Geotermaalenergia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Geotermaalenergia PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Geotermaalenergia. Alari, Anda, Anne, Silver. Sissejuhatus. Geotermaalenergia ehk geotermiline energia (ka maap õueenergia ) on Maa siseenergia . See on maapõues peamiselt looduslike radioaktiivsete elementide lagunedes tekkiv ja aegade jooksul kivimitesse salvestunud soojusenergia .

Download Presentation

Geotermaalenergia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geotermaalenergia

Alari, Anda, Anne, Silver


Sissejuhatus

 • Geotermaalenergia ehk geotermiline energia (ka maapõueenergia) on Maasiseenergia. See on maapõuespeamiseltlooduslikeradioaktiivseteelementidelagunedestekkivjaaegadejooksulkivimitessesalvestunudsoojusenergia.

 • Teoorias on võimalik kogu maailma energiavajadused täita geotermaalenergiaga.

 • Geotermaalenergiat kasutatakse kas otse soojusenergiana või muutes seda elektrienergiaks.


Sissejuhatus


Tootmine

 • On kolm erineva disainiga geotermaalenergiajaama.

 • Kuiva auru jaamad (dry steam power plant) on kõiga lihtsama ja vanema disainiga. Kasutatakse geotermaal auru turbiinide käima lükkamiseks.


Tootmine

 • Purske auru jaamu (flash steam power plant) on kõige rohkem tänapäeval. Nad tõmbavad sügavalt kuuma ja kõrge rõhuga vee madala rõhuga paakidesse ja kasutavad purskavad auru turbiinide käima lükkamiseks.


Tootmine

 • Binaarse ringlusega jaamad (binary cycle power plant) on kõige uuemad ja neid ehitatakse juurde kõige rohkem. Soe geotermaalne vesi lastakse läbi teise vedeliku (mille keemistemperatuur on madalam kui veel) , mis põhjustab teise vedeliku aurustumise, mida kasutatakse turbiinide käima lükkamiseks.


Eelised

 • Taastuv

 • Keskkonna sõbralik (võrreldes fossiilsete kütustega)

 • Usaldusväärne

 • Peale jaama rajamist on energia tootmine odav ja lihtne

 • Kui geotermaalenergiat hakataks laialdaselt kasutama, siis leevendaks see suuresti globaalset soojenemist.


Puudused

 • Jaama rajamine on kallis ja keeruline – tuleb teha suur investeering.

 • Ei ole võimalik kasutada igalpool.

 • Jooksvad kulutused energia tootmisele ja transpordile on üsna kõrged, sest tarbimispiirkonnad jäävad tootmiskohtadest sageli kaugele.

 • Puurimine vabastab maas olevaid kasvuhoone gaase (aga vähem kui teiste kütuste puhul)


Kasutus

 • Maasisest energiat saab kasutada vaid nendes piirkondades, kus soojusvoog lähtubvähemaltmõnekilomeetrisügavuselt. Sellisedtingimused on enamastilaamadeäärealadel.


Kasutus

 • Kuigi geotermaalenergiat leidub ulatuslikul alal, kasutatakse seda vaid vähestes riikides: USA-s, Islandil, Itaalias, Prantsusmaal, Jaapanis, Filipiinidel, Uus-Meremaal jm. Märkimisväärselt suur on geotermaalenergia osa Islandi energiabilansis, moodustades umbes 40%.

 • Suurim hulk geotermaalenergiajaamu asuvad Californias (USA) kohas nimega „Geiserid“ (The Geysers).


The Geysers


Aitäh kuulamast ja vaatamast.


 • Login