Liceum og lnokszta c ce im komisji edukacji narodowej w dynowie
Download
1 / 21

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW KLAS I Wagary opuszczanie zajęć lekcyjnych Opracowanie: Kazimierz Żak i Adam Żak. Celem spotkania jest:. ukazanie rodzicom przyczyn i skutków wagarowa-nia,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie' - lulu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Liceum og lnokszta c ce im komisji edukacji narodowej w dynowie

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW

KLAS I

Wagary

opuszczanie zajęć lekcyjnych

Opracowanie: Kazimierz Żak i Adam Żak


Celem spotkania jest
Celem spotkania jest: Dynowie

 • ukazanie rodzicom przyczyn i skutków wagarowa-nia,

 • uzmysłowienie rodzicom współodpowiedzialności za wagarowanie ich dzieci,

 • uświadomienie zagrożeń wynikających z wagaro-wania dzieci,

 • zrozumienie (bliższych i dalszych) następstw wagarowania,

 • zachęcenie rodziców do współpracy ze szkołą.


Złożoność dorastania DynowieU młodzieży w okresie dorastania (10-18 lat ) dokonuje się wiele intensywnych zmian, nie tylko fizycznych, ale także osobowościowych. Jest to więc czas podatny na zakłócenia i podejmowanie zachowań ryzykownych. Do najważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się : palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych, wczesną aktywność seksualną, zachowania agresywne i przestępcze, a także wagary.


Zachowania ryzykowne w odczuciu młodzieży umożliwiają jej:

1. zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychologicz-nych (miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności)

2. realizację ważnych celów życiowych (np. określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności od dorosłych)

3. radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życio-wymi (redukcja lęku i frustracji).


Kiedy pytamy, co skłania młodzież do podejmowania zachowań ryzykownych, odpowiadają: ciekawość, przekora, manifestacja dorosłości , niezależność, moda, sposób na nudę lub stres, lęk przed odrzuceniem, chęć zaimponowania itp.


Zjawisko wagarów należy postrzegać na płaszczyźnie naturalnych środowisk, w których żyje młody człowiek. Tworzą je: rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze. Między tymi trzema kręgami zachodzi ścisły związek oraz wzajemny wpływ.


WAGARY naturalnych środowisk, w których żyje młody człowiek. Tworzą je: rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze. Między tymi trzema kręgami zachodzi ścisły związek oraz wzajemny wpływ. – samowolne przebywanie poza

szkołą w czasie obowiązkowych

lekcji

WAGAROWANIE – uciekanie z lekcji,

opuszczanie zajęć szkolnych

bez usprawiedliwienia


Dlaczego uczniowie wagaruj
Dlaczego uczniowie wagarują? naturalnych środowisk, w których żyje młody człowiek. Tworzą je: rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze. Między tymi trzema kręgami zachodzi ścisły związek oraz wzajemny wpływ.

 • Chęć uniknięcia przykrości.

 • Nieprawidłowy układ stosunków w szkole.

 • Pożądanie przyjemności.

 • Opóźnienia w nauce.

 • Słabsza zdolność do systematycznej pracy.

 • Zwiększenie wymagań w wyższych klasach.


Wagary uwarunkowane są przeważnie niepomyślną sytuacją ucznia w szkole, jego niechęcią do szkoły, nauczycieli i obowiązku uczenia się. Przyczyna wagarów może tkwić poza szkołą – w szerszym środowisku społecznym, które pociąga swoją atrakcyjnością, z uwagi na określone przejawy życia, nęcące i frapujące ucznia znudzonego codziennością życia i nauki.


Wagary mające swoje źródło poza szkołą są mniej groźne niż wagary z powodu niechęci do nauki i szkoły. Pierwsze z nich są najczęściej organizowane w określonej intencji z myślą o odprężeniu, atrakcyjnej rozrywce, uczestnictwie w imprezach towarzyskich a nawet bliższych wyjazdach do sąsiednich miast w towarzystwie uczniów-rówieśników lub kolegów.


Natomiast wagary organizowane z powodu niechęci do szkoły uwarunkowane są najczęściej brakiem integracji ucznia ze szkołą, klasą, lękiem przed nauczycielami czy niepomyślną sytuacją w zespole klasowym. Ma to również związek z niedostatecznym współdziałaniem domu rodzinnego ze szkołą i brakiem kontroli ze strony rodziców.


Uczeń pozbawiony należnej mu troski i opieki rodzicielskiej oraz pedagogicznej, napotykający na trudności w nauce, brak zrozumienia w obydwu środowiskach, pozostawiony często samemu sobie idzie na wagary, szuka przygód, nowego towarzystwa, nie bacząc na potęgujące się braki w opanowaniu materiału. Żądza nowych wrażeń i odprężenia jest silniejsza od rozsądku. Wagary są często miejscem wypalenia pierwszego papierosa czy wypicia pierwszej butelki piwa.


TYPOLOGIA WAGARÓW rodzicielskiej oraz pedagogicznej, napotykający na trudności w nauce, brak zrozumienia w obydwu środowiskach, pozostawiony często samemu sobie idzie na wagary, szuka przygód, nowego towarzystwa, nie bacząc na potęgujące się braki w opanowaniu materiału. Żądza nowych wrażeń i odprężenia jest silniejsza od rozsądku. Wagary są często miejscem wypalenia pierwszego papierosa czy wypicia pierwszej butelki piwa.

 • Wagary konfliktowe: wynikające w wadliwych stosunków miedzy uczniami w szkole, powodowanie trudnościami (np. lęk przed złą oceną, lenistwo, niechęć do uczącego).

 • Ucieczki ze szkoły na tle zaburzeń charakterologicznych: ściśle związane ze stanem moralnym, w jakim znajduje się nieletni.

 • Wagary koleżeńskie: wynikające z układów między rówieśnikami.

 • Ucieczki ze szkoły mające charakter kompensacyjny: będące próbą rekompensaty za subiektywnie odczuwane, niedobre warunki rodzinne oraz źle układające się w niej stosunki międzyosobowe.

 • Wagary przestępcze: podyktowane chęcią zrealizowania potrzeb i skłonności najczęściej negatywnych moralnie.


W jakich miejscach i gdzie przebywa m odzie podczas wagar w
W jakich miejscach i gdzie przebywa młodzież podczas wagarów

 • własny dom (rodzice są w pracy),

  - dom koleżanek, kolegów (ich rodzice są w pracy),

  - w swojej miejscowości,

 • poza swoją miejscowością (wyjazdy),

 • w kawiarniach, restauracjach, barach, pizzeriach, pubach,

 • kino,

 • sklepy (duże centra handlowe),

 • dworce i poczekalnie autobusowe i kolejowe,

 • skwery, parki,

 • nad rzeką,

 • ustronne, nieuczęszczane miejsca,

 • targi, wystawy,

 • kawiarenki internetowe.


Jakie zagro enia mog wynikn w czasie wagarowania
Jakie zagrożenia mogą wyniknąć wagaróww czasie wagarowania

 • Wypadki

 • Kontakty z grupami nieformalnymi

 • Korzystanie z: alkoholu

  narkotyków

  nikotyny

 • Możliwość wejścia w konflikt z prawem

 • Ucieczki z domu.


Co w post powaniu rodzic w sprzyja wagarowaniu
Co w postępowaniu rodziców sprzyja wagarowaniu? wagarów

• niekontrolowanie przez rodziców opuszczanych zajęć lekcyjnych,

• bezkrytyczne usprawiedliwianie nieobecności własnego dziecka,

• posuwanie się do poświadczenia nieprawdy w celu usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole,

• brak kontaktów rodziców ze szkołą (wychowaw-cą),

• nie interesowanie się sytuacją dziecka w szkole.


Skutki nast pstwa wagarowania
Skutki (następstwa) wagarowania wagarów

 • Braki wiedzy.

 • Prawdopodobieństwo nie przejścia do następnej klasy.

 • Możliwość nie ukończenia szkoły.

 • Braki wiedzy mogą doprowadzić do: nie zdania matury, nie dostania się na studia, kłopotów podczas studiowania.

 • „Uzależnienie” się od wagarowania – opuszczanie lekcji bez wyraźnej przyczyny.

 • Wyrobienie sobie lekceważącego stosunku do obowiązków.


Konsekwencje wagar w dla rodzic w
Konsekwencje wagarów dla rodziców wagarów

 • utrata zaufania rodziców,

 • trudniejsze relacje rodziców z wychowawcą i nauczycielami swojego dziecka,

 • dodatkowe koszty związane z nadrobieniem braków w wiadomościach,

 • pojawienie się niepokoju o dalszą edukację dziecka,

 • wewnętrzne poczucie winy dotyczące błędów i zaniedbań wychowawczych.


Wielu uczniów nie ma świadomości tego, że nauka jest sposobem budowania swojej przyszłości Uważają, że młodość to przede wszystkim czas na zabawę.

Ta krótkowzroczność jest w dużej mierze związana z postrzeganiem wagarowania jako czegoś dobrego.


W wyniku spotkania rodzic
W wyniku spotkania rodzic: sposobem budowania swojej przyszłości Uważają, że młodość to przede wszystkim czas na zabawę.

 • lepiej zrozumie przyczyny wagarowania dziecka,

 • pozna skutki i zagrożenia wynikające z wagaro-wania,

 • uświadomi sobie współodpowiedzialność za powstanie tego zjawiska,

 • nawiąże bardziej konstruktywną współpracę ze szkołą.


Serdecznie dziękuję Rodzicom za przybycie i udział w spotkaniu.

Zapraszam do dyskusji na poruszone tematy.


ad