Lúky, pasienky a polia - PowerPoint PPT Presentation

L ky pasienky a polia
Download
1 / 13

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lúky, pasienky a polia. Biológia 5. ročníka. Úvod. Vzhľad trávnatých porastov určujú najmä byliny . Na lúkach a pasienkoch žijú rozličné rastliny a živočíchy. Závisia od množstva vody, zloženia pôdy a pod.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lúky, pasienky a polia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


L ky pasienky a polia

Lúky, pasienky a polia

Biológia 5. ročníka


L ky pasienky a polia

Úvod

 • Vzhľad trávnatých porastov určujú najmä byliny.

 • Na lúkach a pasienkoch žijú rozličné rastliny a živočíchy. Závisia od množstva vody, zloženia pôdy a pod.

 • Väčšina lúk, pasienkov a polí vznikla vyrubovaním lesovna získanie pôdy na pestovanie plodín a chov hospodárskych zvierat.


L ky pasienky a polia

Lúky

Suché lúky – na miestach s nedostatkom vlahy

Vlhké lúky – v údoliach riek s dostatkom vody

Kosené lúky – sa raz alebo viackrát do roka kosia ( prvá kosba – seno, druhá kosba – mládza )


Chr nen rastliny such ch l k

Chránené rastliny suchých lúk

Hlaváčik jarný

Pokrut jesenný

Vemenník dvojlistý

Vstavač purpurový


Chr nen rastliny vlhk ch l k

Chránené rastliny vlhkých lúk

Kukučka lúčna

Nezábudka hájna

Vstavačovec bazový


Chr nen rastliny kosen ch l k

Chránené rastliny kosených lúk

Vstavač vojenský

Zvonček hrubokoreňový


Pasienky

Pasienky

 • Sú trávnaté porasty, ktoré spásajú hospodárske zvieratá.

 • Ich stav závisí od spôsobu pasenia a druhu zvierat

 • Pri pasení sa majú pasienky striedať (pasenie dobytka na jednom mieste ničí porasty udupávaním a hromadením výkalov)


Fauna na pasienkoch

Fauna na pasienkoch

 • Na pasienkoch žije veľa motýľov a malých cicavcov.

 • Hmyz, semená tráv aj drobné cicavce sú potravou pre vtáky.


Polia

Polia

 • Polia, na ktorých sa pestujú hospodárske plodiny (ako zdroj výživy pre človeka, krmivo pre zvieratá, suroviny pre spracovateľský priemysel), sú vytvorené človekom.

 • Jeden druh pestovanej plodiny na poli tvorí monokultúru(zemiaky, kukurica, pšenica, slnečnica a pod.)


Kodcovia na poliach

Škodcovia na poliach

 • Často sa premnožujú živočíchy (najmä hmyz), ktoré sa viažu na jeden druh rastliny a stávajú sa z nich nežiadúce živočíchy


Rastliny na poliach

Rastliny na poliach

 • Striedanie obilnín, trávnatých porastov a úhorov (neobrábaná pôda, na ktorej sa nič nepestuje) vytvára vhodné podmienky na rast rastlín


Vypa ovanie tr vy

Vypaľovanie trávy

 • Vypaľovanie trávy veľmi poškodzuje lúky, pasienky a polia

 • Je to rušivý zásah do vývinu všetkých organizmov

 • Vypaľovanie ničí najmä bezstavovce, zdroje potravy a úkryty stavovcov


Osamel stromy stromoradia medze a riedke les ky

Spevňujú pôdu, čím zabraňujú jej odnosu

Zadržiavajú vodu, zabraňujú odnášaniu pôdy, zachytávajú škodlivé látky z ovzdušia, pôsobia ako protihluková bariéra

Poskytujú úkryt hmyzu a drobným cicavcom, miesto na hniezdenie vtákov

Osamelé stromy, stromoradia, medze a riedke lesíky


 • Login