นายมานะ  วัฒนากร
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด PowerPoint PPT Presentation


  • 39 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายมานะ วัฒนากร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นางวิสนีย์ หาญวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด เพชรบุรี. นางสาวใจภักดิ์ กุลศิววัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นายบุญเลิศ จันทพงษ์

Download Presentation

นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5975712

นายมานะ วัฒนากร

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นางวิสนีย์ หาญวิชัย

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เพชรบุรี

นางสาวใจภักดิ์ กุลศิววัฒน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายบุญเลิศ จันทพงษ์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ


5975712

Function


5975712

Function


5975712

Function


5975712

Function


5975712

Function


5975712

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5975712

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5975712

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5975712

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


5975712

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

53-56

50

51-52

ขั้นตอนการปิดประกาศ 90 วัน เพื่อรับคำร้อง

ขั้นตอนที่ 1-4


  • Login