چشم انداز استراتژيک Strategic vision - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 28

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

چشم انداز استراتژيک Strategic vision. در جستجوي رقابتي شدن The Quest for Competitiveness. تجديد ساختار و كوچك سازي ٌ Restructuring. فرآيند هاي مهندسي مجدد و بهبود مستمر Re-engineering. تجديد بنا و خلق استراتژي هاي جديد Reinventing. كوچكتر. متفاوت. بهتر. سازمانهای قانونگذار.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

چشم انداز استراتژيک Strategic vision

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strategic vision

Strategic vision


Strategic vision

The Quest for

Competitiveness

Restructuring

Re-engineering

Reinventing


Strategic vision


Strategic vision

Creating a vision

Communicating the vision

Transformational Leadership

Building commitment to the vision

Modeling the vision


Strategic vision

:

_

_

:

_

_

:

_

_

_

_

:

_

_

_

_

:

_

_

_

-

_

_

_

SWOT

:

_

-

:

_

_

_

Source:Richard; L Daft; Management; 2001


Strategic vision


Strategic vision

.

Hickman & Silva


Strategic vision

.


Strategic vision


Strategic vision

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8- ( )

9-


Strategic vision

:

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • , .

 • .

 • .

 • .


Strategic vision

1-

2-

3-

4-


Strategic vision

:


Strategic vision

Federal Reserve Bank of Atlanta

.


Strategic vision

.

University of San Francisco


Strategic vision

Citibank


Strategic vision

C.Patrick Lewis:

The real miracle of Japanese Management was their ability to develop, communicate, and implement a good shared vision.

.


Strategic vision

Bill Gates Vision

A computer on every desk and in every home


Strategic vision

:


Strategic vision

.

University of Cambridge


Strategic vision

( )


Our vision is to be the world leader in transportation products and related services

Our vision is to be the world leader in transportation products and related services.

.


Strategic vision

 • Vision Statement

 • By executing our annual plan and building upon it we will maintain and improve our prominence as a premier provider of quality products to the middle, upper middle income and select niche markets.

.


Strategic vision

1 2 4 5 1 .


Strategic vision

 • "We will be the first drug maker with advanced research in every disease category. Our research will be as good as the science being done anywhere in the world. Merck will continue to grow on a steady basis, bringing forth worthwhile products".

. . .


Strategic vision

"Promoting dignity through achievement and community enterprise."


Strategic vision

.


 • Login