Väzenská dilema - PowerPoint PPT Presentation

V zensk dilema
Download
1 / 18

 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Väzenská dilema. Vladimíra Androvičová Zuzana Kelemenová. Príklad 1. Predpoklad: 2 hráči Ak obaja hráči zradia, sú odsúdení na 10 rokov väzenia Ak obaja hráči spolupracujú, sú odsúdení na 1 rok väzenia Ak Hráč 1 zradí, Hráč 2 je odsúdený na 20 rokov

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Väzenská dilema

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V zensk dilema

Väzenská dilema

Vladimíra AndrovičováZuzana Kelemenová


Pr klad 1

Príklad 1

 • Predpoklad: 2 hráči

 • Ak obaja hráči zradia, sú odsúdení na 10 rokov väzenia

 • Ak obaja hráči spolupracujú, sú odsúdení na 1 rok väzenia

 • Ak Hráč 1 zradí, Hráč 2 je odsúdený na 20 rokov

 • Ak Hráč 2 zradí, Hráč 1 je odsúdený na 20 rokov


Zdroj international economics p r krugman m obstfeld str 236

Zdroj: InternationalEconomics, P.R.Krugman, M.Obstfeld str.236


V zensk dilema

 • V prípade dvoch krajín každá krajina robí rozhodnutie, ktoré

  je pre ňu najlepšie → presun ziskov zo zahraničných do domácich firiem

 • dotácie exportu, importné tarify, investície do rozvoja konkurencieschopnosti domácich firiem,...


V zensk dilema

 • V prípade Väzenskej dilemy máme dvoch hráčov, ktorí majú možnosť spolupracovaťalebo nespolupracovať a ich platba (počet rokov vo väzení) závisí od ich rozhodnutia.

 • Každý z hráčov sa snaží maximalizovať svoj profittým, že minimalizuje počet rokov, ktoré si musí odpykať ako trest vo väzení. → hráči si volia nespoluprácu (aj keď v prípade spolupráce by dostali obaja nižší trest).


V zensk dilema

 • V prípade, že sú našimi dvomi hráčmi vo Väzenskej dileme 2 krajiny:

 • Spolupráca → voľný obchod

 • Nespolupráca→zavádzanie opatrení, ktoré zvýhodňujú domáce firmy napr. importné tarify, dotácie exportu a pod.


Klasick v zensk dilema

Klasická väzenská dilema

 • Výhodnejšie by bolo pre každú z krajín robiť opatrenia na podporu svojich domácich firiem (nespolupráca) pretože by sa tým presunul profit zo zahraničných firiem do domácich.


Iterovan v zensk dilema

Iterovaná väzenská dilema

 • Uvažujeme v prípade obchodovania dvoch krajín

 • Väzenská dilema s opakovaním

 • Hra sa hrá opakovane a hráči majú možnosť potrestať svojho spoluhráča v prípade predchádzajúcej nespolupráce. → najlepšia možnosť je spolupráca.


Pr klad 2

PRÍKLAD 2


Pr klad pokr

PRÍKLAD (pokr.)

 • Počet rokov (ktoré si hráči vo väzenskej dileme musia odpykať) = profity z obchodu pre jednotlivé krajiny

 • osobná platba krajiny: c → 10

 • krajina môže dosiahnuť benefit: b → 20

 • záleží na tom pre akú stratégiu sa rozhodne


N espolupr ca

Nespolupráca


S polupr ca

Spolupráca


V zensk dilema

 • V prípade spolupráce, obe krajiny dosiahnu platbu b-c= 10.

 • Ak sa jedna z krajín rozhodne nespolupracovať, maximalizuje svoj zisk a dosiahne benefit s hodnotou 20,

 • platba druhej krajiny bude záporná hodnota c = -10.

 • Ak sa obe krajiny rozhodnú nespolupracovať, tak ich profit bude nulový.


V zensk dilema

 • V prípade opakovanej väzňovej dilemy ak sa jedna s krajín rozhodne nespolupracovať, bude potrestaná tým, že v ďalšom opakovaní nebude spolupracovať ani druhá krajina →

 • k spolupráci nedôjde v žiadnom z ďalších opakovaní hry.

 • V každom ďalšom opakovaní budú dosahovať krajiny nulovú platbu.

 • Krajina, ktorá si zvolila stratégiu spolupráce, dosiahne za všetky kolá hry súčet platieb -10 a krajina, ktorá sa rozhodla nespolupracovať, dosiahne súčet platieb 20.


V zensk dilema

 • Ak sa krajiny rozhodnú spolupracovať dosiahnu v prvom kole väzenskej dilemy obe platbu 10 a v každom ďalšom kole budú naďalej spolupracovať, pretože nemajú dôvod potrestať spoluhráča nespoluprácou.

 • Dosiahnu tak v každom kole hry platbu 10

 • Ich celkový zisk bude potom suma platieb získaných v jednotlivých iteráciách a táto suma bude väčšia ako v prípade nespolupráce.


V zensk dilema

 • Pri opakovanej väzenskej dileme je pre krajiny výhodnejšie spolupracovať

  vstúpiť do medzinárodného obchodu

 • Krajinám sa jednoznačne oplatí spolupracovať, čiže obchodovať na voľnom trhu.


Akujeme za pozornos

Ďakujeme za pozornosť! 


Pou it literat ra

Použitá literatúra:

 • InternationalEcomonics, P.R.Krugman, M.Obstfeld

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner%27s_dilemma

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bz%C5%88ovo_dilema

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_trade_theory


 • Login