Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI) - PowerPoint PPT Presentation

Transfusion related acute lung injury trali
Download
1 / 32

 • 218 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI). IVAN HEROLD ivan.herold @ onmb .cz ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. 50 ml plazmy imunizovaného pacienta s aplastickou anemií vyvolala u příjemce do 45´ celkovou potransfuzní reakci. třesavka horečka průjem kolaps

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Transfusion related acute lung injury trali

Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI)

IVAN HEROLD

ivan.herold@onmb.cz

ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav


Brittingham te immunologic studies on leukocytes vox sang 1957 2 242 248

50 ml plazmy imunizovaného pacienta s aplastickou anemií vyvolala u příjemce do 45´ celkovou potransfuzní reakci

třesavka

horečka

průjem

kolaps

48 hod trvající dušnost a tachypnoe

Brittingham TE:Immunologic studies on leukocytesVox Sang 1957; 2:242–248

Plicní hypersensitivní reakce

Alergický plicní edém

Nekardiogenní plicní edém

Plicní leukoaglutinační reakce


Transfusion related acute lung injury trali

Prospektivní výskyt ALI u transfundovaných pacientů

1: 5000

31/37 pacientů obdrželo krevní derivát během operace (EM nebo FFP)

89% krevních přípravků mělo antileukocytární protilát

72% antilymfocytární protilátky

72 % na umělé plicní ventilaci

klinicky málo výrazné formy

komplikace základního onemocnění

záměna

s hemolytickou reakcí

oběhovým přetížením

Popovsky M, Moore S: Diagnostic and pathogenetic considerations in transfusion-related acute lung injury. Transfusion 1985, 25, 573-577

„under-reporting“ !!


Transfusion related acute lung injury trali

Chybějící konsensus na definici TRALI do roku 2004

 • výskyt je častější než odpovídá počtu hlášení

 • je známější mezi transfundology než mezi intenzivisty

 • na možnost TRALI se nemyslí

 • klinicky různě stupně závažnosti

 • maskování průběhu základním onemocněním


National heart blood and lung institute 2005

(National Heart, Blood and Lung Institute 2005)

TRALI

1) nově vzniklý ALI (kriteria AECC)

 • akutní začátek,  P/F < 300 mmHg nebo SpO2 <90% na FiO2 0,21

 • bilaterální infiltráty na předozadním snímku plic při vyloučení oběhového přetížení - absence známek hypertense v levé síni, PCWP  18mm Hg)

  2) vznik během 6 hodin po poslední transfuzi krve nebo krevních derivátů (zpravidla již během prvních dvou hodin)

  3) pacient do té doby neměl projevy ALI

  4) není časová koincidence s jinými etiologickými faktory ALI

  • Existuje-li ještě jiný spolupodílející se faktor, používá se označení „možné“ TRALI („possible“ TRALI)

Kleinman S et al: Toward an understanding of transfusion-related acute lung injury: statement of a consensus panel. Transfusion 2004, 44, 1774-1789


Mo n trali

(National Heart, Blood and Lung Institute 2005)

„možné“ TRALI

 • Absence ALI před transfuzí

 • Nástup do 6 hodin po transfuzi

 • Současně přítomné jiné vyvolávající faktory ALI


Transfusion related acute lung injury trali

Histologie plicní tkáně pacienta zemřelého na TRALI

v alveolech proteinové hmoty, erytrocyty a granulocyty

Looney, M. R. et al.

Chest 2004;126:249-258


Shander a popovsky m chest 2005 128 598s 604s

Shander A, Popovsky M: Chest 2005, 128, 598S-604S

0,02-0,05% podaných transfuzních přípravků

0,08-0,16% transfundovaných pacientů


Transfusion related acute lung injury trali

Restrictive

Liberal

P value

Cardiac (%)

13.2

21.0

<0.01

MI (%)

0.7

2.9

0.02

Pulm edema (%)

5.3

10.7

<0.01

ARDS (%)

7.7

11.4

0.06

Septic shock (%)

9.8

6.9

0.13

Hebert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, et al: A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. N Engl J Med 1999, 340, 409-417

Transfusion Requirements in Critical Care TRICC LIBERAL (10-12) vs RESTRICTIVE ( 7-9)

TRANSFUSION TRESHOLD


Transfusion related acute lung injury trali

Gajic O, Dara S, Mendez J, et al: Ventilator-associated lung injury in patients without acute lung injury at the onset of mechanical ventilation. Crit Care Med 2004; 32: 1817–1824


Rizikov faktory vzniku vali

Rizikové faktory vzniku VALI

OR p

 • Vysoký VT > 6 mL/kg PBW < .001

 • Acidosa pH < 7.35 2.0.032

 • Restriktivní plicní on. 3.6 .044

 • Transfuse

3.11 (1.73–5.86) p <.001

Gajic O. , Crit Care Med 2004

Gajic O, Dara S, Mendez J, et al:

Ventilator-associated lung injury in patients without acute lung injury at the onset of mechanical ventilation. Crit Care Med 2004; 32: 1817–1824


Transfusion related acute lung injury trali

Transfusion-related ALI in the Critically IllProspective Nested Case-Control StudyGajic O, et al: AJRCCM 176, 2007, 886-891

 • TRALI 8% pacientů (74/901)

 • TRALI/počet krev.derivátů1:89 (74/6558)

  TRALI non-TRALI p

  • sepsis (%) 37 22 .016

  • etylismus(%) 37 18 .006

   Dárkyně/dárci (OR) 5,09 1.6

   Počet těhotenství1,19

   Antigranulocytární Ab4,85

   Anti HLA II3,08

   Lysofosfatidylcholin1,69


Transfusion related acute lung injury trali

TRALI 1:5,000

Bacteria 1:2,000

Clerical 1:12,000

Adapted from Busch MP et al, JAMA 2003;289:959-62., Aubuchon JP, Transfusion 2004;44:1377-1383.

HIV

HCV

1:100

1:1000

1:10,000

1:100,000

1:1,000,000

1:10,000,000

HBV

Risk of Infection per Unit Transfused

1983198519871989199119931995199719992001

Year

Revised DonorDeferral Criteria

Non-A, Non-B Hepatitis

Surrogate Testing

p24 AntigenTesting

HCV and HIVNucleic AcidTesting

HCV AntibodyScreening

HIV AntibodyScreening


Trali jako ostatn potransfuzn komplikace

TRALI jako ostatní potransfuzní komplikace

 • FDA :

  1. HEMOLYTICKÁ REAKCE

  2. SEPSE

  3. TRALI

 • Francie (2003)

  • 15% potransfuzních komplikací

 • Německo (2004)

  • 101/765 (13%)

 • ČR 1/2005


Transfusion related acute lung injury trali

www.shotuk.org


2003 shot report

2003 SHOT REPORT


Transfusion related acute lung injury trali

Dánsko (DART) 1993-2003 n = 9

4 x FFP

2x trombocyty

3x erytrocytární masa ( u 2 dárců zjištěny HLA protilátky)

Norsko (TROLL) 2004-2005 n = 2

2 x erytrocytární masy (u l dárce antileukocytární protilátek)

celonárodní program ošetření plazmy detergenčním solvens (Octaplas, Octapharma, Norsko)

ročně hlášen 0-1 případ TRALI ( jen v souvislosti s podáním erytrocytární masy nebo trombocytů)

Švédsko 2004 n = 11

4x FFP

3x erytrocytární masa

3x podání více krevních produktů

Finsko

2005 7 případů (4x FFP, 3x erytrocytární masa)

2004 3 případy ( FFP)

2003 4 případy

2002 2 případy


Transfusion related acute lung injury trali

Diabetička (75) ICHDK, reoklusí periferního cévního štěpu a gangrenou nohyplánováná revize cévního štěpu, INR 2,3 na Warfarinu

2200-2400 2 FFP UNITS

0400 Plicní edém

pH pO2 pCO2

06.00 7.115 11.37 7.86

18.00 7.53 15.64 5.95

06.00 7.4 15.02 5.28


Protil tky d rce vs ag p jemce nezbytn ale sama o sob nedostate n podm nka vzniku trali

Protilátky dárce vs Ag příjemce(nezbytná, ale sama o sobě nedostatečná podmínka vzniku TRALI)


Imunogenn vs neimunogenn mechanizmus trali komplement dependentn

Imunogenní vs neimunogenní mechanizmus TRALI (komplement dependentní)

Donor Ab vs Recipient Ag > 90%

Recipient Ab vs Donor Ag <10%


O gajic b moore mayo pro clin 2005

KOMBINOVANÝ MODEL (Kopko 2004)

O.Gajic, B.Moore, Mayo Pro. Clin 2005


Wallis jp et al single hospital experience of trali transfusion 2003 43 1053 1059 1 7900

Wallis JP et al: Single hospital experience of TRALITransfusion, 2003,43,1053-10591:7900


T hotenstv a hla protil tky mcclennan 2004

75% dárkyň má za sebou graviditu

15% žen má antileukocytární protilátky proti leukocytům partnera

nulipary 1,6%

1 porod 10,5%

2 porody 15,8%

3 porody 25%

HLA protilátky1/6 žen

Wallis 2006

Těhotenství a HLA protilátkyMcClennan, 2004


Transfusion related acute lung injury trali

Insunza A et al:Implementation of a strategy to prevent TRALI in a regional blood center. Transfusion Medicine 2004,14,157-164

 • Vyloučení dárkyň po těhotenství

 • Pokles z 5 TRALI/25 měsíců na 0/15 měsíců


Trali

TRALI

IMUNOGENNÍ NEIMUNOGENNÍ

 • UPV (%) 72 3

 • MORTALITA (%) 6 1


Trali vs ards odli nosti

TRALI vs ARDSodlišnosti

 • přechodný charakter hypoxemie ( 48-96hod)

  • persistence infiltrátů nad 7 dnů jen u 20%

 • nižší mortalita TRALI (5-10%) než u ARDS

  • jen ojediněle je i u TRALI mortalita až 50%

  • jen 70% vyžaduje UPV

 • definici unikají

  • lehčí formy potransfuzní respirační insuficience

  • již před transfuzí splňoval kriteria ALI a transfuze vyvolala pouze jeho zhoršení

 • 6 hodinové okno

  • je považováno za dostatečné, jelikož jen 9% případů s TRALI má nástup symptomatologie až mezi 6.-24. hod


Trali vs kardiogenn plicn ed m

TRALI vs kardiogenní plicní edém

 • Klinika

  • EKG, ECHO, PCWP

 • Hypovolemie z úniku plazmy do intersticia

 • Vysoký obsah albuminu v tracheálním aspirátu (> 70% plazmy)

 • 3H : hypotension + hypoxia+high albumin content


Terapie

TERAPIE

 • O2, CPAP, NIV, CMV

 • HYPOVOLEMIE – CAVE DIURETIKA

 • KORTIKOSTEROIDY ???

 • ECMO (BJA, 2003,91,292-294)

 • PLASMAFERÉZA (Lancet 1998,352, 1601)


Prevence

Prevence

Zpřísnění indikací krevních derivátů

Snížení transfuzního prahu

Předoperační suplementace Fe, erytropeotinu

Prevence hypotermie

Antifibrinolytika

Koagulační faktory a trombocyty podle lab


Prevence p la z matick p pravky

Prevence -plazmatické přípravky

 • Eliminace žen a již transfundovaných dárců  dárcovského programu

  • ztráta 50% dárců

 • Eliminace žen po opakovaných těhotenstvích

  • ztráta 30% dárců

 • Screening anti HLA protilátek

  • ztráta 8% dárců

 • Screening antigranulocytárních protilátek

  • ztráta < 1% dárců

 • Ošetření plazmy detergenčním solvens


Prevence celul rn p pravky

Prevence - celulární přípravky

 • Deleukotizace (leukodeplece)

 • Čerstvé a promyté erytrocyty u rizikových pacientů

 • Screening krevních konserv pro rizikové pacienty

 • Zkrácení životnosti

  • 2 týdny u erytrocytů , 2 dny u trombocytů


Transfusion related acute lung injury trali

I saw a black branch with blood that kept dripping….

Bob Dylan, Hard Rain´s A-Gonna Fall

www.hardrainproject.com


 • Login