V lt t pusok
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Váltótípusok PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Váltótípusok. Előadók: Tóth Ádám és Molnár Balázs. A váltóról általában. A váltó rendeletre szóló értékpapír, amelyben egy később esedékes fizetés testesül meg, vagyis amelyben a váltóadós a váltón feltüntetett időpontban és összegben fizetést ígér a váltó tulajdonosának.

Download Presentation

Váltótípusok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Váltótípusok

Előadók: Tóth Ádám és Molnár Balázs


A váltóról általában

A váltó rendeletre szóló értékpapír, amelyben egy később esedékes fizetés testesül meg, vagyis amelyben a váltóadós a váltón feltüntetett időpontban és összegben fizetést ígér a váltó tulajdonosának.

 • Szigorú alakisághoz kötött

 • Forgatható értékpapír

 • Átruházható

 • Fizetőeszközként és hitelfedezeti eszközként is használható

 • Felhasználásához bank közbeiktatása nem szükséges, de lehetséges

 • Igen gyakran használatos a nemzetközi üzleti életben


A váltó nemzetközi szabályozása

Változatait, kibocsátását és

felhasználását, valamint a

váltókövetelések érvényesíthetőségét

szabályozzák:

 • nemzeti váltótörvények

 • Genfi Nemzetközi Váltóegyezmények

  (1931)


Váltótípusok a fizetésre kötelezett szerint

Saját váltó: (fizetési ígéretet tartalmaz)

 • Minimum 2 személy:

  - kiállító: fizetést ígér, ő a főadós

  - kedvezményezett:

  (rendelvényes, hitelező)

  akinek a részére a kifizetést teljesíteni kell


Váltótípusok a fizetésre kötelezett szerint

Idegen váltó: (fizetési felszólítást tartalmaz)

 • Minimum 3 személy:

  - kibocsátó: aki a váltót létrehozza

  - címzett: akit fizetésre felszólítanak

  Ha elfogadja, aláírja a váltót, akkor elfogadó lesz és egyben főadós, a váltó pedig elfogadvány.

  Ha nem fogadja el, nem írja alá, akkor a váltó intézvény lesz, melynek főadósa a kibocsátó.

  - kedvezményezett: akinek a részére a kifizetést teljesíteni kell


Váltótípusok a fizetésre kötelezett szerint

Saját rendeletre szóló idegen váltó:

Egy olyan idegen váltó, ahol a kibocsátó és a kedvezményezett azonos személy.

rendszerint az exportőr, az eladó

„Fizessen nekem…”

A címzett pedig a vevő

(Az ilyen váltót célszerű kiállítását követően azonnal elfogadtatni a vevővel)


Megtérítési váltóadósok

Ezek a személyek saját fizetést nem ígérnek, csak azt garantálják, hogy ha a főadós a váltót elfogadja, de

nem fizet, helyette ők fognak fizetni.

Ugyanis a váltótörvény kimondja, hogy a váltót bárhol aláírók valamennyien felelősek a váltó összegének kifizetéséért.

Megtérítési váltóadósok lehetnek:

- az idegen váltó kibocsátója

- a forgatók

- váltókezesek


Megtérítési váltóadósok

Váltókezesek:

Akik a váltókötelezett érdekében vállalnak

kötelezettséget.

Váltókezessé az válik, aki a váltó első oldalát

bárhol aláírja. Váltó aval

Forgatók:

Forgatás: a váltó tulajdonjogának átruházása

Átruházó nyilatkozat: forgatmány (hátlapon vagy a toldaton)

- Teljes forgatmány: ha az átruházó a

kedvezményezett személyét is megjelöli

- Üres forgatmány: csak az átruházót tünteti fel


Törvényes váltókellékek

A váltótörvény szerint minden okirat váltónak

minősül, ha azon a törvényes váltókellékek

szerepelnek. Ezek pedig:

 • Kiállítás helye és ideje (jobb felső sarok)

 • Váltó szó a váltó szövegében, a váltókiállítás nyelvén

 • Fizetés időpontja

 • Fizetés helye

 • Címzett megnevezése (idegen váltónál)

 • Kedvezményezett neve

 • Határozott pénzösszeg kifizetésére szóló fizetési felszólítás

 • Kibocsátó (saját váltónál: kiállító) aláírása

  Ha ezek közül bármelyik is hiányzik, a jogszabály az okiratot már

  nem tekinti váltónak.


Törvényes váltókellékek

A váltótörvény értelmében azonban az alábbi

kellékek hiányozhatnak anélkül, hogy a váltó

érvénytelen lenne:

 • Kiállítás helye (hiányában ez a kibocsátó/kiállító telephelye)

 • Fizetés helye (hiányában ez a váltóadós

  telephelye)

 • Fizetés időpontja

  Ha ez hiányzik, akkor a váltó látra szól, ez pedig bemutatásakor fizetendő.

  (kiállítását követően bármikor, de legkésőbb 1 éven belül be kell mutatni)


Nem érvényességi váltókellékek

 • Rendeleti záradék:felesleges, mert

  a váltó a jog erejénél fogva forgatható

 • Negatív rendeleti záradék: a kibocsátó

  megtiltja a váltó forgatását, így a váltó

  névre szólóvá válik

 • Effektivitási záradék:a feltüntetett valuta

  mellett a váltóadós országának pénznemében

  is lehet fizetni, ezzel azonban megszűnik a választás lehetősége

 • Fedezeti záradék:milyen művelet áll a váltóügylet mögött: - „fedezete áruban” áruváltó

  - „fedezete pénzben” fináncváltó


A váltó útja kiállítását követően

 • A váltóbirtokos őrzi a váltót lejáratig,

  majd beváltja hitelfedezeti eszköz

 • A váltóbirtokos leszámítoltatja, diszkontálja

  egy banknál (eladja)

  (a bank levonja a váltó névértékéből a leszámítási

  kamatot és fenntartja visszkereseti jogát)

 • A váltóbirtokos egy 3. félnek fizet vele, azaz

  forgatja a váltót

  fizetőeszköz funkció


Ha a váltóadós nem fizet…

Óvás:

közjegyzői okiratban felvett igazolás

arról, hogy a váltóadós a váltót lejáratkor

nem vagy nem teljesen fizette ki

(a váltóper előfeltétele)

Ezzel egyidejűleg érvénybe lép az értesítési kötelezettség, azaz eljön a megtérítési váltóadósok ideje

Az utolsó váltóbirtokos bárkit felszólíthat közülük fizetésre, mert a váltókötelezettség egyetemes felelősségvállalás.

A váltópert az a megtérítési váltóadós indíthatja, akit fizetésre köteleztek.


Egyéb váltótípusok

Telepített váltó:

Ha az elfogadó vagy a kiállító telephelyétől

eltérő helyet jelölt meg fizetési helyként

(általában bankját).

Ekkor nem a váltóadóst kell lejáratkor

felkeresni, hanem a telepest (bankot).

Rektaváltó:

Olyan váltó, amelynek forgatását negatív rendeleti záradékban megtiltották

Pinceváltó:

Ha a címzett fiktív, nem létező személy.

(a fogalmat a váltótörvény nem ismeri)


Köszönjük a figyelmet!


 • Login