Studiedag talentontwikkeling in het hbo
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Studiedag talentontwikkeling in het hbo PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Studiedag talentontwikkeling in het hbo. Attent op talent Martine Derks Gerda Geerdink Zwolle, 29 -11 – 2006. Indeling workshop. Inleiding project ‘attent op talent’ Resultaten onderzoek 2005/2006 Activiteiten (onderzoek en ontwikkeling) 2006/2007 Work to do Afsluiting.

Download Presentation

Studiedag talentontwikkeling in het hbo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Studiedag talentontwikkeling in het hbo

 • Attent op talent

 • Martine Derks

 • Gerda Geerdink

 • Zwolle, 29 -11 – 2006

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Indeling workshop

 • Inleiding project ‘attent op talent’

 • Resultaten onderzoek 2005/2006

 • Activiteiten (onderzoek en ontwikkeling)

  2006/2007

 • Work to do

 • Afsluiting

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Het project: Attent op talent(meer vwo-instromers)

Onderdeel van het project ‘Paboys’ van het Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO):

gericht op het werven en behouden mannelijke studenten als minderheidsgroep

Pabo Arnhem: wil meer vwo-instromers werven en gediplomeerd laten uitstromen

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Waarom aandacht voor vwo- instromers?Vanuit de pabo gezien:

 • Percentage vwo-ers neemt af (6,5 procent)

 • Te homogene instroom

 • Relatief laag studierendement

 • Nogal wat uitval

 • We moeten meer doen met eerder verworven competenties

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Relatief laag studierendement,

gebaseerd op vijf jaar van het instroomcohort 1998, 1999 en 2000.

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Waarom aandacht voor vwo- instromers?Vanuit de potentiële student gezien:

 • Kloof tussen wo- pedagogiek / onderwijskunde

  en hbo-pabo

 • Vaak spijtoptanten

 • Ze willen toch wat met kinderen

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Marloes,

Ik vind kinderen ook leuk, maar ga toch geen kinderen bezig zitten houden.

Nee, ik ga psychologie of pedagogiek studeren…

Mickie,

Die is raar, met een VWO ga je toch niet naar een HBO-opleiding ?

Mirte,

Ik vind kinderen iets leren geweldig.

Ik zit nu op het VWO en wordt later een juf met hoge ambities.

Drie leerlingen op het VWO

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Waarom aandacht voor vwo- instromers?Vanuit de huidige vwo-instromers gezien:

 • Ze moeten te veel doen en te weinig denken

 • Ze gaan onderpresteren

 • Ze hebben meer behoefte aan vakinhoud en vakdidactiek

 • Ze willen minder inductief, meer deductief leren

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Uitslagen van twee voortgangstoetsen

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Uitslagen (landelijke) pabo-instaptoetsen

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Waarom aandacht voor vwo- instromers?Vanuit het werkveld gezien:

 • Het werkveld wil meer diversiteit

 • Sluit aan bij Fuwa in het primair onderwijs

 • Behoefte aan specialisten

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Adaptief onderwijs binnen een pabo ….

Als onderwijsbehoeften uitgangspunt worden…

dan zal er betere afstemming ontstaan wat betreft:

 • instructiebehoeften van studenten

 • begeleidingsbehoeften van studenten

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Onderzoek

Onderzoeksvraag is:

Waarin verschillen de instructiebehoeften van vwo-ers binnen de pabo van de instructiebehoeften van havisten en mbo-ers?

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Verschillen in ontwikkelingsvoortgang….

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


VWO-instromers

Controle-groep 1

Controle-groep 2

Meer theoretische verdieping, niet nader gespecificeerd.

4%

3%

2%

Meer theoretische verdieping, door de student nader gespecificeerd.

19%

6%

5%

Tijdens de instructie meer aandacht voor de theorie en werkwijze in de praktijk.

12%

6%

8%

Meer onderlinge uitwisseling van de beroepsproducten tussen medestudenten.

4%

4%

4%

Meer ruimte voor eigen inbreng

7%

4%

1%

Sfeerbevorderende activiteiten

2%

5%

7%

Instructiebehoeften tijdens het onderwijsactiviteiten.

Kritische interactiepatronen

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


activiteiten (onderzoek en ontwikkeling) 2006 / 2007

 • voorlopige conclusies

  vwo-ers willen meer inhoud horen en minder horen hoe ze iets moeten doen (procedures)

  vwo-ers willen inhoudelijke feedback van de docent

  vwo-ers willen goed georganiseerd onderwijs

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


vervolgactiviteiten (onderzoek en ontwikkeling) 2006 / 2007

 • Veel onvrede over inhoud en werkwijze tijdens de vaklessen

 • Vier vakken nauwkeuriger onderzocht:

  • pedagogiek

  • beeldende vorming

  • Nederlands

  • oriëntatie op jezelf en de wereld

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


activiteiten (onderzoek en ontwikkeling) 2006 / 2007

van vier vakken wordt onderzocht:

 • wat zijn de beoogde doelen

 • hoe wordt daaraan gewerkt in vaklessen

 • hoe worden de lessen ervaren en beoordeeld

 • hoe wordt gepresteerd

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Differentiëren met betrekking tot instructiebehoefte enbegeleidingsbehoefte

Uitwisseling

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Tot slot

 • Bedankt voor uw aandacht

  Martine Derks [email protected]

  Gerda Geerdink [email protected]

  http://home.tiscali.nl/gerdageerdink/index.php

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


 • Login