Fungerer varslingsplikten
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Fungerer varslingsplikten? PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fungerer varslingsplikten?. Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern. Smitteverndagene 2007. Varslingsplikten. MSIS-og tuberkuloseforskriften kap. 3 Gjeldende fra 1. juli 2003 16 enkeltsykdommer Utbrudd, diverse typer. Varsling betyr.

Download Presentation

Fungerer varslingsplikten?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fungerer varslingsplikten

Fungerer varslingsplikten?

Øistein Løvoll

Avdeling for infeksjonsovervåking

Divisjon for smittevern

Smitteverndagene 2007


Varslingsplikten

Varslingsplikten

 • MSIS-og tuberkuloseforskriften kap. 3

 • Gjeldende fra 1. juli 2003

 • 16 enkeltsykdommer

 • Utbrudd, diverse typer


Varsling betyr

Varsling betyr

 • Med varsling menes en umiddelbart formidlet beskjed om visse enkelttilfeller eller utbrudd av smittsom sykdom på en slik måte at varsleren umiddelbart kan forvisse seg om at mottakeren har mottatt varslet.


Hvorfor varsle

Hvorfor varsle?

 • Se sammenhenger tidlig, derved tiltak tidlig

 • Varsler får bistand til håndtering

  • Kommunelege, Folkehelseinstitutt

 • Myndigheter med ansvar bringes inn i saken

  • Kommunelegen, direktorat osv.

 • Omfang av utbrudd kartlegges

 • Utenlandske myndigheter orienteres

  • EU, WHO


Varsling om enkelttilfeller

Sars

Botulisme

Difteri

Flekktyfus

Hemoragisk feber

Kolera

Kopper

Legionellose

Meningokokksykdom

Meslinger

Miltbrann

Pest

Poliomyelitt

Rabies

Røde hunder

Trikinose

Varsling om enkelttilfeller


Varslingssystemet ved enkelttilfeller

Varslingssystemet ved enkelttilfeller

Sosial-og helse-

direktoratet

Folkehelseinstituttet

Helsepersonell

mistenker eller påviser

varslingspliktig sykdom

Kommunelegen

IHR (WHO)

EWRS (EU)

Fylkesmannen


Hvordan har varslingssystemet fungert

Hvordan har varslingssystemet fungert?

 • FHI har mottatt i perioden 2004 til mai 2007:

  • 290 meldte varslingspliktige sykdommer

  • 159 av disse ble varslet, dvs. 55 %


Andel varsler av varslingspliktige sykdomstilfeller

Andel varsler av varslingspliktige sykdomstilfeller


Andel varslet tre sykdommer

Andel varslet - tre sykdommer


Hvem varslet juli 03 d d

Hvem varslet ?(juli 03-d.d.)


Oppsummering

Oppsummering

 • 55 % av varslingspliktige sykdomstilfeller varsles – må økes

 • Varsling skjer i stor grad ”feil” – direkte fra sykehus til Folkehelseinstituttet

  • Viktig at kommunelegen varsles først

  • Deretter skal kommunelegen varsle Folkehelseinstituttet


 • Login