นายมานะ  วัฒนากร
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด PowerPoint PPT Presentation


  • 38 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายมานะ วัฒนากร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นางวิสนีย์ หาญวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด เพชรบุรี. นางสาวใจภักดิ์ กุลศิววัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นายบุญเลิศ จันทพงษ์

Download Presentation

นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


นายมานะ วัฒนากร

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นางวิสนีย์ หาญวิชัย

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เพชรบุรี

นางสาวใจภักดิ์ กุลศิววัฒน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายบุญเลิศ จันทพงษ์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ


Function


Function


Function


Function


Function


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

53-56

50

51-52

ขั้นตอนการปิดประกาศ 90 วัน เพื่อรับคำร้อง

ขั้นตอนที่ 1-4


  • Login