Ldreomsorgen f r gott betyg n jdhet f r omsorg i s rskilda boenden i riket 2008 2010 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Äldreomsorgen får gott betyg Nöjdhet för omsorg i särskilda boenden i riket 2008, 2010, 2011 PowerPoint PPT Presentation


  • 75 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Äldreomsorgen får gott betyg Nöjdhet för omsorg i särskilda boenden i riket 2008, 2010, 2011. Källa: Socialstyrelsen, Nationella brukarundersökningen *) Resultaten är inte helt jämförbara mellan åren.

Download Presentation

Äldreomsorgen får gott betyg Nöjdhet för omsorg i särskilda boenden i riket 2008, 2010, 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Äldreomsorgen får gott betygNöjdhet för omsorg i särskilda boenden i riket 2008, 2010, 2011

Källa: Socialstyrelsen, Nationella brukarundersökningen *) Resultaten är inte helt jämförbara mellan åren.


Inget samband mellan kostnader och nöjdhetNöjd-Kund-Index (NKI) för särskilt boende och kostnad per brukare isärskilt boende, 290 kommuner, 2010

Källa: Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)


Varför ska det finnas alternativ att välja mellan?

Äldre personer vill ha möjligheten att välja och kunna påverka sin

livssituation

Anspråken på högre kvalitet inom äldreomsorgen kommer att öka

Dagens brister och framtidens utmaningar hanteras inte bäst inom

ramen för ett kommunalt monopol

Flera olika alternativ, som jämförs och kontrolleras noga, kan öka

effektiviteten, kvaliteten och nöjdheten inom äldreomsorgen


Vilka principer bör gälla för valfrihetssystem?

Kommunen definierar – och hävdar – sina krav på kvalitet

Lika villkor för alla utförare

Fri etableringsrätt – men inget krav på att välja för den äldre

Det får inte finnas några möjligheter för utföraren att välja vilka äldre

man ska ge äldreomsorg till

Kommunernas biståndsbedömning måste bevakas och följas upp

noggrant


Uppföljningen av kvaliteten bör utvecklas

Alla skillnader mellan enskilt och kommunalt bedriven omsorg ska fångas upp och beskrivas

Det behövs ett kontrollsystem, som snabbt kan varna om bristande kvalitet

Öppna jämförelser och annan relevant statistik måste utvecklas


Förmågan att hävda kvalitetskraven måste bli bättre

Den statliga tillsynen – en helt fristående tillsynsmyndighet?

Tillsynen ska kunna svara mot kraven på staten att upprätthålla ett systemansvar

Det ska alltid finnas ett vilande, konkret och överhängande hot om sanktioner

Kommunerna måste i praktiken ta sitt fulla ansvar för den äldreomsorg som utförs av privata utförare


Utveckling av valfriheten framöver

Ge non profit-verksamhet chansen att bidra

Överväga obligatoriskt införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Främja framväxt av olika verksamhetsinriktningar

Försvara den solidariskt finansierade omsorgen, som ges efter behov


  • Login