Tiszt bb termel s
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

TISZTÁBB TERMELÉS PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TISZTÁBB TERMELÉS. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc. A tisztább termelést elősegítő vállalati eszközök : áttekintés. Input-output elemzés Anyag- és energiaáramok elemzése Életciklus-elemzés. Az Input-Output elemzés.

Download Presentation

TISZTÁBB TERMELÉS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TISZTÁBB TERMELÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc


A tisztább termelést elősegítő vállalati eszközök: áttekintés

 • Input-output elemzés

 • Anyag- és energiaáramok elemzése

 • Életciklus-elemzés

HEFOP 3.3.1.


Az Input-Output elemzés

 • Célja: az üzembe bemenő, és az azt elhagyó anyag- és energiaáramok (lehetőleg) konzisztens leírása

 • Szoros kapcsolat a könyveléssel és az anyaggazdálkodással

 • A hulladékok és emissziók értékelése

 • Fajlagos hatékonysági mutatók képzése

HEFOP 3.3.1.


Induló lépések

 • Minden folyamat beazonosítása - beleértve a termelést, anyagok kezelését, tárolását, stb.

 • Különleges figyelmet kell fordítani az időszakos folyamatokra (pl. tisztítás).

 • A legfontosabbnak vélt inputok és outputok beazonosítása.

HEFOP 3.3.1.


Az Input-Output elemzés szintjei

Az anyag- és energiaáramok felmérése:

 • az egész üzem szintjén

 • egyes termelési folyamatokra nézve

 • egyes termékekre vonatkoztatva

HEFOP 3.3.1.


Adatforrások az Input-Output elemzéshez

Meglévő:

 • könyvelés

 • beszerzés

 • raktárgazdálkodás

 • szállítók

 • értékesítés

 • gyártáselőkészítés

 • termelés

 • hulladékgazdálkodás

 • ...

 • Új:

 • mérések

 • feljegyzések, dokumentáció

 • ...

HEFOP 3.3.1.


INPUT

Anyagok

nyersanyagok

félkésztermékek

csomagolóanyagok

segédanyagok

karbantartási / üzemeltetési anyagok

Energia / egyéb erőforrások

energiahordozók

víz

levegő

talaj

OUTPUT

Termékek

késztermékek

Hulladékok

kommunális

ipari / termelési

veszélyes

Emissziók

szennyvíz

légszennyezés

hulladék hő

zaj / rezgés

egyéb (pl. szaghatás, sugárzás, stb.)

Az Input-Output mérleg tételei

HEFOP 3.3.1.


Anyagforgalmi elemzések

Az anyagáramok és anyag-felhasználások részletes leírása

 • Hol és milyen hulladékok és emissziók keletkeznek?

 • Milyen nyersanyagveszteség lép fel?

 • Hol és miért keletkezik a veszteség?

 • Melyek a kritikus ill. gyenge pontok?

 • Hol találunk javítási lehetőségeket?

 • Milyen újrahasznosítási lehetőségeket találunk?

HEFOP 3.3.1.


Az anyagáram elemzés céljai

 • az alap- és segédanyagok üzemen belüli nyomonkövetése, az összefüggések felismerése

 • a hulladékok és emissziók keletkezési helyének és a keletkezés okának a feltárása

 • a veszteségi pontok feltárása

 • az értékelés alapjainak kidolgozása

 • az adatok feldolgozása, döntéselőkészítés

 • a hulladékok és emissziók elkerülését szolgáló intézkedések kidolgozása

 • prioritások meghatározása

HEFOP 3.3.1.


Hogyan járunk el az anyagáram elemzés folyamán?

1. Célok és vizsgálandó paraméterek meghatározása

2. A vizsgálat térbeli behatárolása

3. A vizsgált időtartam rögzítése

4. A folyamat ésszerű lépésekre bontása

5. Az anyagáramok útjának felvázolása - folyamatábra készítése (kvalitatív elemzés)

6. Anyagmérlegek készítése: az anyagáramok mennyiségi meghatározása (kvantitatív elemzés)

7. Értelmezés és következtetések

HEFOP 3.3.1.


Az anyagáram elemzések eredményeinek grafikus szemléltetése

Folyamatábrákanyag- és energiaáramok, folyamatok áttekintésére

Tortadiagramokeloszlások, összetételek bemutatására

X-Y-grafikonok,időbeli trendek, összefüggések

hisztogramokábrázolására

Sankey-anyagáramok méretarányos

diagramok megjelenítésére

HEFOP 3.3.1.


Minta: anyagforgalmi mátrix

S

S

HEFOP 3.3.1.


Példa: Egy papírgyár vízrendszere

HEFOP 3.3.1.


Az éves összes energiafelhasználás elemzése

 • fajlagos mennyiségek és költségek alakulásának követése (termékmennyiségre, forgalomra, nyereségre vonatkoztatva)

 • egyes energiahordozók részaránya

 • saját energiatermelés (önellátás) részaránya

 • megújuló energiaforrások részaránya

  Ne feledkezzünk meg a közlekedés energia-

  (üzemanyag-) felhasználásáról!

HEFOP 3.3.1.


Az energiafogyasztás éves alakulásának elemzése

 • szezonalitás, amelyből pl. a fűtési és technológiai felhasználás aránya becsülhető

 • áram- és hőfelhasználás arányának változása (kogeneráció lehetősége)

 • a lekötött teljesítmény és a tényleges csúcsfogyasztás alakulása (terhelés-menedzsment)

 • meddőáram-kompenzáció

HEFOP 3.3.1.


Heti és napi fogyasztási profilok

 • termelési időn kívüli fogyasztások (hétvége, éjszaka)

 • csúcsidőszakok (terhelés-menedzsment)

 • abnormális üzemi körülmények (karbantartás, indulás, leállás, termékváltás, üzemzavar, stb.)

HEFOP 3.3.1.


2.700

2.700

lekötött nappal kW

2.600

2.600

lekötött csúcs kW

2.500

2.500

használt nappal kW

használt csúcs kW

2.400

2.400

2.300

2.300

2.200

2.200

2.100

2.100

2.000

2.000

1.900

1.900

1.800

1.800

1.700

1.700

1.600

1.600

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Példa: éves terhelés elemzése

HEFOP 3.3.1.


Példa: termelési időn kívüli fogyasztás elemzése

HEFOP 3.3.1.


LCA: termékek összehasonlítása

 • Egymást helyettesítő, azonos hasznosságú termékek összehasonlítása szükséges

 • Termelési, működési, irányítási, teljes élettartam költségek

 • Használati idő/megbízhatóság/élettartam (erkölcsi és műszaki elavulás)

 • A környezeti terhek értékelése (Full Cost Accounting)

 • Tervezési-fejlesztési idő, diszkont láb

 • Diszkontált jelenérték

HEFOP 3.3.1.


Életciklus szemlélet/elemzés

HEFOP 3.3.1.


Eset: CD vagy papír

 • Egy konferencia tanulmányainak kiadása CD-n vagy papíron?

 • Az új megoldás: 1 db CD $3 ($1500 az 500 db CD előállítása)

 • A régi megoldás: 200 oldal nyomtatása (300 személy részére )

  • 60,000 oldal @ $0.05/oldal = $3000

 • Csak a termelés költségei

HEFOP 3.3.1.


Gazdasági hatások - 2 változatra

Papír

CD

HEFOP 3.3.1.


Néhány környezeti hatás

HEFOP 3.3.1.


Következtetések

 • CD: „Win-win”projekt

 • Az indirekt hatás nagyobb, mint a közvetlen

 • Az iparon belüli hatása elenyésző

 • Az ellátási láncra kiterjedő szennyezéscsökkentés fontossága

 • A hatások forrását meg kell határozni

 • A részletes elemzés feltárhat “hot spot”-okat

HEFOP 3.3.1.


ELŐADÁS/GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

 • A tisztább termelés gyakorlati megvalósítását számos eszköz segíti a vállalatoknál

 • Ezen eszközök helyes alkalmazása nélkül nem mutathatóak ki a megelőző jellegű környezetvédelem által elérhető eredmények

 • Az inputok és outputok elemzése, illetve az anyagforgalmi elemzések a folyamatokra irányulnak

 • Az LCA a termékekre vonatkozik.

HEFOP 3.3.1.


ELŐADÁS/GYAKORLAT ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI

 • Mit értünk Input-Output elemzésen?

 • Hogyan készítene el egy anyagáram elemzést?

 • Milyen tényezőket kell figyelembe venni az energiafelhasználás elemzése során?

 • Mit értünk életciklus szemlélelet?

 • Hogyan határozhatjuk meg a rendszerhatárokat egy LCA elemzés során?

HEFOP 3.3.1.


ELŐADÁS/GYAKORLAT Felhasznált forrásai

 • Csutora-Kerekes: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004

 • Egyéb források: hcpc.uni-corvinus.hu

HEFOP 3.3.1.


KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKETKÖVETKEZŐELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:Megelőzés és vállalati környezeti irányítás

 • Következő előadás megértéséhez ajánlott ismeretek kulcsszavai: Irányítási rendszerek, ISO14001

Előadás anyagát készítették: Dr. Zilahy Gyula, Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék

HEFOP 3.3.1.


 • Login