Pomagajmy i działajmy… Dobro powraca ! - PowerPoint PPT Presentation

M j szkolny kolega z afryki zambii rok szkolny 2013 2014
Download
1 / 18

  • 94 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Mój szkolny kolega z Afryki- Zambii Rok szkolny 2013/ 2014. Pomagajmy i działajmy… Dobro powraca !. List siostry Jeremii. 25 czerwca 2014 Droga Dyrekcjo, drodzy nauczyciele i wychowawcy Kochane dzieci i rodzice,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pomagajmy i działajmy… Dobro powraca !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M j szkolny kolega z afryki zambii rok szkolny 2013 2014

Mj szkolny kolega z Afryki- Zambii

Rok szkolny 2013/ 2014

Pomagajmy i dziaajmy Dobro powraca !


List siostry jeremii

List siostry Jeremii

25 czerwca 2014

Droga Dyrekcjo, drodzy nauczyciele i wychowawcy

Kochane dzieci i rodzice,

Pisz do Was z dalekiej Zambii, konkretnie z Chilangi gdzie Siostry Boromeuszki mikoowskie prowadz hospicjum oraz szkoy i przedszkola dla najbiedniejszych dzieci. Pragn wyrazi ogromn wdziczno w swoim imieniu i w imieniu naszych podopiecznych, zwaszcza dzieci za to e angaujecie si w dzieo niesienia pomocy biednym dzieciom i ludziom z dalekich misyjnych krajw.


Zikomo kwambiri thank you

ZIKOMO KWAMBIRI.THANK YOU.

Mile wspominam odwiedziny w Waszej szkole w 2012r. I ciesz si, e od tamtego czasu nawizaa si wsppraca midzy Wasz szko a nasz misj.

Dzikuj Pani Barbarze Madok za to inspirowanie Was i podjcie si strony organizacyjnej. Dzikujemy Dyrekcji Szkoy za umoliwianie niesienia pomocy Waszym kolegom i koleankom z naszej misji w Zambii, dzikujemy nauczycielom, katechetom, wychowawcom i przede wszystkim Wam kochane dzieci i modziey za podjcie wysikw w przygotowywaniu paczek i za zoone ofiary.


Zikomo kwambiri thank you1

ZIKOMO KWAMBIRI.THANK YOU.

Dzikujemy za wszystkie dary, ktre sprawiy ogromn rado naszym dzieciakom. W ostatnim roku tak wiele wydarzyo si na naszej misji, nasze dzieci przeyway szczeglne wita Boego Narodzenia, zostay obdarowane wspaniaymi prezentami. Z pomoc naszych przyjaci z Polski udao nam si wyremontowa mae przedszkole, zmieni dach i zakupi nowe aweczki do przedszkola.


Zikomo kwambiri thank you2

ZIKOMO KWAMBIRI.THANK YOU.

Wasza szkoa te ma udzia w tych wszystkich naszych radociach i osigniciach.

Wy ju stoicie u progu wakacji, wic yczymy Wam dobrego odpoczynku i wielu wspaniaych chwil podczas wakacji. A po wakacjach abycie z nowym zapaem podjli si niesienia pomocy najbardziej potrzebujcym.

ycz Wam aby wasz zapa nie usta i abycie dalej otwierali swoje serca na potrzeby biednych ludzi i biednych dzieci. Podczas wakacji pamitajcie o nas w swoich modlitwach.

My ze swej strony zapewniamy nasze modlitwy za Was. Jeszcze raz dzikujemy


Dzieci z adopcji serca kt rej dokonali rodzice z naszej szko y

DZIECI Z ADOPCJI SERCA , KTREJ DOKONALI RODZICE Z NASZEJ SZKOY.


Sr magdalena dyrektor szko y misyjnej anio w str w z chilangi zambii i jej podopieczni

Sr. Magdalena- dyrektor Szkoy Misyjnej Aniow Strw z Chilangi, Zambii i jej podopieczni


Wyremontowane przedszkole misyjne

Wyremontowane przedszkole misyjne


Rafael ch opczyk z adopcji serca kt ry mo e ucz szcza do przedszkola dzi ki naszej pomocy

Rafael- chopczyk z adopcji serca, ktry moe uczszcza do przedszkola dziki naszej pomocy


Adopcja serca ratuje ycie

Adopcja serca ratuje ycie


Przygotowujemy dary dla dzieci z zambii

Przygotowujemy dary dla dzieci z Zambii


Pomagajmy i dzia ajmy dobro powraca

W tym roku szkolnym wysalimy do Zambii 5 paczek po 20 kg (lekarstwa, zabawki, ubranka, artykuy ywnociowe itp.), ktre sprawiy wielk rado podopiecznym misji.

Najwicej darw przekazali pierwszoklasici dzikujemy , macie wielkie i dobre serca


Polskie przybory szkolne w zambijskim przedszkolu

Polskie przybory szkolne w zambijskim przedszkolu..


Pami tkowe zdj cie kt re jest ju w afryka skiej szkole

Pamitkowe zdjcie, ktre jest ju w afrykaskiej szkole


Ka dy serca dar wielk warto ma

Kady serca dar- wielk warto ma


Pomagajmy i dzia ajmy dobro powraca

ycz Wam aby wasz zapa nie usta i abycie dalej otwierali swoje serca na potrzeby biednych ludzi i biednych dzieci. Podczas wakacji pamitajcie o nas w swoich modlitwach. My ze swej strony zapewniamy nasze modlitwy za Was. Jeszcze raz dzikujemy


Jeste my z wami dzi kujemy

Jestemy z Wami! Dzikujemy!


  • Login