, příklad použití


Google scholar p klad pou it4

Google – Scholar, příklad použití


Google scholar p klad pou it5

Google – Scholar, příklad použití


Web of knowledge

Web of Knowledge


Web of knowledge1

Web of Knowledge


Web of knowledge2

Web of Knowledge


Web of knowledge3

Web of Knowledge


Web of knowledge4

Web of Knowledge


Web of knowledge5

Web of Knowledge


Web of knowledge6

Web of Knowledge


Web of science related records

Web of Science – related records

Článek 1

…..

Literatura:

[1]A ….

[2]PG …

[3]U …

[4] UJ …

[5]C …

[6] PR …

[7] KO …

[8] SD …

[9] AD …

Článek 2

…..

Literatura:

[1]A ….

[2] GH …

[3] WX …

[4] C …

[5] L …

[6] KO …

[7] JK …

[8] IP …

[9] AD …

Citují společné prameny


Related records p klad

Related records – příklad

Článek 1

Článek 2


Cita n rejst ky scopus

Citační rejstříky - Scopus

http://www.vse.cz/zdroje/vypis.php?ID_zdroje=90

http://www.scopus.com/scopus/home.url


Cita n rejst ky citeseer

Citační rejstříky - Citeseer

http://citeseer.ist.psu.edu/


Cita n rejst ky dblp

Citační rejstříky - DBLP

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/


Informa n a cita n anal za4

Informační a citační analýza

 • Cíle a metody

 • Bradfordův a Zipfův zákon

 • Hodnocení časopisů

 • Citační rejstříky

 • Poznámka – page rank


Pozn mka page rank

Poznámka: page rank

http://pagerank.suchmaschinen-doktor.de/index.html


Pozn mka page rank1

Poznámka: page rank

http://pagerank.suchmaschinen-doktor.de/index/examples.html


Pozn mka page rank2

Poznámka: page rank

http://ilps.science.uva.nl/Teaching/II0607/twiki/pub/Main/CourseSchedule/ii0607-week-05-01-8up.pdf


 • Login