Ou testament
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Ou testament PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ou testament. Hoofstuk 6 Die voortgang van die verbond. Ismael. - Kind sou aan Sara behoort. Beloofde kind “sloer”. (Gen 16 en 22 : 9 – 12). Sara maak eie planne – gee slavin Hagar aan Abraham. Sou God dit goedkeur? Waarom / waarom nie? . NEE. God sal Sy eie beloftes nakom.

Download Presentation

Ou testament

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ou testament

Ou testament

Hoofstuk 6

Die voortgang van die verbond


Ou testament

Ismael

- Kind sou aan Sara behoort

Beloofde kind “sloer”

(Gen 16 en 22 : 9 – 12)

Sara maak eie planne –

gee slavin Hagar aan Abraham

Sou God dit goedkeur? Waarom / waarom nie?

NEE. God sal Sy eie beloftes nakom.

Hy verdra dit wel


Ou testament

Nagevolge

Effek op Abram en Sara se huwelik?

Gebrek aan vertroue in die Here

…rusies / hartseer !

Hagar se reaksie?

“Vrou” van Abram. Gee kind erfgenaam.

Egter steeds slavin, maar wil Sara

se plek inneem

Sara se reaksie?

Verwyt Abram / behandel Hagar sleg


Ou testament

Hagar loop weg

Engel in woestyn: Opdragte:

1.

1. Gaan terug

2.

2. Onderwerp aan Sara se gesag

3.

3. Seun gebore - noem hom ISMAEL (“God hoor”)

EGIPTE

Waarheen?

(Geboorteland)

God gryp in (Kind = uit Abram = seën toegesê)

Alles gebeur so

Engel: Hy sal ontembaar wees!


Ou testament

God verskyn 4de keer

God verskyn met boodskap:

Beloofde nageslag NIE uit Ismael (….maar uit?)

Ismael reeds 13 /

Spanning oor God se

vervulling van belofte verswak

Abraham benodig versterking

Verbondsbeloftes betrekking op Isak


Ou testament

Sodom / Lot

Sodom verwoes

Lot se vrou soutpilaar

Lot gered

(Pas chronologies hier in. Reeds behandel)


Ou testament

Abraham verkoop weer sy vrou

HEBRON

GERAR

Vrees vir lewe - jok weer oor vrou “my suster”

Abimeleg laat Sara haal

God gryp in. Hoe?

Droom: God dreig met dood.

Abimeleg se vrou en slavinne siek

Gee Sara terug / Abraham bid vir hulle gesondheid

Abimeleg toon hoë sedes --- boeteprys


Ou testament

Isak op pad …

Belofte reeds 25 jaar uitstaande

+ Sara 90 / Abraham 100

Waarom doen God dit?

(Genesis 2: 1-8; 24)

Abraham se geloof getoets

Opdrag (by 4de verskyning)

Seun se naam = ISAK … wat beteken…?

Seun van die verbond

Naam dui ook op “lag”

(Sara lag vir engele = “ONGELOOF”)


Ou testament

Besnydenis - ingestel by 4de verskyning

Ingestel by

4de verskyning

In plek van

besnydenis

Net mans

Mans en vrouens

Dui op dood

van die “ou mens”

EN

wederopstanding

Dui op dood

van die “ou mens”

Besnydenis

Doop

(Jer 4 : 4)


Ou testament

Ismael nie in genadekring

Nie dieselfde genadekring

Ismael misplaasde verwagtings

Spot Isak

Ismael weggestuur

God se beskikking: Belofte van

nageslag in Isak

Ismael haat Isak


Ou testament

Isak moet geoffer word

Belang?

Naby Golgota

Engel straf Dawid

10 Gebooie

Tempel

Naby Ussa se sterfplek

  • God beproef Abraham se gehoorsaamheid

  • Moet krag van geloof toon in

  • GEHOORSAAMHEID

Opdrag: Gaan na Moria en offer Isak

(2 Sam 6 : 6)


Ou testament

Abraham weet God is almagtig

Dui op……?

Isak vra: “waar is die lam vir die offer?”

Abraham antwoord………

“God sal Sy eie offerlam voorsien” (Geen twyfel)

(Rom 4 : 18 – 22) (Heb 1 : 17 – 19)

Engel stop Abraham

Ram in bos --- Die Here voorsien inderdaad

(Joh 1 : 29)

Christus (Plaasvervangende offer)

Belofte dus bevestig (Seën nageslag)

Isak = afbeelding van kerk


Ou testament

Isak en Ismael

Seun van belofte

Teenstelling tussen broers – lei tot skeiding

Ismael spot Isak op speenmaaltyd -- Sara sien dit

Ismael sien God se belofte aan Isak –

ag egter eie vleeslikheid meer


Ou testament

Isak en Ismael (vervolg)

Sara se reaksie?

Bang Isak erf nie alleen nie:

vra Abraham om Hagar en Ismael weg te stuur

Doen dit op God se bevel

(Gen 21 : 9 – 18)


Ou testament

Isak en Ismael (vervolg)

(Gal 4)

Isak vs Ismael

Vryheid

Slawerny

Genade

Wet

Gees

Natuurlike

Hagar en haar seun wys na die verbond by Sinaï


Ou testament

Isak en Ismael (vervolg)

Nuwe bedeling

“Ou” bedeling

Vrye

“Gevange”

Slegs natuurlike

afstammelinge verwerp

Vyandig teenoor Christus

(Gal 4: 22 - 31)

Sara vs Hagar


Ou testament

Isak se huwelik

Ontmoet Rebekka by put

????

Abraham stuur Eliëser na Mesopotamië

(Isak mag nie met heidense Kanaäniet trou nie)

Rebekka

Laban nooi Eliëser na sy huis /

Eliëser gee geskenke - huwelik word gereël

Rebekka gaan saam terug / ontmoet Isak in veld

Huwelik gereël sonder Rebekka se inset


Ou testament

Isak ontvang verbondseën

Abraham sterf op 175

Isak dra verbondsbelofte,

maar Rebekka onvrugbaar

BID

Tweeling

God hernu verbond met Isak

Gerar

Isak


Ou testament

Isak maak soos pa

In Gerar: Vrees vir lewe / Lieg oor vrou “My suster”

Nogtans het die Here hom geseën.

Hy het groot en ryk geword as gevolg

van die tydelike en geestelike seëninge

wat die Here hom gegee het.


Ou testament

Einde

Hoofstuk 6


  • Login