The friends of scouting in europe
Download
1 / 12

The Friends of Scouting in Europe - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

The Friends of Scouting in Europe. Hvem er Friends of Scouting (FOSE) i Europa?. Flere end 400 enkeltpersoner, fra hele verden, som har givet en økonomisk forpligtelse til at støtte udviklingen af spejderarbejdet i Central- og Østeuropa – hvor spejdere har været forbudte i mere end 50 år

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' The Friends of Scouting in Europe' - luigi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hvem er friends of scouting fose i europa
Hvemer Friends of Scouting (FOSE)i Europa?

 • Flere end 400 enkeltpersoner, fra hele verden, som har givet en økonomisk forpligtelse til at støtte udviklingen af spejderarbejdet i Central- og Østeuropa – hvor spejdere har været forbudte i mere end 50 år

 • Programmet gennemføres under rammerneaf European Scout Foundation

 • Støttetilindividuelleprojekter, udbudtaf de nationalespejderorganisationeri Central- ogØsteuropa

 • Spiller ervæsentligrollei at skaffekapitaltilinvesteringilangsigtetudviklingafspejderarbejdeti Central- ogØsteuropa


Small projects st ttet af fose
“Small projects” støttetaf FOSE

 • Et spejderprojekt er et der:

 • Udfordrende

 • Giver udbytte

 • Har nytteværdi


Fose st ttede projekter vil
FOSE-støttede projekter vil:

 • Være fælles initiativer, der involverer et team, som arbejder med en fælles overbevisning og en personlig indsats

 • Har en klar plan, baseret på unges behov og interesser, med god forberedelse og gennemførelse, og med en effektiv evaluering af udbyttet

 • Anvender spejdermetoden fuldt ud og inddrager en mange læringsmuligheder

 • Giver unge mulighed for at vælge hvordan de vil deltage i processen og have glæde af projektets resultat


Gode projekter rigtige spejdere rum nien
Godeprojekter, rigtigespejdere- Rumænien

 • Hjælptil at findelængerevarendestøttetilspejderarbejdetiprovinsområderhvadangårresourcerogledelse

 • Måleter at udbyggedetlokalesamfundvedplanlægningogved at inddragepassendemuligheder

 • €1.500


Gode projekter rigtige spejdere litauen
Godeprojekter, rigtigespejdere- Litauen

 • Forøgkvalitetogsikkerhedvedsejladsaktiviteterblandtspejdere

 • Genopbygningafeksisterendeudstyr

 • Uddannelseaftrenyeinstruktører

 • Træningaf 60 spejderei basis for sejlads

 • Udbredelseafsejladsblandtunge

 • €2.880


Gode projekter rigtige spejdere kroatien
Godeprojekter, rigtigespejdere - Kroatien

 • Mobil oginteraktivspejderudstillingtilgrundskoler

 • En kombinationafspejdognyteknologi

 • Udstillingentilbydestilgrundskolerisamarbejde med ledelserne

 • €1.500


Hvordan holder friends of scouting sammen
Hvordan holder Friends Of Scouting sammen?

 • FOSE’rbliverinviterettil en årligsamling: en mulighed for at mødeandremedlemmer, og for at møde et europæiskspejderkorps, og for at se et nyt land

 • Receptionerogmøder, ofteiforbindelse med lejreogandrestørrespejderaktiviteter

 • Der udsendesnyhedsbreve

 • Vores web site: http://europeanscoutfoundation.org/fose/- og en dansk: http://fose.dk


Sidste fose samlinger i estland og bosnien herzegovina
SidsteFOSE samlingeriEstlandogBosnienHerzegovina


Hvordan kan jeg blive en friend of scouting in europe
Hvordankanjegblive en Friend of Scouting in Europe?

 • Det er nemt at vise din deltagelse og dit engagement i spejerie!

 • Du kanbetaleårligtellersomlivsvarigtmedlem

 • Betal med check, bankoverførseleller via nettet

 • Årligtmedlemsskab: €150

 • Livsvarigtmedlemsskab: €2.000

 • I visselande (bl. A. Danmark) er der kontaktpersoner: såkaldte Super Friends

 • Anerkendelseved et FOSE møde(certifikatognål)


The friends of scouting in europe1
The Friends of Scouting in Europe


ad