A sz m t g pes inform ci s rendszerek
Download
1 / 35

A sz m t g pes inform ci s rendszerek - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

A számítógépes információs rendszerek . A szervezés, tervezés gyakorlati kérdései. A fejlesztési munka szakaszai. Célkitűzés Rendszerelemzés Rendszertervezés Rendszer kivitelezése Rendszer bevezetése. Célkitűzés - hogyan látja a vezetőség. A feladatkijelölés felelőssége időszerű

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A sz m t g pes inform ci s rendszerek' - lucretia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A sz m t g pes inform ci s rendszerek l.jpg

A számítógépes információs rendszerek

A szervezés, tervezés gyakorlati kérdései


A fejleszt si munka szakaszai l.jpg
A fejlesztési munka szakaszai

 • Célkitűzés

 • Rendszerelemzés

 • Rendszertervezés

 • Rendszer kivitelezése

 • Rendszer bevezetése


C lkit z s hogyan l tja a vezet s g l.jpg
Célkitűzés - hogyan látja a vezetőség

 • A feladatkijelölés felelőssége

  • időszerű

  • megvalósítható

  • az érdekek egybeesnek

  • a fejlesztés máshol is felveti ennek igényét


C lkit z s hogyan l tja a szervez l.jpg
Célkitűzés - hogyan látja a szervező

 • A rendszerrel kapcsolatos általános kérdések

 • a rendszer kidolgozásának körülményei

 • a gépi feldolgozással kapcsolatos kérdések


A rendszerelemz s c lja feladata l.jpg
A rendszerelemzés célja, feladata

 • A jelenlegi rendszer működésének megismerése a problémák feltárásával

 • olyan információk gyűjtése, amelyek segítik a kifejlesztendő rendszer tervezését


A rendszerelemz s szakaszai i l.jpg
A rendszerelemzés szakaszai I.

 • A célrendszer nagyvonalú megismerése

  • nagyvonalú, előzetes helyzetfelmérés

  • előzetes terv, rendszerjavaslat készítése

 • Átfogó helyzetfelmérés

  • alapfolyamat és információs rendszerének funkcionális megismerése

  • a rendszert alkotó rendszerrészek, és kapcsolataik

  • bizonylatok tartalmi vizsgálata


A rendszerelemz s szakaszai ii l.jpg
A rendszerelemzés szakaszai II.

 • Részletes felmérés

  • alrendszerek funkcióinak, kapcsolatainak feltárása

  • a bizonylatok tartalmának megismerése

  • az adatok tartalmának és formájának részletes feltárása


El zetes helyzetfelm r s l.jpg
Előzetes helyzetfelmérés

 • Célja, feladatai

 • Területei

  • az adott szervezet működési, szervezeti jellemzői

  • a reálfolyamat vizsgálata

  • az információs rendszer elemzése

 • Forrásai


Rendszerjavaslat rendszertanulm ny l.jpg
Rendszerjavaslat, rendszertanulmány

 • Célja , feladata

 • Általános szabályai

 • Tartalmi követelményei


A rendszerjavaslat tartalmi k vetelm nyei l.jpg
A rendszerjavaslat tartalmi követelményei

 • Az új információs rendszer célja

 • A meglévő rendszer bemutatása

 • A javasolt rendszer működési modellje

 • A javasolt rendszer megvalósításának feltételrendszere

  • hardver, szoftver követelmények

  • költségkalkuláció

  • szervezeti változtatások indoklása

 • A kifejlesztés ütemterve

 • A rendszer megvalósíthatóságának bizonyítása, az új rendszer értékelése


A rendszertervez si tev kenys g l.jpg

A rendszertervezési tevékenység

Az alrendszerek pontos körülhatárolása, kapcsolatok részletes feltárása


A tervez s l p sei l.jpg
A tervezés lépései

 • Átfogó (részletes) helyzetfelmérés

 • a rendszer logikai tervezése

 • a rendszerfejlesztés és üzemeltetés feltételeinek pontosítása

 • a rendszerterv összeállítása


Az tfog r szletes helyzetfelm r s l.jpg
Az átfogó (részletes) helyzetfelmérés

 • Az adatgyűjtés módszerei

  • a reálfolyamat megfigyelése

  • kikérdezés interjúval és kérdőívvel

  • a meglévő dokumentumok összegyűjtése és vizsgálata

  • egyéb módszerek


Megfigyel s l.jpg
Megfigyelés

 • Személyes meggyőződés

 • okai

  • ellentétes vélemények

  • szabálytalanságok

  • eltérés a leírásoktól

 • előnyei

 • hátrányai


Kik rdez s interj val l.jpg
Kikérdezés interjúval

 • Fő részei

  • megtervezése

  • levezetése

  • információk rendszerezése

  • értékelése


Az interj megtervez se l.jpg
Az interjú megtervezése

 • Témakörök » kérdések

 • Területek » adatok, folyamatok

 • Személyek » értékes információt kitől kapunk

 • Mit akarunk megtudni » a személyektől


Interj tervez si szakasz el k sz letek l.jpg
Interjú tervezési szakasz » előkészületek

 • Szakmai ismeretek, általános tájékozódás a vállalat profiljáról

 • szójegyzet, szakzsargon

 • team tagok - személyek kapcsolása

 • ütemezés: napra, időpontra

 • bevezető látogatás

 • az interjú konkrét kidolgozása


Az interj lefolytat sa i l.jpg
Az interjú lefolytatása I.

 • névjegykártya

 • a felmérés célja - röviden tisztázni

 • először átfogó kérdések

 • ragaszkodni a témához

 • igen - nem válaszok

 • kritika nélkül

 • a kérdező saját véleménye - amiről nem szívesen beszélnek


Az interj lefolytat sa ii l.jpg
Az interjú lefolytatása II.

 • gondolkodási időt kell hagyni

 • külső zavar hatások

 • belső zavaró hatások

 • tények és vélemények elkülönítése

 • összegzések

 • mellőzzük a tréfákat

 • az interjúalany is kérdezhessen

 • mutassunk érdeklődést a téma iránt


Az interj lefolytat sa iii l.jpg
Az interjú lefolytatása III.

 • mire koncentráljunk?

 • idegen, másoknak ismeretlen szavak

 • jegyzet - esetleg írassuk alá

 • milyen szakkönyvet ajánlanak

 • a interjú alanya a szakember!

 • a dolgozó meggyőzése

 • esetleg újabb találkozó


Az interj rt kel se l.jpg
Az interjú értékelése

 • jegyzetek feldolgozása

 • vélemények - tények

 • más dolgozót is hallgassunk meg

 • rendszerezni a dokumentumokat


Milyen k rd seket tiszt zzunk l.jpg
Milyen kérdéseket tisztázzunk?

 • megfelelés

 • információtartalom

 • érthetőség

 • kimaradt terület, területek

 • új személy bevonása?

 • több nézőpont?

 • fontos a téma?

 • új problémák


Bels k ls szervez k l nbs gek l.jpg
Belső - külső szervező különbségek

 • általános kérdéseket ismeri

 • szakmai nyelv ismerete

 • belső körülményekkel „elfogultabb”

 • pontosabban tudja: honnan, mit

 • a szabályok rá is vonatkoznak

 • tárgyilagos értékelés kell ebben az esetben is!


Kik rdez s k rd vvel l.jpg
Kikérdezés kérdőívvel

 • nyílt kérdőív

 • zárt kérdőív

 • kísérő levél

 • kitöltési utasítás


K rd v el ny k l.jpg
Kérdőív » előnyök

 • rövid időn belül sok információ

 • gyors tájékoztatás

 • egy probléma - sok vélemény


K rd v h tr nyok l.jpg
Kérdőív » hátrányok

 • kérdések megszerkesztése nehéz

 • esetleg újat kell készíteni

 • tények - vélemények elhatárolása

 • nem mindig az illetékes személy tölti ki

 • komolytalannak fogják fel

 • sok kérdőív - sok idő

 • nyílt kérdőívet nehéz kiértékelni


Dokumentumok vizsg lata l.jpg
Dokumentumok vizsgálata

 • Munkaköri leírások

 • Iratkezelési szabályzat

 • Bizonylati szabályzat és album

 • Kollektív szerződés

 • Szervezeti és működési szabályzat

 • Minőségbiztosítási rendszer


Munkak ri le r sok l.jpg
Munkaköri leírások

 • a munkakör célja

 • feladatok, hatáskörök, felelősségek

 • kapcsolat más munkakörökkel

 • miről, hogyan, kitől, mikor, milyen formában kap információt

 • miről, hogyan, kinek, mikor, milyen formában ad információt

 • az információt hogyan dolgozza fel?

 • milyen szakmai előírásoknak kell eleget tennie

 • az adott munkakör technikai feltételrendszere


Iratkezel si szab lyzat l.jpg
Iratkezelési szabályzat

 • az ügyintézés szabályai

 • iratok megőrzésének, kezelésének szabályai

 • ügyviteli munka szabályai

 • levelezési rend

 • dokumentumok archiválási rendje

 • titkos ügyiratok kezelési szabályai

 • iratok sokszorosítási szabályai


Bizonylati szab lyzat s album l.jpg
Bizonylati szabályzat és album

 • szabályzati rész

  • bizonylatok kezelési rendje

  • bizonylatok leírása

 • album » minden bizonylatból egy-egy minta


Bizonylati szab lyzat l.jpg
Bizonylati szabályzat

 • bizonylat célja, szerepe,

 • kiállítás helye, felelős munkakör,

 • továbbítás módja

 • elvégzendő feladatok

 • azonosítása, számozási rendje

 • rögzítés módja és helye


Egy b helyzetfelm r m dszerek l.jpg
Egyéb helyzetfelmérő módszerek

 • Mérésekkel

 • Becslésen alapuló

 • Szakmai kapcsolatok

 • Adatfeldolgozási, információs rendszerbeli tapasztalatok


A m dszerek alkalmaz sa l.jpg
A módszerek alkalmazása

 • Igazodni kell:

  • a konkrét problémához,

  • a felmérési folyamathoz

  • időponthoz,

  • a megrendelőhöz

 • általában „vegyesen”.


A nyert adatok inform ci k elemz se l.jpg
A nyert adatok, információk elemzése

 • elemek közötti kapcsolatok

 • összefüggések

 • kivételes esetek

 • problémák feltárása

 • az elemzés szintjei:

  • általános

  • elemi

 • struktúra rögzítése


A strukt ra r gz t se l.jpg
A struktúra rögzítése

 • Horizontális

 • Vertikális

 • Funkcionális


ad