Saskia van der Zee (GGD) en Harry van Bergen (Programmabureau Luchtkwaliteit) - 7 juni 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Gezonde lucht in de ruimtelijke praktijk:
Download
1 / 17

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gezonde lucht in de ruimtelijke praktijk: De Amsterdamse Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit. Saskia van der Zee (GGD) en Harry van Bergen (Programmabureau Luchtkwaliteit) - 7 juni 2011. Openingsvraag. Plaats jij je eigen baby op een kinderdagverblijf naast een vieze, drukke weg?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Saskia van der Zee (GGD) en Harry van Bergen (Programmabureau Luchtkwaliteit) - 7 juni 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Saskia van der zee ggd en harry van bergen programmabureau luchtkwaliteit 7 juni 2011

Gezonde lucht in de ruimtelijke praktijk: De Amsterdamse Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit

Saskia van der Zee (GGD) en Harry van Bergen (Programmabureau Luchtkwaliteit) - 7 juni 2011


Openingsvraag

Openingsvraag

Plaats jij je eigen baby op een kinderdagverblijf naast een vieze, drukke weg?


Opbouw presentatie

Opbouw presentatie

Verkeer, luchtverontreiniging en gezondheid → achtergrond (GGD)

Amsterdamse Richtlijn: hoe en waarom? (Programmabureau)

De Amsterdamse Richtlijn in de praktijk (GGD)

Tips voor andere gemeentes / discussie (allen)


Luchtverontreiniging door verkeer

Luchtverontreiniging door verkeer

Verkeer -> mengsel van honderden:

Gassen

Hele kleine stofdeeltjes (fijn stof)

Niet allemaal te meten, niet allemaal even schadelijk. Maar het mengsel is bewezen schadelijk voor de gezondheid:

Wettelijke grenswaarden voor de volgende “indicatoren”:

Stikstofdioxide (NO2)

PM10

Geen veilige grenswaarde voor PM10 en ook grenswaarde NO2 beschermt

niet tegen gezondheidseffecten verkeer!


Verkeer en gezondheid

Verkeer en gezondheid

Kinderen die dichtbij drukke (snel)wegen wonen of naar school gaan hebben meer luchtwegklachten en een lagere longfunctie

Zowel verergering van luchtwegklachten als ontwikkelen van astma

Ook op 18-jarige leeftijd minder longcapaciteit → blijvende achterstand

Volwassenen die dichtbij drukke (snel)wegen wonen hebben een groter risico op overlijden aan luchtweg- of hartvaatziekte;

Tot op minimaal 300 m van de snelweg


Gevoelige groepen

Gevoelige groepen

Kinderen;

Mensen met al bestaande luchtwegaandoening of een hart- en vaatziekte;

Ouderen


Luchtkwaliteit en gezondheid de amsterdamse aanpak

Luchtkwaliteit en gezondheid: de Amsterdamse aanpak

Luchtverontreiniging is schadelijk voor gezondheid vooral door uitstoot gemotoriseerd verkeer:

Amsterdamse aanpak kent 2 sporen:

1. Luchtkwaliteit verbeteren: maatregelen zoals schoner eigen wagenpark en Milieuzone goederenvervoer

2. Amsterdamse richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit


Aanleiding voor opstellen richtlijn

Aanleiding voor opstellen richtlijn

9

Amendement van de gemeenteraad t.a.v. Actieplan Luchtkwaliteit (1 maart 2006)

Landelijk Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit (per 16 januari 2009)


Besluit gevoelige bestemmingen landelijke regeling

Besluit gevoelige bestemmingen (landelijke regeling)

Geen nieuwe gevoelige bestemmingen langs snelwegen (zone van 300 m) en provinciale wegen (zone van 50 m)

Onderzoeksplicht luchtkwaliteit

Dreigende overschrijding: geen toename van blootgestelden


Uitgangspunten amsterdamse richtlijn

Uitgangspunten Amsterdamse richtlijn

Geen gevoelige bestemmingen:

Langs snelwegen binnen de zone van 300 meter gemeten van een snelweg en langs provinciale wegen binnen zone van 50 meter, ongeacht de luchtkwaliteit

Langs binnenstedelijke wegen met meer dan 10.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal in de eerste lijnsbebouwing (binnen een afstand van 50 meter)


Indicatieve kaart zones langs wegen

Indicatieve kaart zones langs wegen

12


Amsterdamse richtlijn sluit aan bij landelijke regelgeving waar het gaat om

Amsterdamse richtlijn sluit aan bij landelijke regelgeving waar het gaat om:

13

Definitie gevoelige bestemmingen

Basisonderwijs, voorgezet onderwijs of overig onderwijs aan minderjarigen

Kinderopvang

Verzorgingshuis, verpleeghuis, bejaardenhuis

Toepassing geldt niet voor bestaande situaties, wel bij:

Nieuwbouw of

Uitbreiding met een toename van meer dan 10 % van het aantal personen


Amsterdamse richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit

Amsterdamse richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit

14

 • Afwijkingsbevoegdheid o.g.v. richtlijn

  • Andere zwaarwegende belangen

  • Integrale afweging

  • Verplicht advies GGD

 • Zo vroeg mogelijk stadium

 • (Vooralsnog) alleencentrale stad

 • Gevolgenvoor (bestemmings)plannen


Saskia van der zee ggd en harry van bergen programmabureau luchtkwaliteit 7 juni 2011

$


Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen

Samenwerking met Astma Fonds, VNG en GGD Nederland om beleidsmogelijkheid onder de aandacht te brengen van andere gemeenten


 • Login