Golf en idrett for alle
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Golf – en idrett for alle PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Golf – en idrett for alle. Plan for informasjon og kommunikasjon for Vestfold Golfklubb. Hvorfor en informasjons- og kommunikasjonsplan?. Den skal gjøre det enklere for styret i klubben å nå de overordnede mål Golf – en idrett for alle

Download Presentation

Golf – en idrett for alle

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Golf en idrett for alle

Golf – en idrett for alle

Plan for informasjon og kommunikasjon for Vestfold Golfklubb


Hvorfor en informasjons og kommunikasjonsplan

Hvorfor en informasjons- og kommunikasjonsplan?

 • Den skal gjøre det enklere for styret i klubben å nå de overordnede mål

  • Golf – en idrett for alle

  • En klubb med fornøyde medlemmer, høy kvalitet på tilbudene, stabil økonomi og gode idrettslige prestasjoner


I vestfold golfklubb

I Vestfold Golfklubb

 • Informasjon er en viktig del av klubbens tilbud til medlemmene

 • Informasjon og kommunikasjon bidrar til tilhørighet og godt omdømme

 • Kunnskap hos medlemmene om klubben gjør medlemmene til gode ambassadører

 • Gode informasjons- og kommunikasjons-kanaler er viktige virkemidler for god informasjon og kommunikasjon


Vgks omverden

VGKs omverden

Markedet

Brukere

Gjestespillere

Leverandører

Sponsorer

Konkurrenter

Medlemmer

Styret

Årsmøte

Internt

Eksternt

Organisasjon

Medlemmer

Ansatte

Pro shop

Kafé

Komitéer

Opinion

Myndigheter

Media

Forbund

Lokalsamfunnet


Interne m l for informasjon

Interne mål for informasjon

 • Alle medlemmene i klubben skal til enhver tid, og på en enklest mulig måte, kunne få den informasjon om klubben som de måtte ønske

 • Intern informasjon og kommunikasjon skal understøtte klubbens overordnede visjon og kjerneverdier


Eksternt

Eksternt

 • En befolkning som er positive til golf og til Vestfold Golfklubb, vil gjøre det lettere for klubben å få nye medlemmer, gjestespillere og sponsorer

 • Et positivt omdømme vil gjøre det lettere å utvikle golfsporten videre

 • Et godt omdømme er et av virkemidlene for at omverdenen skal foretrekke VGK når det gjelder medlemskap, gjestespill, sponsorater, turneringer


Eksternt m l for informasjon

Eksternt mål for informasjon

 • Vestfold Golfklubb skal ha et godt omdømme blant befolkningen i lokalmiljøet/hovednedslagsområdet og dermed påvirke innstillingen til golf som idrett, rekreasjon og aktivitet


Ansvar og prioritering

Ansvar og prioritering

 • Styret har det overordnede ansvar for all informasjon og informasjonspolicy

 • Styreleder eller den styrelederen bemyndiger, uttaler seg på vegne av klubben

  VGKs prioriteringer av informasjonsarbeidet

  1. Intern informasjon

  2. Ekstern informasjon


Kanaler

Kanaler

 • Nettsiden vgk.no

  • Epostvarsling

 • Golfer’n

 • Sekretariatet

 • Klubblokalene

  • Oppslagstavler

 • Telefonsystemer

 • Mediene

  • Massemedier og fagpresse


Golfer n

Golfer’n

 • En av klubbens informasjonskanaler rettet mot alle medlemmer – til inspirasjon og glede


Vgks nettsider

VGKs nettsider

 • Klubbens viktigste kanal for å presentere klubben internt og eksternt

 • Gi dagsaktuell status om aktiviteter og forhold

 • Gode faktainformasjon og lett tilgjengelig kontaktinfo

 • Gi et profesjonelt førsteinntrykk

 • Gjøre det enkelt for å få tilgang til spill og medlemskap


Klubbhus og oppslagstavler

Klubbhus og oppslagstavler

 • Et sted der man får informasjon om aktuell banestatus, samt hendelser (turneringer, trening, møter, arrangementer etc.)


Telefonsystemer

Telefonsystemer

 • Utnytte ny teknologi for telefonsystemer med bl.a banestatus


Presse

Presse

 • VGK skal være en synlig aktør i regional presse og i fagmedier

 • Ved større arrangementer skal VGK være en synlig i nasjonale medier


Komit er

Komitéer

 • Alle komitéer har ansvar for å gi god og relevant informasjon for å lykkes med å nå klubbens mål


Suksesskriterier

Suksesskriterier

 • Tydelig informasjonsstrategi

 • Aktuell informasjon

 • Tydelig redaksjonsansvar for nettsiden

 • Tilfredsstillende publiseringsverktøy

 • Definerte informasjonsformater/maler (for skriftlig informasjon)

 • Aktivt internt korps av informanter


 • Login