Alternatywy dla mieszkania
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 18

Alternatywy dla mieszkania PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Alternatywy dla mieszkania. Budowa nowego domu Kupno domu „używanego”. Cenowe koło Fortuny (zaznaczone pozycje mają charakter poglądowy i nie stanowią rekomendacji do podejmowania decyzji). W-wa mieszkania. Warszawa - Uspokojenie na rynku mieszkań (dane MLS WSPON). Wzrost cen działek.

Download Presentation

Alternatywy dla mieszkania

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alternatywy dla mieszkania

Alternatywy dla mieszkania

Budowa nowego domu

Kupno domu „używanego”


Alternatywy dla mieszkania

Cenowe koło Fortuny(zaznaczone pozycje mają charakter poglądowy i nie stanowią rekomendacji do podejmowania decyzji)

W-wa mieszkania


Warszawa uspokojenie na rynku mieszka dane mls wspon

Warszawa - Uspokojenie na rynku mieszkań (dane MLS WSPON)


Wzrost cen dzia ek

Wzrost cen działek

 • Dynamiczny wzrost cen mieszkań spowodował zwiększenie zainteresowania budową domu pod miastem

 • Gotowi jesteśmy mieszkać coraz dalej od miasta


Zmiany ceny typowej dzia ki pod dom jednorodzinny

Zmiany ceny typowej działki pod dom jednorodzinny


Wzrasta udzia ceny gruntu w koszcie betonowych pod g

Wzrasta udział ceny gruntu w koszcie „betonowych” podłóg


Czy b dzie sta nas na nowy dom

Czy będzie stać nas na nowy dom?

To zależy od tego czy wzrosną/spadną:

 • Ceny ziemi

 • Ceny materiałów

 • Ceny robocizny

 • Nasze zarobki

 • Koszty kredytów (zdolność kredytowa)


Dzisiaj

Dzisiaj:

 • Ceny ziemi - rosną

 • Ceny materiałów - rosną

 • Ceny robocizny - rosną

 • Nasze zarobki - rosną

 • Koszty kredytów – pogłoski o podniesieniu stóp procentowych przez RPP

 • Zdolność kredytowa - ???


Ile trzeba wyda aby wprowadzi si na betonowe pod ogi

Ile trzeba wydać, aby wprowadzić się na „betonowe” podłogi?


Zagro enie dla samodzielnie buduj cego dom

Zagrożenie dla samodzielnie budującego dom

 • Co stanie się, gdy nieprzewidziany wzrost cen materiałów i robocizny spowoduje, że koszt budowy domu przekroczy możliwości finansowe?


Aby unikn ryzyka

Aby uniknąć ryzyka

Związanego z niepewnymi kosztami budowy domów można kupić dom „używany”

Cena jest znana i nie mamy kłopotów z robotnikami (którzy i tak są w Irlandii)


Ryzyka dla deweloper w

Ryzyka dla deweloperów


Co s ycha w innych rejonach kraju

Co słychać w innych rejonach kraju

 • Poznań

 • Trójmiasto

 • Wrocław

 • Śląsk

 • Kraków

  Z uwzględnieniem mistrzostw EURO 2012


Pozna wzrost cen grunt w

POZNAŃ – wzrost cen gruntów


Rozk ad cen grunt w w latach 2003 2007 tr jmiasto

ROZKŁAD CEN GRUNTÓW W LATACH 2003 - 2007TRÓJMIASTO

20032004200520062007Lokalizacja

CENA ZA M KW. W ZŁ3030100150153GDYNIA

CENA ZA M KW. W ZŁ202090120130GDAŃSK

CENA ZA M KW. W ZŁ3434150220270SOPOT


Ceny dom w w latach 2003 2007 tr jmiasto

CENY DOMÓW W LATACH 2003 – 2007TRÓJMIASTO

20032004200520062007 LOKALIZACJA

CENA ZA M KW. W ZŁ1100-12001200-15001800-24002600-35004000-5700 GDYNIA

CENA ZA M KW. W ZŁ660-950700-1000800-12002000-27003500-4000 GDAŃSK

CENA ZA M KW. W ZŁ2000-2100200-21002200-26003500-45005700-120000 SOPOT


Ceny grunt w l sk

Ceny gruntów– Śląsk

Katowice

Ceny: działki pod zabudowę mieszkaniową: 150 – 350zł/m2;

pod zabudowę komercyjną: 100 – 1500 zł/m2.

Najlepsza lokalizacja (mieszkaniowe):- południowe dzielnice miasta i w centrum.

Najgorsza lokalizacja: - Szopienice

Gliwice

Ceny: działki pod zabudowę mieszkaniową: 100 – 250 zł/m2;

pod zabudowę komercyjną:100 – 1000 zł/m2.

Najlepsza lokalizacja (mieszkaniowe):- Wilcze Gardło, Smolnica, Podlesie

Najgorsza lokalizacja: - Sośnica, Ligota Zabrska

Zabrze

Ceny: działki pod zabudowę mieszkaniową: 50 – 120 zł/m2;

pod zabudowę komercyjną: 50 – 300 zł/m2.

Najlepsza lokalizacja (mieszkaniowe):- Grzybowice, Maciejów

Najgorsza lokalizacja: - Biskupice


Wroc aw

Wrocław

DOMY- SPRZEDAŻ - WROCŁAW I OKOLICE:

W okresie od początku 2005 roku ceny m2 wzrastały rocznie:

średnio arytmetycznie ok. 9%

średnio statystycznie (przeciętnie) ok. 7 %

Wzrost cen domów w badanym okresie ok. 18 % - (średnio 6% rocznie, ale dynamika wzrostu największa w 2006 roku.)

DZIAŁKI- SPRZEDAŻ – WROCŁAW I OKOLICE

Ilość sprzedawanych działek budowlanych w badanym okresie rocznie wzrastała ponad 100%. z tym że w 2007 roku nastąpiło zmniejszenie sprzedaży związane ze znacznym wzrostem ceny m2 gruntu.

W okresie od początku 2005 roku ceny m2 gruntu wzrosły rocznie:

średnio arytmetycznie ok. 600 %

średnio statystycznie 1400%

Wzrost cen sprzedanych działek budowlanych w badanym okresie wyniósł - 226 %


 • Login