Reaaliaikaj rjestelmien suunnittelu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Reaaliaikajärjestelmien suunnittelu PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Reaaliaikajärjestelmien suunnittelu. Juhani Heikkinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Miten reaaliaikajärjestelmät eroavat erätyyppisestä järjestelmästä. Erätyyppisessä, perinteisessä ohjelmassa syötteiden voi ajatella olevan täysin tiedossa

Download Presentation

Reaaliaikajärjestelmien suunnittelu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Reaaliaikaj rjestelmien suunnittelu

Reaaliaikajärjestelmiensuunnittelu

Juhani Heikkinen

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu


Miten reaaliaikaj rjestelm t eroavat er tyyppisest j rjestelm st

Miten reaaliaikajärjestelmät eroavat erätyyppisestä järjestelmästä

 • Erätyyppisessä, perinteisessä ohjelmassa syötteiden voi ajatella olevan täysin tiedossa

 • Reaaliaikajärjestelmässä toimintalogiikkaa ohjaavat useista eri lähteistä tulevat tieto/tapahtumavirrat


Kaavio reaaliaikaj rjestelm n erosta perinteiseen

Kaavio reaaliaikajärjestelmän erosta perinteiseen


Reaaliaikaj rjestelmien suunnittelu

 • Reaaliaikajärjestelmässä vaaditaan

  • ajastusta

  • rinnakkaisuuden hallintaa


Reaaliaikaisen ohjelmistojen tyyppej

Reaaliaikaisen ohjelmistojen tyyppejä

 • Jako kahteen:

  • Pehmeät: ei tiukkoja vastevaatimuksia (esim. pankkiautomaatti)

  • Kovat: vasteajan täsmällisyys tärkeää (esim. auton sytytysjärjestelmä)


Toteutustapoja

Toteutustapoja

 • Pienet mikrokontrollerit ilman käyttöjärjestelmän apua

  • esim. ikuinen silmukka => tutkitaan syötevirtoja ja säädetään ulostulo

  • usein käytetään ajastinpiirejä

  • keskeytyskäsittelijä hoitaa priorisoinnin


Toteutustapoja1

…toteutustapoja

 • Järjestelmän monimutkaistuessa kannattaa harkita reaaliaikakäyttöjärjestelmän käyttöä

  • esim RMX, OS/9, VRTX, QP, QNX

  • Reaaliaikakäyttöjärjestelmä tarjoaa palveluja:

   • prosessien hallintaan (luominen, lopettaminen, prioriteetit)

   • synkronointiin ja poissulkemiseen

   • oheispiirien ohjaukseen


Toteutustapoja2

…toteutustapoja

 • Reaaliaikakäyttöjärjestelmä tarjoaa sovelluksen toteuttamisen keskenään kommunikoivina prosesseina

  • prosessit poikkeavat ’normaaleista’ käyttöjärjestelmä prosesseista siinä, että muistin suojausta ei ole (tehokkuus, alkeelliset prosessorit)


Toteutustapoja3

…toteutustapoja

 • Käytetään yleiskäyttöisiä käyttöjärjestelmiä (Unix, NT, OS/2)

  • Nykyaikaiset kj:t mahdollistavat toteutuksen yhden prosessin sisällä toimivana säikeinä

  • Käyttöjärjestelmät helpottavat ylläpitoa, mutta toteutus saattaa olla hidas tai kallis; harkittavissa myös kj-ytimen koodaaminen itse


Esimerkki ra j rjestelm n prosessirakenteesta

Esimerkki ra-järjestelmän prosessirakenteesta


Toteutustapoja4

…toteutustapoja

 • Vaikka toteutuksessa ei käytetä reaaliaikakäyttöjärjestelmää, ohjelmisto kannattaa suunnitella siten, että ra-kj:n käyttöön voidaan siirtyä vähällä vaivalla

  • esim. prosessien kotelointi moduulien sisään


Ra ohjelmoinnin erityisongelmia

RA-ohjelmoinnin erityisongelmia

 • Poissulkeminen

  • usean prosessin samanaikainen tietorakenteen suojaus

 • Synkronointi

  • prosessi joutuu odottamaan toista tapahtumaa

 • Ajastus

 • Lukkiutumiset

  • prosessi odottaa tapahtumaa, jota ei tapahdu koskaan


Prosessirakenteen m r minen

Prosessirakenteen määrääminen

 • Pieni prosessien määrä:

  • nopeus: prosessien välinen kommunikointi hidasta, prosessien luonti ym. ylläpito hidasta

  • järjestelmän testaus helpompaa

 • Prosesseja lisätään seuraavilla kriteereillä:

  • yksinkertaistus

  • jokaista asynkronista i/o -vuo ohjaamaan oma prosessi


Prosessirakenne

.. prosessirakenne

 • Prioriteetit: kiireellisille omat prosessit

 • ajastetut prosessit esim varmistus

 • moniprosessoriympäristö

 • hajautetut järjestelmät

 • muistinhallinta (muistin koko rajoittaa)


Reaaliaikaj rjestelmien kansanviisauksia

Reaaliaikajärjestelmien kansanviisauksia

 • Turvallisuuskriittisen järjestelmän toiminta ei saa koskaan perustua pelkästään ohjelmiston virheettömään toimintaan => +turvamekanismit

 • Prototyyppitestaus

 • Puolustautuva ohjelmointi (defensive programming)

  • kohdissa, joihin ei saisi koskaan tulla, on ylimääräinen tarkistus

  • aliohjelma suorittaa ylimääräisiä tarkistuksia parametreille

 • Seuraa prosessorin käyttöastetta:

  • Yli 50% tietää ongelmia

 • Kerää tilastoa prosessien käyttäytymisestä

 • Varaudu sanomien välityksessä kaikkeen:

  • mitään ei tapahdu, sanomat tulevat väärässä järjestyksessä, tuplat jne


 • Login