szakmai vizsg k az eg szs g gyi szakk pz sekben
Download
Skip this Video
Download Presentation
Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben. Dr. Halmos Tamásné MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság. Budapest, 2012. december 12. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR. FELNŐTTKÉPZÉS (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről) MÓDOSÍTÁS folyamatban. KÖZOKTATÁS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben' - lupita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szakmai vizsg k az eg szs g gyi szakk pz sekben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben

Dr. Halmos Tamásné

MESZK

Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Budapest, 2012. december 12.

szakk pz s 2011 vi clxxxvii t rv ny a szakk pz sr l

FELNŐTTKÉPZÉS

(2001. évi CI. törvény

a felnőttképzésről)

MÓDOSÍTÁS

folyamatban

KÖZOKTATÁS

(2012. évi XXXIX. törvény a

Közoktatásról szóló 1993.évi

LXXX. törvény módosításáról)

SZAKKÉPZÉS(2011.évi CLXXXVII. törvénya szakképzésről)

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

EGÉSZSÉGÜGY

(1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről) 

a szakk pz si t rv ny hat lya
A szakképzési törvény hatálya

KITERJED

KÉPZÉSI TÍPUSOKRA (8)

SZAKMAI VIZSGÁRA

SZAKMAI VIZSGÁT

SZERVEZŐ INTÉZMÉNYRE

a szakk pz s int zm nyei m dosulhat
A szakképzés intézményeimódosulhat!!

Felsőoktatási

intézmény

szakképző iskola

(szakközépiskola, szakiskola,

speciális szakiskola,

Készségfejl. speciális szakiskola)

állami felnőttképzési

intézmény

iskolarendszeren kívüli

szakmai képzést

folytató intézmény

(felnőttképzési tv. alapján)

központi képzőhely

szakmai vizsg k
SZAKMAI VIZSGÁK

20/2008. (I. 16.) SZMM rendelet

a szakmai vizsgadíj

és a vizsgáztatási díjak kereteiről

34/2003. (XII. 21.) OM rendelet

a szakmai vizsga szervezésére

való jogosultság feltételeiről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól

és eljárási rendjéről

orsz gos k pz si jegyz k okj
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

1/2006. (II. 17.) többször módosított OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

eg szs g gyi szakk pz s ir ny t sa talak t s folyamtban
Egészségügyi Szakképzés irányításaÁTALAKÍTÁS FOLYAMTBAN

MINISZTER

Egészségügyi Szak- és

Továbbképzési Tanács

Egészségügyi

Tudományos Tanács

FELSŐOKTATÁSI

BIZOTTSÁG

Szakmapolitikai és

Minőségbiztosítási Bizottság

Egészségügyi

Szak és

Továbbképzési Bizottság

Egészségügyi Felsőfokú

Szakirányú Szakképzési és

Továbbképzési Bizottság

slide10

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI VIZSGÁT SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK (2008-2013)

ETI + 19 intézmény

Nyíregyháza

Esztergom

Budapest (7+1)

Debrecen (3)

Szombathely

VÁLTOZIK 2010-től

Szolnok

Zalaegerszeg

Kecskemét

Békéscsaba

Szeged

Pécs

13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

(szakmánként és régiónként eltérő)

eg szs g gyi szakmai vizsg k
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI VIZSGÁK

32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

1/2011. (I.7.) NEFMI rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

szakmai vizsgaszervez s jogosults ga talak t s alatt
Szakmai vizsgaszervezés jogosultságaÁTALAKÍTÁS ALATT !
 • Szakképzést folytató intézmény
 • Legalább két évente egy alkalommal pályázati úton
 • Szakképzésért felelős miniszter bírálja el
a vizsga el k sz t se
A vizsga előkészítése
 • Képzés és a vizsga OKJ szerint
 • Vizsgára jelentkezés (vizsga csoport min. 10 fő)
 • Jelentés a vizsga indításáról
 • Bizottsági döntés
  • Központosított vizsgák
  • Vizsgaelnöki felkérések
  • Ellenőrzési szempontok
 • Mikor (vizsgaidőszak)?
  • Február-március (dec. 15.)
  • Május-június (feb.15.)
  • Október-november (aug. 31)
 • Ideje (45 napon belül, összesen 5 nap; napi max. 8 órát nem meghaladóan; szóbeli, írásbeli, interaktív 8-18 h; gyakorlati 7-19 h)
 • Tájékoztatni legalább 10 nappal előbb mindenkit
 • Jelentés az előkészítésről (15 nap-30 nap) MESZK is
a vizsga r szei
A vizsga részei

VIZSGAPROGRAM szerint

 • Írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység (országos időpont)
 • Gyakorlati vizsgatevékenység (helyi időpont)
 • Szóbeli vizsgatevékenység (helyi időpont)
 • Belépési feltételek
  • Dokumentumok bemutatása
slide15

A vizsgabizottság felépítése

MÓDOSUL- SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY!

Szakképzésért

Felelős Miniszter

Szakértők (felügyelő, javító és kérdező tanárok)

A vizsgabizottság

elnöke

Jegyző

MESZK!

Szakmai vizsgát

szervező int. mb.

Szakmai szervezet, kamara képviselője

Szakmai szervezet

vezetője

Az iskola igazgatója

3 fő min. előírt szakképesítéssel, írásos megbízással

a vizsgabizotts g eln k nek feladatai
A vizsgabizottság elnökének feladatai
 • a vizsga szakmai előkészítésének az ellenőrzése
 • vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat jóváhagyása
 • Szakmai feltételek egészséges és biztonságos körülmények ellenőrzése
 • a vizsgabizottság értekezleteinek a vezetése
 • a vizsgára jogosultság ellenőrzése
 • a vizsgázók tájékoztatása
 • jóváhagyja a gyakorlati tételsort és a dolgozatok javítását
 • részt vesz a vizsgázók értékelésében
 • a szakmai vizsga tapasztalatainak

az összefoglalása írásban (1 héten belül megküldi)

a szakmai vizsg t szervez int zm ny feladatai
A szakmai vizsgát szervező intézmény feladatai
 • A szakmai vizsga előkészítése
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgarész megtervezése
 • a gyakorlati szakmai vizsga előkészítése
 • a vizsgadokumentáció elkészítése
 • részvétel a vizsgázók értékelésében
a gazdas gi kamara k pvisel j nek a feladatai
A gazdasági kamara képviselőjének a feladatai
 • a gyakorlati vizsga feltételeinek az ellenőrzése
 • a biztonságos vizsgakörülmények ellenőrzése
 • közreműködés a gyakorlati feladatok kiválasztásában
 • részvétel a vizsga értékelésében
a gyakorlati t telsor ssze ll t sa
A gyakorlati tételsor összeállítása
 • Hol lesz a vizsga?
 • A gyakorlati vizsga technikája?
 • Van e az SZVK-ban vagy a curriculumban ajánlás?
 • Milyenek a gyakorlati vizsga személyi és tárgyi feltételei?
 • Milyen feladatok végrehajtására van lehetőség?
 • Mit gondolunk a prioritásokról?
el k sz t si feladatok
Előkészítési feladatok
 • szakmai és vizsgáztatási követelmények áttekintése
 • a központi helyi oktatási programok tanulmányozása
 • egyeztetés
  • a vizsga elnökével
  • a gyakorlati oktatásvezetővel
  • a szakmai vizsgát szervező intézmény képviselőjével
  • a vizsga helyszínével
 • a vizsga helyszínének a megtekintése
 • az elvárások és a lehetőségek egyeztetése
a t telsor
A tételsor
 • validitás
 • a tételek megfogalmazása
 • súlyozása
 • száma
 • értékelhetősége
 • a húzás technikája
hivat sunk k pviselet vel az eg szs g rt s a betegek rt
„Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért!”

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

ad