Beans n jd kund index e survey unders kning
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning) PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning). SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGEN. 17 OBLIGATORISKA FRÅGOR SAMT 2 ÖPPNA 333 SVAR SKICKAT TILL 1238 KUNDER, EN SVARSFREKVENS PÅ 27% MÅNGA SVAR PÅ VÅRA ÖPPNA FRÅGOR!. 1. VAD HAR NI FÖR TYP AV KAFFEMASKIN FRÅN BEANS?. 2.

Download Presentation

BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BEANS NÖJD KUND INDEX(e-survey undersökning)


SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGEN

17 OBLIGATORISKA FRÅGOR SAMT 2 ÖPPNA

333 SVAR

SKICKAT TILL 1238 KUNDER, EN SVARSFREKVENS PÅ 27%

MÅNGA SVAR PÅ VÅRA ÖPPNA FRÅGOR!


1.

VAD HAR NI FÖR TYP AV KAFFEMASKIN FRÅN BEANS?


2.

JAG ANSER ATT MIN SÄLJREPRESENTANT HAR ETT TREVLIGT OCH TILLMÖTESGÅENDE SÄTT.


3.

JAG ANSER ATT MIN SÄLJREPRESENTANT HAR TILLRÄCKLIG KOMPETENS OCH UPPTRÄDER PROFESSIONELLT.


4.

JAG ANSER ATT BEANS SERVICEPERSONAL HAR ETT TREVLIGT OCH TILLMÖTESGÅENDE SÄTT.


5.

JAG ANSER ATT BEANS HAR SNABB SERVICE VID FELFALL.


6.

JAG ANSER ATT BEANS SERVICEPERSONAL LÄMNAR MASKINEN I RENT OCH FINT SKICK.


7.

JAG TYCKER ATT DET ÄR LÄTT ATT BESTÄLLA VAROR I BEANS NÄTBUTIK - BEANS ONLINE.


“Lättareattnavigerasenatt man lättkan se vilkaproduktersompassar den kaffemaskin man har”

“Attprisernaärinklusive moms ochinteexklusivesomidag”

“Eftersomman (ialla fall vi) i 99 fall av 100 köpersammasaksomtidigarebordedetfinnasnågon form avknapp, storochblinkande, med typtidigarebeställdavaror, med den vanligastehögstupp. Nu går jag in påhistorikochklickarpåköpfråntidigare order. Dåkanniändåbehålla era erbjudandensomfinnsochsom jag förstårattnivillfåfram.”

“Serlite småttigtochplottrigtutpåskärmen. Bättregrafk!”

8.

HUR TYCKER DU ATT BEANS ONLINE KAN BLI BÄTTRE?

“Detärsvårtatthittainloggningenpåhemsidan.”

“Jag harsvårtatt se attdetkanblisåmycketbättreärnöjdsomdetär”

“Tyckerattdetärjättebraatttidigareordrarfinnssparade! Kanskekanutveckladet med förslagomproduktersomkankomplettera de tidigarebeställdavarorna.”

“Jag skulleviljakunna se merhistorik, mersom en historikavfakturor med leveransdatum, artiklarförattutifråndetkunnaberäkannärnästa order börläggasochhurmycketåtgången man börbeställa”


9.

JAG TYCKER ATT JAG FÅR SNABBA LEVERANSER AV VAROR.


10.

JAG ANSER ATT VI PÅ VÅRT FÖRETAG ÖVERLAG ÄR NÖJDA MED SMAKEN PÅ KAFFET I VÅR KAFFEMASKIN.


11.

JAG VET OM ATT DET INGÅR FRIA SMAKJUSTERINGAR I VÅRT SERVICEAVTAL MED BEANS.


12.

JAG TYCKER ATT DET ÄR POSITIVT ATT BEANS KOMPENSERAR FÖR HELA SIN VERKSAMHETS KLIMATPÅVERKAN.


13.

JAG ANSER ATT BEANS MILJÖARBETE LIGGER FÖRE DERAS KONKURRENTERS.


14.

DET ÄR VIKTIGT FÖR MIG MED EN LEVERANTÖR SOM HAR ETT ANSVARSFULLT MILJÖARBETE.


15.

JAG ANSER ATT BEANS HÅLLER VAD MAN LOVAR.


16.

JAG TYCKER ATT BEANS TJÄNSTER ÄR PRISVÄRDA.


”99%TYCKER PÅSTÅENDET STÄMMER MYCKET ELLER GANSKA BRA!”

17.

JAG KÄNNER MIG TREVLIGT BEMÖTT I MINA KONTAKTER MED BEANS.


”96% KAN TÄNKA SIG

ATT REKOMMENDERA OSS TILL ANDRA!”

18.

JAG KAN TÄNKA MIG ATT REKOMMENDERA BEANS TILL ANDRA.


“Kanskefåmer info anghursmakenkanjusteras vid besök?”

“Jag ärredan 100% nöjd med Beans, ochsåärallapå min arbetsplats.”

“Supernöjdmed vårservicetekniker, passarävenpåattbeställakaffeochdylnärhankommerdärförhar jag ingensynpunktpåhurer on-line beställningfungerar. Haräveningensynpunktpåhurerrepresentantäreftersomhon/hanintevarithär. “

“Snabbareleveranserärdetenda jag kankommapå.”

19.

Ge oss dina två bästa förslag för att vi ska bli ännu bättre som leverantör till ert företag

“Detäriblandsvårtattfåsvar per telefonvaddetkanvaraförfelpåmaskinensom vi kanavhjälpasjälvutanatt ta hit servicepersonal.”

“ingenaninghar haft eri 10 årå e nöjd med allt”

“Harintemycketatttillföraannatänatt de chokladbönorsomlämnaskundevarafler :)”

“Fortsättarbetapåsammasättsomnigöridag, då vet jag somkundattnifortsätterpå den inslagnavägen.

Tyckernigörettfantastisktarbetesomniredovisarförosssomkunderochanserattniäriframkantenavettfantastisktmiljöarbete.”

“Ta fram en lösningförattåtervinna era komposterbaramuggar. Ettrörellerliknandesom man kanläggamuggarnai. Detskaocksåfinnasen lösningföratthantera den vätskasomiblandfinnskvarimuggen.“


  • Login