Film som investeringsobjekt - PowerPoint PPT Presentation

Film som investeringsobjekt
Download
1 / 11

 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Film som investeringsobjekt. Filminvest Et samarbeid mellom offentlig og private investeringer. Filminvest Midt-Norge. Etablert i 2006 Eiere: Sør og Nord Trøndelag Fylkeskommuner samt Trondheim Kommune med like deler. Formål:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Film som investeringsobjekt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Film som investeringsobjekt

Film som investeringsobjekt

Filminvest

Et samarbeid mellom offentlig og private investeringer


Filminvest midt norge

Filminvest Midt-Norge

 • Etablert i 2006

 • Eiere: Sør og Nord Trøndelag Fylkeskommuner samt Trondheim Kommune med like deler.

 • Formål:

  - Videreutvikle det audiovisuelle produksjonsmiljøet i regionen med vekt på

  langfilm, fjernsynsserier og dataspill.

  - Initiere potensielle prosjekter for bransjen.

  - Følge opp Statens satsning innenfor området audiovisuell produksjon

 • Mottar midler fra Kulturdepartementet for å støtte utviklingsprosjekter i regionen.

 • Samarbeider tett med Midtnorsk Filmsenter og regionens øvrige filmbransje.

 • Arbeider for å tiltrekke seg og støtte gode prosjekter som fondet kan investere i.


Hvorfor investeres det i norsk film sitater fra investorer

Hvorfor investeres det i norsk film? Sitater fra investorer

 • Tilfredsstillende avkastning med moderat risiko over tid

 • Tror på en markedsandel for norske filmer over 20% og

  mulighet for å tjene penger over tid

 • Avkastning korrelerer ikke med andre investeringsobjekter

  (aksjer, obligasjoner, råvarer)

 • Kort tid fra investering til realisering vs. venture investeringer med 4-10 års horisont

 • Det er gøy (røde løpere, champagne, etc)

 • Unngå tapsprosjektene:

  • liten sammenheng stort budsjett = stor suksess

  • fokus på små og mellomstore prosjekter

  • finn de gode prosjektene med de gode produsentene


Investering

Investering

 • Investerer i

  Kommersiell Kinofilm

  TV-serier (Drama-Krim osv.)

  Dataspill

 • Offentlig eid ytre selskap

  mens Filminvest selger andeler til offentlige og private investorer

 • Eierne dekker

  administrasjon og forvaltning

  Ingen provisjoner eller kurtasje

  Ikke eget skatteobjekt – utlignes på deltagerne

 • Analyse av potensielle prosjekter

 • Kvalitet

 • Gjennomførbarhet

 • Risiko

 • Avkastningspotensial

 • Sikrer

 • solide kontrakter med produsentene

 • Individuelle investeringer

 • Fordeles på flere prosjekter med ulik grad av risiko

 • Livsløpsoppfølging

 • av hvert prosjekt


Organisasjon

Organisasjon

Investorer

Private / Offentlige

 • Filminvest Midt-Norge As

 • Offentlige eiere

 • Fullt ansvar

 • 7 styremedlemmer

Eiere

Driftstilskudd

Investering

Prosjekt

 • FILMINVEST

 • Investeringsselskap

 • Investeringsråd

 • Løpende investering

 • Årlig utbytte

Kapital

Prosjekt

Inntekter

Investorer

Utbytte fra portefølje

Prosjekt


Finansiering bransje og fondsoppbygging

Finansiering – bransje- og fondsoppbygging

TILBAKEBETALING

AVKASTNING

PRIVATE

INVESTORER

FYLKE/

KOMMUNE

Utbytte

Reinvestering

STAT


Film som investeringsobjekt

Produksjons-budsjett

Tilskudds-ordninger

(kunstnerisk- eller markeds-vurdering)

Leie av DVD/BR

Lanserings-budsjett

Avkastning på egenkapital

Egenkapital-andel

Salg av DVD/BR

og TV-rettigheter

Utenlandssalg

Kinopublikum

Påvirke avkastning


Investering og innflytelse

Investering og innflytelse

 • Investor stiller tilkallingskapital til disposisjon- Minimum kr. 250.000 tilgjengelig for tilkalling i 2 år

 • Investor blir stille deltager i Filminvest investering

 • Gir møterett i ordinære investeringsmøter og et årlig deltagermøte.

 • Valgbar til en styreplass i hovedselskapet Filminvest Midt-Norge As


Valg av prosjekt

Valg av prosjekt

 • Prosjekter vurderes løpende av administrasjonen og fagpanel bestående av uavhengige anerkjente filmprodusenter.

 • Prosjekter med forsvarlig kommersielt potensial og tilstrekkelig sannsynliggjort næringsutvikling for regionen, legges frem for styret som tar investeringsbeslutning.

  Med forsvarlig kommersielt potensial, menes en sannsynlig forrentning på investert kapital på minimum 15%. Med sannsynliggjort næringsutvikling menes en forventet omsetning i regionen som er større enn investert kapital.

 • Når beslutning om investering foreligger kalles kapital inn fra investorene, eller tilgjengelig kapital i fondet reinvesteres.

 • Hele eller deler av en enkeltinvestors investering kan om ønskelig øremerkes ett eller flere enkeltprosjekter som oppfyller et avtalt sett kriterier. (Geografi, økonomi, tema el.)

  Dette oppfattes ikke som tilkallingskapital og investor kan dermed fritt bestemme investert beløp

 • Den årlige avkastningen, Filminvest´s overskudd, tilbakeføres direkte og uavkortet andelsmessig til investorene etter avslutning av hvert regnskapsår


Salg av andeler eller uttreden

Salg av andeler eller uttreden

 • Investorers andeler er fritt omsettelige

 • Andelens markedsverdi vil avhenge av verdiene i selskapet samt fremtidige utsikter for avkastning fra de filmene som den selgende investor har opparbeidede andeler i.

 • Investorer har også rett til å tre ut av selskapet, med 6-seks måneders skriftlig varsel , med virkning fra utløpet av inneværende regnskapsår.

 • Ved uttreden får investor utbetalt innestående på sin kapitalkonto, men mister retten til fremtidige utbetalinger.


Kontaktinformasjon

Invester Smart – Invester i Film

Kontaktinformasjon

www.filminvest.no

Tlf. +47 416 01 888


 • Login