L ky pasienky a polia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Lúky, pasienky a polia PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lúky, pasienky a polia. Biológia 5. ročníka. Úvod. Vzhľad trávnatých porastov určujú najmä byliny . Na lúkach a pasienkoch žijú rozličné rastliny a živočíchy. Závisia od množstva vody, zloženia pôdy a pod.

Download Presentation

Lúky, pasienky a polia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lúky, pasienky a polia

Biológia 5. ročníka


Úvod

 • Vzhľad trávnatých porastov určujú najmä byliny.

 • Na lúkach a pasienkoch žijú rozličné rastliny a živočíchy. Závisia od množstva vody, zloženia pôdy a pod.

 • Väčšina lúk, pasienkov a polí vznikla vyrubovaním lesovna získanie pôdy na pestovanie plodín a chov hospodárskych zvierat.


Lúky

Suché lúky – na miestach s nedostatkom vlahy

Vlhké lúky – v údoliach riek s dostatkom vody

Kosené lúky – sa raz alebo viackrát do roka kosia ( prvá kosba – seno, druhá kosba – mládza )


Chránené rastliny suchých lúk

Hlaváčik jarný

Pokrut jesenný

Vemenník dvojlistý

Vstavač purpurový


Chránené rastliny vlhkých lúk

Kukučka lúčna

Nezábudka hájna

Vstavačovec bazový


Chránené rastliny kosených lúk

Vstavač vojenský

Zvonček hrubokoreňový


Pasienky

 • Sú trávnaté porasty, ktoré spásajú hospodárske zvieratá.

 • Ich stav závisí od spôsobu pasenia a druhu zvierat

 • Pri pasení sa majú pasienky striedať (pasenie dobytka na jednom mieste ničí porasty udupávaním a hromadením výkalov)


Fauna na pasienkoch

 • Na pasienkoch žije veľa motýľov a malých cicavcov.

 • Hmyz, semená tráv aj drobné cicavce sú potravou pre vtáky.


Polia

 • Polia, na ktorých sa pestujú hospodárske plodiny (ako zdroj výživy pre človeka, krmivo pre zvieratá, suroviny pre spracovateľský priemysel), sú vytvorené človekom.

 • Jeden druh pestovanej plodiny na poli tvorí monokultúru(zemiaky, kukurica, pšenica, slnečnica a pod.)


Škodcovia na poliach

 • Často sa premnožujú živočíchy (najmä hmyz), ktoré sa viažu na jeden druh rastliny a stávajú sa z nich nežiadúce živočíchy


Rastliny na poliach

 • Striedanie obilnín, trávnatých porastov a úhorov (neobrábaná pôda, na ktorej sa nič nepestuje) vytvára vhodné podmienky na rast rastlín


Vypaľovanie trávy

 • Vypaľovanie trávy veľmi poškodzuje lúky, pasienky a polia

 • Je to rušivý zásah do vývinu všetkých organizmov

 • Vypaľovanie ničí najmä bezstavovce, zdroje potravy a úkryty stavovcov


Spevňujú pôdu, čím zabraňujú jej odnosu

Zadržiavajú vodu, zabraňujú odnášaniu pôdy, zachytávajú škodlivé látky z ovzdušia, pôsobia ako protihluková bariéra

Poskytujú úkryt hmyzu a drobným cicavcom, miesto na hniezdenie vtákov

Osamelé stromy, stromoradia, medze a riedke lesíky


 • Login