KYSLÍK - PowerPoint PPT Presentation

Kysl k
Download
1 / 15

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KYSLÍK. Mgr. Viera Pechová. CHÉMIA. ZÁKLADNÁ ŠKOLA 8.ROČNÍK. Čo vieš zistiť o kyslíku v PSP ?. Tabuľka PSP. Nachádza sa v 2.perióde, VI A skupine Latinský názov Oxygenium Značka prvku O Elektronegativita x(O) = 3,5 Protónové číslo Z(O)= 8 Má 6 elektrónov vo vonkajšej vrstve.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KYSLÍK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kysl k

KYSLÍK

Mgr. Viera Pechová


Ch mia

CHÉMIA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

8.ROČNÍK


O vie zisti o kysl ku v psp

Čo vieš zistiť o kyslíku v PSP ?

Tabuľka PSP

 • Nachádza sa v 2.perióde, VI A skupine

 • Latinský názov Oxygenium

 • Značka prvku O

 • Elektronegativita

  x(O) = 3,5

 • Protónové číslo Z(O)= 8

 • Má 6 elektrónov vo vonkajšej vrstve


Kde sa kysl k vyskytuje

Kde sa kyslík vyskytuje?

 • Vo vzduchu – 21%

 • Vo vode

 • V zlúčeninách (oxidy, peroxid vodíka...)


Odkia sa vo vzduchu berie

Odkiaľ sa vo vzduchu berie?

Tvoria ho rastliny fotosyntézou


Ak fyzik lne a chemick vlastnosti viete odvodi

Aké fyzikálne a chemické vlastnosti viete odvodiť ?

 • Je to bezfarebný plyn

 • Vytvára dvojatómové molekuly

 • O + 2e  O2- anión


Viete o je oz n

Viete, čo je ozón?

 • Trojatómová molekula kyslíka

 • Nachádza sa vo vyšších vrstvách atmosféry

 • Chráni Zem pred kozmickým žiarením

 • Jeho množstvo ubúda a tvoria sa ozónové diery

 • Pre rastliny je jedovatý

O

3


Viete kedy oz n vznik

Viete, kedy ozón vzniká?

 • Pri búrkach

 • Pri zváraní

 • Vo fotokopírovacích strojoch


D sa kysl k k pi

Dá sa kyslík kúpiť ?

 • ÁNO!

 • Prepravuje sa v tlakových oceľových fľašiach označených modrým pruhom


Na o sa kysl k pou va

V lekárstve

V letectve

V dýchacích prístrojoch

Pri rezaní a zváraní kovov

Na čo sa kyslík používa?


Zauj mavosti

Zaujímavosti

 • Kyslík je najrozšírenejší prvok na Zemi

 • Tvorí zlúčeniny takmer so všetkými prvkami

 • Priemyselne sa vyrába destiláciou skvapalneného vzduchu alebo elektrolýzou vody

 • Bez kyslíka by sme nežili dlhšie ako niekoľko minút


Zopakujme si

Zopakujme si !

 • Prečo je kyslík ôsmy prvok periodickej sústavy?

 • V ktorej skupine a v ktorej perióde PSP je kyslík umiestnený?

 • Koľko elektrónov má atóm kyslíka vo vonkajšej vrstve?

 • Prečo môžu ryby vo vode dýchať?

 • Vymenuj tri možnosti použitia kyslíka


Ot zky a lohy

Otázky a úlohy

 • V súčasnosti sa veľkým problémom ľudstva stala zväčšujúca sa ozónová diera. Ako vznikol tento problém?

 • Vypracujte referát o ozónovej vrstve Zeme


Kde n jde al ie inform cie

Kde nájdeš ďalšie informácie?

 • Adamkovič, E.a kol.: Chémia pre 8.ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2000

 • www.infovek.sk

 • www.referaty.sk

 • Silný,P., Kucharová,D.: Úlohy z chémie pre 8.ročník základných škôl. EXPOL pedagogika, Bratislava, 2000


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Dovidenia nabudúce


 • Login