Filologia polska studia ii stopnia og lnoakademickie stacjonarne
Download
1 / 19

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA II STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKIE STACJONARNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA II STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKIE STACJONARNE. 960 / 120 ECTS  I rok – 630 / 60 ECTS  II rok – 330 / 60 ECTS. Program studiów – 6 modułów. Moduł 1 – Zajęcia misyjne Moduł 2 – Zajęcia ogólne humanistyczne i kierunkowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FILOLOGIA POLSKA, STUDIA II STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKIE STACJONARNE ' - lukas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Filologia polska studia ii stopnia og lnoakademickie stacjonarne
FILOLOGIA POLSKA, STUDIA II STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKIE STACJONARNE

 • 960 / 120ECTS

 •  I rok – 630 / 60 ECTS

 •  II rok – 330 / 60 ECTS


Program studi w 6 modu w
Program studiów – 6 modułów

 • Moduł 1 – Zajęcia misyjne

 • Moduł 2 – Zajęcia ogólne humanistyczne i kierunkowe

 • Moduł 3 – Treści kierunkowe: metodologia naukowa

 • Moduł 4 a – Treści kierunkowe: profil literaturoznawczy

 • Moduł 4 b – Treści kierunkowe: profil językoznawczy

 • Moduł 5 – Treści kierunkowe: zajęcia fakultatywne

 • Moduł 6 – Treści kierunkowe: zajęcia specjalizacyjne


Modu 1 zaj cia misyjne
Moduł 1 – Zajęcia misyjne

 • Biblia – istota i rola w kulturze

 • Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II


Modu 2 zaj cia og lne humanistyczne i kierunkowe
Moduł 2 – Zajęcia ogólne humanistyczne i kierunkowe

 • Antropologia kultury

 • Językoznawstwo ogólne

 • Teoria literatury

 • Sprawność i poprawność językowa


Modu 3 tre ci kierunkowe metodologia naukowa
Moduł 3 – Treści kierunkowe: metodologia naukowa

 • Metodologia badań nad językiem

 • Metodologia badań literackich


Modu 4 a tre ci kierunkowe profil literaturoznawczy
Moduł 4 a – Treści kierunkowe: profil literaturoznawczy

Wykład z treści kierunkowych (jeden do wyboru)

 • Doktryny estetyczne i literackie doby staropolskiej

 • Doktryny estetyczne i literackie oświecenia i romantyzmu

 • Doktryny estetyczne i literackie pozytywizmu i Młodej Polski

 • Doktryny estetyczne i literackie 1918-1945

 • Doktryny estetyczne i literackie 1945-1989

  Ćwiczenia

 • Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010)

  Seminarium magisterskie


Modu 4 a tre ci kierunkowe profil literaturoznawczy1
Moduł 4 a – Treści kierunkowe: profil literaturoznawczy

Seminarium magisterskie

 • Teoria literatury – prof. Edward Fiała

 • Dramat i teatr – prof. Wojciech Kaczmarek

 • Literatura polska XIX i XX wieku w perspektywie edytorskiej – dr hab. Wojciech Kruszewski

 • Literatura staropolska (łączone z II r.) – prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

 • Literatura staropolska – dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko

 • Literatura oświecenia i romantyzmu – prof. Dariusz Seweryn

 • Nowa poezja a tradycja – prof. Małgorzata Łukaszuk-Piekara

 • Literatura XX wieku i najnowsza (łączone z II r.) – prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa


Modu 4 a tre ci kierunkowe profil literaturoznawczy2
Moduł 4 a – Treści kierunkowe: profil literaturoznawczy

Seminarium magisterskie

 • Literatura i kultura polska w XVIII wieku – prof. Roman Doktór

 • Literatura porównawcza (łączone z II r.) – prof. Józef Japola

 • Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej – prof. Sławomir Jacek Żurek

 • Z pogranicza filozofii i estetyki literatury – prof. Andrzej Tyszczyk

 • Wokół realizmu (łączone z II r.) – prof. Jakub Malik

 • Twórczość literacka w dobie Młodej Polski – prof. Beata Obsulewicz-Niewińska

 • Literatura oświecenia i romantyzmu w kontekście kultury i religii – prof. Wacław Pyczek


Modu 4 b tre ci kierunkowe profil j zykoznawczy
Moduł 4 b – Treści kierunkowe: profil językoznawczy

Wykład z treści kierunkowych

 • Język jako dziedzictwo narodowe

  Ćwiczenia

 • Przemiany współczesnej polszczyzny

 • Językoznawstwo korpusowe

  Seminarium magisterskie


Modu 4 b tre ci kierunkowe profil j zykoznawczy1
Moduł 4 b – Treści kierunkowe: profil językoznawczy

Seminarium magisterskie

 • Historyczny i stylistyczny opis języka – prof. Władysława Książek-Bryłowa

 • Struktura języka i jego tekstowe realizacje – prof. Władysław Makarski

 • Język polski i języki słowiańskie (łączone z II rokiem)– dr Zygmunt Gałecki


Modu 5 tre ci kierunkowe zaj cia fakultatywne
Moduł 5 – Treści kierunkowe: zajęcia fakultatywne

Konwersatoria

50

Wykłady

43


Modu 6 tre ci kierunkowe zaj cia specjalizacyjne
Moduł 6 – Treści kierunkowe: zajęcia specjalizacyjne

 • specjalizacja nauczycielska II stopnia

 • specjalizacja glottodydaktyczna

 • specjalizacja kulturoznawcza

   oraz pozostałe przypisane do studiów I stopnia, tj.:

 • specjalizacja teatrologiczna

 • specjalizacja dziennikarsko-medialna

 • specjalizacja edytorska

 • specjalizacja redaktorsko-tekstologiczna

 • specjalizacja krytyka literacka i artystyczna


Warianty a studia bez specjalizacji
Wariantya) studia bez specjalizacji

 • profil literaturoznawczy: moduł 1 (60) + 2 (180) + 3 (30) + 4a (210)+ 5 (480) = 960

 • profil językoznawczy: moduł 1 (60) + 2 (180) + 3 (30) + 4b (210) + 5 (480) = 960


Warianty a studia bez specjalizacji1
Wariantya) studia bez specjalizacji

 • Z puli 480 godzin zajęć fakultatywnych / 32 ECTS 60 godzin należy przeznaczyć na zajęcia z drugiego profilu.

 • Zaleca się odbycie tych zajęć w I roku studiów.

 • Dla profilu literaturoznawczego są to dowolnie wybrane zajęcia z listy językoznawczych zajęć fakultatywnych lub spośród językoznawczych zajęć obowiązkowych.

 • Dla profilu językoznawczego są to dowolnie wybrane zajęcia z listy literaturoznawczych zajęć fakultatywnych lub spośród literaturoznawczych zajęć obowiązkowych.


Warianty b studia ze specjalizacj nauczycielsk
Wariantyb) studia ze specjalizacją nauczycielską

 • profil literaturoznawczy: moduł 1 (60) + 2 (180) + 3 (30) + 4a (210)+ 5 (360) + 6a (120) = 960

 • profil językoznawczy: moduł 1 (60) + 2 (180) + 3 (30) + 4b (210)+ 5 (360) + 6a (120) = 960


Warianty b studia ze specjalizacj nauczycielsk1
Wariantyb) studia ze specjalizacją nauczycielską

 • Student wybierający specjalizację nauczycielską II stopnia obowiązany jest do zaliczenia 120 godz. specjalizacyjnych oraz 360 godzin zajęć fakultatywnych profilowanych wybieranych w porozumieniu z opiekunem pracy magisterskiej, w tym 60 z profilu przeciwstawnego.


Warianty c studia ze specjalizacj inn ni nauczycielska
Wariantyc) studia ze specjalizacją inną niż nauczycielska

 • profil literaturoznawczy: moduł 1 (60) + 2 (180) + 3 (30) + 4a (210)+ 5 (150) + 6 b/c (330) = 960

 • profil językoznawczy: moduł 1 (60) + 2 (180) + 3 (30) + 4b (210)+ 5 (150) + 6 b/c (330) = 960


Warianty c studia ze specjalizacj inn ni nauczycielska1
Wariantyc) studia ze specjalizacją inną niż nauczycielska

 • Student wybierający specjalizację inną niż nauczycielska (tj. glottodydaktyczną, kulturoznawczą lub specjalizacje realizowane na studiach I stopnia) jest obowiązany do zaliczenia w ciągu studiów 330 godzin specjalizacyjnych / 22 ETCS oraz 150 godzin fakultatywnych / 10 ECTSzajęć profilowanych, wybieranych w porozumieniu z opiekunem pracy magisterskiej, w tym 60 z profilu przeciwstawnego.


ad