Geotermaalenergia - PowerPoint PPT Presentation

Geotermaalenergia
Download
1 / 12

 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Geotermaalenergia. Alari, Anda, Anne, Silver. Sissejuhatus. Geotermaalenergia ehk geotermiline energia (ka maap õueenergia ) on Maa siseenergia . See on maapõues peamiselt looduslike radioaktiivsete elementide lagunedes tekkiv ja aegade jooksul kivimitesse salvestunud soojusenergia .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Geotermaalenergia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geotermaalenergia

Geotermaalenergia

Alari, Anda, Anne, Silver


Sissejuhatus

Sissejuhatus

 • Geotermaalenergia ehk geotermiline energia (ka maapõueenergia) on Maasiseenergia. See on maapõuespeamiseltlooduslikeradioaktiivseteelementidelagunedestekkivjaaegadejooksulkivimitessesalvestunudsoojusenergia.

 • Teoorias on võimalik kogu maailma energiavajadused täita geotermaalenergiaga.

 • Geotermaalenergiat kasutatakse kas otse soojusenergiana või muutes seda elektrienergiaks.


Sissejuhatus1

Sissejuhatus


Tootmine

Tootmine

 • On kolm erineva disainiga geotermaalenergiajaama.

 • Kuiva auru jaamad (dry steam power plant) on kõiga lihtsama ja vanema disainiga. Kasutatakse geotermaal auru turbiinide käima lükkamiseks.


Tootmine1

Tootmine

 • Purske auru jaamu (flash steam power plant) on kõige rohkem tänapäeval. Nad tõmbavad sügavalt kuuma ja kõrge rõhuga vee madala rõhuga paakidesse ja kasutavad purskavad auru turbiinide käima lükkamiseks.


Tootmine2

Tootmine

 • Binaarse ringlusega jaamad (binary cycle power plant) on kõige uuemad ja neid ehitatakse juurde kõige rohkem. Soe geotermaalne vesi lastakse läbi teise vedeliku (mille keemistemperatuur on madalam kui veel) , mis põhjustab teise vedeliku aurustumise, mida kasutatakse turbiinide käima lükkamiseks.


Eelised

Eelised

 • Taastuv

 • Keskkonna sõbralik (võrreldes fossiilsete kütustega)

 • Usaldusväärne

 • Peale jaama rajamist on energia tootmine odav ja lihtne

 • Kui geotermaalenergiat hakataks laialdaselt kasutama, siis leevendaks see suuresti globaalset soojenemist.


Puudused

Puudused

 • Jaama rajamine on kallis ja keeruline – tuleb teha suur investeering.

 • Ei ole võimalik kasutada igalpool.

 • Jooksvad kulutused energia tootmisele ja transpordile on üsna kõrged, sest tarbimispiirkonnad jäävad tootmiskohtadest sageli kaugele.

 • Puurimine vabastab maas olevaid kasvuhoone gaase (aga vähem kui teiste kütuste puhul)


Kasutus

Kasutus

 • Maasisest energiat saab kasutada vaid nendes piirkondades, kus soojusvoog lähtubvähemaltmõnekilomeetrisügavuselt. Sellisedtingimused on enamastilaamadeäärealadel.


Kasutus1

Kasutus

 • Kuigi geotermaalenergiat leidub ulatuslikul alal, kasutatakse seda vaid vähestes riikides: USA-s, Islandil, Itaalias, Prantsusmaal, Jaapanis, Filipiinidel, Uus-Meremaal jm. Märkimisväärselt suur on geotermaalenergia osa Islandi energiabilansis, moodustades umbes 40%.

 • Suurim hulk geotermaalenergiajaamu asuvad Californias (USA) kohas nimega „Geiserid“ (The Geysers).


The geysers

The Geysers


Ait h kuulamast ja vaatamast

Aitäh kuulamast ja vaatamast.


 • Login