Holdninger til homofile i idretten i telemark
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Holdninger til homofile i idretten i Telemark PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Holdninger til homofile i idretten i Telemark. Hvilke holdninger har idrettsungdommen i Telemark til homofili i idretten, i forhold til annen ungdom i Telemark?. Tone Vollen & Solveig Tilden Orvik. Disposisjon. Mål med undersøkelsen Gjennomføring av undersøkelsen Funn Evt. spørsmål.

Download Presentation

Holdninger til homofile i idretten i Telemark

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Holdninger til homofile i idretten i Telemark

Hvilke holdninger har idrettsungdommen i Telemark til homofili i idretten, i forhold til annen ungdom i Telemark?

Tone Vollen & Solveig Tilden Orvik


Disposisjon

 • Mål med undersøkelsen

 • Gjennomføring av undersøkelsen

 • Funn

 • Evt. spørsmål


Mål med undersøkelsen

Eventuelle forskjeller mellom:

 • Idrett og ”samfunnet”

 • Kvinner og menn

 • Lagidrett og individuell idrett

 • By og land (bosted)

  Eventuelle sammenhenger mellom:

 • Kunnskap om og holdninger til homofile i idretten

 • Holdningskampanjen


Gjennomføring av undersøkelsen

 • Elever ved videregående skoler i Telemark

 • 175 respondenter

 • Personlig oppmøte- reaksjoner

 • Utarbeidet statistikk


Funn


Om du driver med organisertidrett, harnoenpåidrettslagetdittståttframsomhomofil?


Hvordanville du føltdetom en pålagetdittstoframsomhomofil?


Hvordanville du føltdetom en pålagetdittstoframsomhomofil?


Synes du at homofobi i idretten er et problem?


Dusjing


Hva synes du om å dusjesammen med en homofilklasse-/lagkameratellervenninne?


Hvasynes du om å dusjesammen med en homofilklasse-/lagkameratellervenninne?


Ordbruk


Har du bruktordsom “homo”, “soper”, “homse” og/ellerlignendeiidrettssammenheng?


Har du bruktordsom “homo”, “soper”, “homse” og/ellerlignendeiidrettssammenheng?


Hvilkenbetydningtror du slikordbrukhar for homofileiidrettssammenheng?


Holdningskampanjen


I hvilken grad kjenner du til NIFs holdningskampanje"Med idretten mot homohets"?


Hararbeidet med "Med idretten mot homohets"endretdittsynpåhomofileiidretten?


Forebygging og forhindring av homofobi i klasse og klubb


Hvaer din oppfatningavhvormyesomblirgjorti din klubb/skole for forebyggingogforhindringavhomofobiiklubben/klassen?


Er du kjent med at dereharnoenspesifikkeretningslinjerangåendeforebyggingogforhindringavhomohetsi din klubb/klasse?


Takk for oss!

Oppgaven er ferdig til 31. mai 2011

solveig.tilden@hotmail.com & tonevollen@hotmail.com


 • Login