Tajuk 5 sektor perkhidmatan
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 76

Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan . PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan. Rajah 5.1: Pembahagian sektor perkhidmatan. -. PENGANGKUTAN DAN. PENYIMPANAN. PENGAGIHAN. -. PERHUBUNGA N. -. PERNIAGAAN. BORONG DAN RUNCIT. PENGELUARAN. 1. KEWANGAN. DAN PEMASARAN. 2. INSURANS DAN. HARTANAH. 3. PERAKAUNAN. PENGELUARAN. 4.

Download Presentation

Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan.


Rajah 5.1: Pembahagian sektor perkhidmatan

-

PENGANGKUTAN DAN

PENYIMPANAN

PENGAGIHAN

-

PERHUBUNGAN

-

PERNIAGAAN

BORONG DAN RUNCIT

PENGELUARAN

1.

KEWANGAN

DAN PEMASARAN

2.

INSURANS DAN

HARTANAH

3.

PERAKAUNAN

PENGELUARAN

4.

PERKHIDMATAN

PERNIAGAAN

5.

PEKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

GUAMAN

1.

KESIHATAN

2.

PENDIDIKAN

SOSIAL

3.

KEBAJIKAN DAN AGAMA

4.

PERTU

BUHAN SUKARELA

5.

PERKHIDMATAN POS

6.

PERKHIDMATAN KERJAAN

7.

PERKHIDMATAN SISOAL

PENGGUNA

AN

-

PERKHIDMATAN HOTEL

-

MAKANAN DAN MINUMAN

-

DOBI

PERSENDIRIAN

-

TUKANG GUNTING

-

PERKHIDMATAN

PERSEORANGAN


 • Kegiatan sektor ini tidak menghasilkan barang.

 • Tetapi akan membantu, menjalin dan menyelaraskan kegiatan ekonomi sektor pertama dan kedua.

 • Sektor ini terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sektor-sektor lain.


 • Secara kasarnya sektor ini dibahagikan kepada dua kategori,

 • Perkhidmatan pengeluaran dan pemasaran

 • perkhidmatan penggunaan.


 • Di Malaysia, pengelasan dibuat kepada tiga kategori, iaitu;

 • perkhidmatan pengeluar

 • perkhidmatan awam

 • perkhidmatan-perkhidmatan lain.

  (huraian sub-sektor di m.s.138-140)


 • Perkembangan sektor perkhidmatan telah dipengaruhi oleh faktor seperti;

 • Wujudnya peningkatan dalam urusniaga antara pelbagai perkhidmatan khususnya perhubungan, kewangan dan pentadbiran.

 • Peningkatan taraf hidup rakyat telah mendorong perkhidmatan pengguna seperti;

 • melakukan kerja-kerja kebajikan

 • memenuhkan masa lapang dengan hiburan dan rekreasi.


Sumbangan sektor perkhidmatan.

 • pertumbuhan sektor perkhidmatan dalam tahun 1990 an adalah padar kadar 10% setahun.

 • Sub-sektor yang mengalami pertumbuhan melebihi 10% termasuklah utilliti awam (elektrik, gas dan air) dan kewangan insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan.


 • Sub-sektor perkhidmatan kerajaan mengalami pertumbuhan lebih perlahan iaitu 5 % setahun bagi tempun 1990an.


Sumbangan kepada KDNK.

 • sumbangan kepada KDNK bertambah dari 36% dalam tahun 1970 kepada 44% dalam tahun 1995.

 • Sub-sektor yang terbesar ialah

 • Perniagaan borong

 • Perniagaan runcit

 • Hotel dan restoren

 • (Jadual 5.2 (m.s. 141)


Gunatenaga.

 • Sumbangan sektor ini menyerap gunatenaga adalah besar, iaitu sekitar 45%.

 • Sub-sektor yang penting dari segi gunatenaga adalah sektor perniagaan borong dan runcit dan hotel dan restoren.

  Jadual 5.3. M.s 142).


A. Pengangkutan dan perhubungan

 • kemudahan infarstruktur yang baik dan cekap adalah perlu bagi melancarkan aktiviti perkhidmatan.

 • Langkah-langkah yang telah dijalankan bagi memajukan subsektor pengangkutan ialah,

 • menambah bilangan dan memperluas liputan,


2.memperbaiki dan mempercekapkan perkhidmatan

3.mempercepat dan menambah penjimatan masa.


Jalan raya.

 • Jalan raya di negara ini terletak sama ada dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri.

 • Beberapa projek lebihraya telah siap dan ada yang sedang dijalankan.

 • Contohnya, projek lebuh raya Utara-Selatan sepanjang 847 km telah disiapkan dalam tahun 1994.


Projek-projek lain termasuklah

 • Lebuh raya timur-barat di bahagian barat.

 • Simpang Pulai- Lojing- Kuala Berang

 • Naik taraf lebuh raya Kuala Lumpur- Karak

 • Lebuh raya Hunungan Tengah Utara-Selatan

 • Jalan Perhubungan Pertama antara Sematan, Kucing, Bintulu, Sibu dan Miri.


Kereta api.

 • Projek-projek utama yang telah disiapkan ialah;

 • perkhidmatan sisten Rel Transit Ringan (LRT)

 • perkhidmatan komuter elektrik

 • landasan berkembar elektrik


 • baik pulih landasan

 • pemodenan sistem semboyan dan komunakasi

 • pembentukan setesen dan perhenatian baru


Pelabuhan.

 • Permintaan untuk perkhidmatan pelabuhan telah bertambah dengan pesat

 • kemudahan perlabuhan yang sedia ada diperbaiki.

 • Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Johor telah dibesarkan

 • Kemudahan baru dibangunkan.


 • Tumpuan adalah untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti operasi pelabuhan

 • Langkah untuk meningkatkan kecekapan pengendalian kapal dan kargo dilakukan dengan memeperkenalkan

 • pertukaran data elektronik (EDI)

 • Sistem pemeriksaan Lebih awal Imigresen


Lapangan Terbang.

 • Tumpuan pembangunan lapangan terbang adalah untuk meningkatkan kapasiti dan kemudahan tambahan.

 • Projek terbesar ialah pembinaan labangan tebang baru di Sepang (KLIA).

 • Ia dibina untuk menampung keperluan jangka panjang.


 • Kapasiti KLIA adalah 25 juta penumpang setahun, berbanding dengan Lapangan Terbang Antara bangsa Subang 19 juta penumpang setahun.


 • Projek-projek kecil pula terdiri dari

 • pemanjangan landasan,

 • pembesaran terminal

 • meningkatkan taraf lapangan terbang kecil.


Telekomunikasi

 • Telefon adalah alat komunikasi asas, di mana penggunaannya akan dapat mempercepatkan pembangunan.

 • Selain itu telah diperkenalkan juga pekhidmatan keluli dan selular,

 • Kedua-dua perkhidmatan baru ini telah melengkapkan perkhidmatan telefon.


 • Aplikasi teknologi maklumat (IT) diperluaskan melalui pembangunan MSC.

 • Malaysia juga telah melancarkan satelitnya sendiri MEASAT 1 dan MEASAT 2 pada tahun 1996.

 • Ini telah membolehkan perkhidmatan telekomunikasi, penyiaran dan IT diperolehi secara langsung dan serentak ke seluruh negara.

 • Satu Pelan Induk Telekomunikasi juga telah dibentuk.


Perkhidmatan Pos.

 • Jabatan Pos telah dikorporatkan pada 1 Januari 1992.

 • Ini bertujuan meningkatkan kecekapanya.

  • Antara perkhidmatan yang diberikan;

  • menjual alat tulis

  • memanjangkan waktu perkhidmatan


 • perkhidmatan kaunter pandu-bayar

 • perkhidmatan bil setempat

 • perkhidmatan membayar saman, memperbaharui lesen memandu, cukai jalan, pendaftaran perniagaan

 • menual borang-borang agensi kerajaan yang lain.


Jadual 5.9 Perbelanjaan Pembangunan bagi infrastruktur bagi 1991-2000(RM juta)


B. Perdagangan Pengedaran.

 • Sub sektor ini terdiri dari perdagangan borong dan runcit.

 • Ia telah lama memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara.

 • Bidang ini telah diterajui oleh peniaga Cina.


 • DEB mengariskan langkah-langkah tertentu bagi mendorong penyertaan peniaga bumiputra.

 • Contohnya MARA telah menyediakan berbagai bantuan kepada peniaga bumiputra.


Jenis aktiviti borong dan runcit.

 • Perdagangan borong melibatkan pembelian dan penjualan antara peniaga-peniaga.

 • Ia melibatkan kuantiti yang besar, harganya adalah lebih rendah dari harga runcit.

 • Perdagangan runcit pula adalah urus niaga antara peniaga dengan pelanggan atau pengguna akir.

 • Melibatkan kuantiti yang kecil.


Beberapa jenis aktiviti borong dan runcit;

 • Gedung raya

 • Pasar raya dan pasar mini

 • kedai barangan khusus

 • Kedai mudah

 • kedia bekalan keperluan

 • farmasi


 • kedai ubat tradisional

 • Jualan langsung

 • pasar barangan basah

 • kedai kaki lima

 • stesen minyak


 • pasar tani dan pasar malam telah diperkenalkan untuk menyediakan peluang kepada petani dan peniaga kecil menambah pendapatan.


Milikan pertubuhan borong dan runcit.

 • Petumbuhan aktiviti borong dan runcit bagi tempoh 1991-1995 didapati sebanyak 21.3%

 • Sebahagian besar adalah dari jenis runcit.

 • Pemilikan asing telah mula bertambah, walau pun masih dikuasai oleh rakyat tempatan.

 • Pemilikan bumiputra masih rendah, tetapi mula bertambah.


Pemenpatan aktiviti borong dan runcit.

 • Perdagangan pengedaran adalah tertumpu di kawasan bandar.

 • Pemborong perlu beroperasi di bandar-bandar kerana kemudahan logistik.

 • Pernigaan runcit didapati di merata tempat


Kemudahan yang disediakan.

 • bantuan kredit dari institusi kewangan mudah didapati bagi tujuan perdagangan borong dan runcit di negara ini.

 •  Antara galakan dan program kredit ialah;

 • Syarikat jaminan kredit - membantu peniaga kecil., melalui

 • Skim jaminan utama baru (NPGC)


 • Tabung pinjaman Untuk Penjaja dan Peniaga Kecil (TPPK)

 • Skim Pinjaman Khas Persatuan.

 • Pelbagai kemudahan sokongan diberikan oleh pelbagai agensi, terutamanya bagi mengalakkan penyertaan peniaga bumiputra

 • Contohnya dari segi latihan dan khidmat nasihat teknikal.


C. Sektor Kewangan.

 • Sektor ini boleh dibahagikan kepada beberapa sub-sektor iaitu

 • kewangan

 • insurans

 • hartanah

 • perkhidmatan peniagaan


 • pengelasan mengikut institusi boleh juga dibuat, dimana terdapat

 • sistem perbankan

 • institusi kewangan pembangunan

 • institusi kewangan lain

 • insurans

 • pasaran modal


A.Sistem Perbankan.

 • tiga institusi utama dalam sistem perbankan ialah;

 • bank perdagangan

 • syarikat kewangan

 • bank saudagar.


Bank perdagangan.

 • merupakan institusi kewangan yang terbesar di Malaysia.

 • Fungsi utama bank perdagangan ialah menyediakan kemudahan deposit semasa yang membolehkan penyimpan menggunakan cek.

 • Merupakan sumber utama untuk pembiayaan perdagangan.

 • Juga terpenting dalam pengumpulan dana tabungan.


 • Antara bank-bank perdagangan utama ialah,

 • Bumiputra Commerce Bhd.

 • Malayan Banking Bhd.

 • Public Bank Bhd.


Syarikat kewangan.

 • merupakan institusi kewangan kedua pentingnya selepas bank perdagangan.

 • Aktiviti pengambilan deposit terdiri dari akaun simpanan dan tetap.

 • Kegiatan utamanya adalah memberi pinjaman.


 • Selalunya pinjaman adalah bagi barang-barang tahan lama seperti keanderaan bermotor, rumah dan perabut.

 • Pinjaman adalah menurut kaedah sewa beli.

 • Biasanya syarikat kewangan mengenakan faedah yang lebih tinggi untuk pinjaman mereka


 • Faedah kepada pengdeposit mereka juga tinggi.

 • Oleh itu mereka dapat menarik lebih ramai penyimpan berbanding bank perdagangan.

 •  Contoh syarikat kewangan yang besar ialah

 • Mayban Finance

 • Arab-Malaysia (Am) Finance

 • Public Finance


Bank Saudagar.

 • Bank saudagar tidak menumpukan kepada deposit daripada orang ramai.

 • Kegiatannya tertumpu kepada urusan bank borong, urusan pasaran wang, menjadi syarikat penasihat dan pembiaya.


 • Bank saudagar akan mendapat bayaran dari perkhidmatan yang mereka sediakan.

 • Diantara perkhidmatan tesebut ialah;

 • bertindak sebagai pendaftaran syarikat keluaran dan syer.

 • menasihat syarikat atas penyusunan semula atau percantuman syarikat


 • menggalakkan pelaburan baru dan usaha sama

 • menguruskan pinjaman

 • jaminan dan menjalankan kajian-kajian kemungkinan.

 • Pelanggan Bank saudagar terdiri dari bank perdagangan, syarikat kewangan dan pengantara kewangan lain.


 • Bank saudagar wujud di negara ini pada tahun 1970.

 • Walau pun baru tetapi bank sudagar telah berkembang pesat dari segi nilai hartanya.

 • Contoh bank saudagar termasuklah

 • Arab Malaysian Merchant Bank

 • Asian Bankers Malaysian Bhd.

 • Chartered Merchant Bankers (M) Bhd.


B.Institusi kewangan Pembangunan.

 • Institut ini melengkapkan sistem berbankan dengan menyediakan pinjaman jangka sederhana dan jangka panjang

 • Institusi yang paling penting adalah Syarikat Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDF).

 • Ia merupakan sumber utama tabung pembangunan perindustrian.


 • Dalam tahun 1995, MIDF menyediakan 31.8% ( atau RM685.8 juta ) dari keseluruhan pinjaman dari institusi kewangan pembangunan.

 • Dalam tahun 1995 sebuah lagi institusi telah ditubuhkan, iaitu Bank Eksport-Import Malaysia Berhad (Bank EXIM).

 • Antara matlamat bank baru ini adalah membiayai dan mengalakkan perdagangan antarabangsa, serta mempermudahkan eksport barang-barang dari Malaysia.


 • Selain dari itu terdapat

 • Bank Pembangunan Borneo

 • Bank Pembanguan Sabah

 • Bank Pembangunan MalaysiaBerhad.

 • Bank Industri Malaysia Berhad.

 • Bank Pertanian Malaysia.


C.Institusi Kewangan lain.

 • Institusi kewangan lain yang dimaskudkan adalah Bank Simpanan Nasional dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.

 • BSN telah berkembang pesat, dengan pembukaan cawangan secara besar-besaran.

 • KWSP adalah sebuah agensi keselamatan sosial yang utama di negara ini.


 • Ia menjimpan wang yang dicarumkan oleh semua pekerja dan majikan

 • Caruman ini adalah wajib

 • Oleh itu KWSP dapat menyediakan sumber pinjaman yang bersar dan stabil kepada kerajaan.


 • KWSP juga turut menyertai projek-projek pembangunan sebagai pemegang ekuiti,

 • Contohnya dalam projek LRT, KLIA

 • Juga terlibat dalam pelaburan saham syarikat koperat.


D.Pasaran Modal.

 • Pasaran modal mengendalikan sekuriti hutang, saham dan stok koperat.

 • Dana yang terkumpul melalui pasaran modal ini telah berkembang pesat, mencapai RM18 billion dalam tahun 1995.


 • Sektor swasta merupakan pihak yang menerima faedah dari aktiviti pasaran modal ini.

 • Bagi mendalamkan lagi pasaran modal, kerajaan telah menubuhkan Cagamas Berhad dalam tahun 1986.

 • Fungsinya ialah bagi mengeluarkan bon-bon untuk membiayai pembelian pinjaman daripada bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan.


E.Insurans.

 • Institusi insurans di negara ini terdiri dari yang konvensional dan yang berasaskan insurans Islam (takaful).

 • Insurans ini boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu insurans am dan insurans nyawa.

 • Kedua-duanya telah berkembang pesat.


 • Syarikat-syarikat insurans akan mengutip premium dari pemegang polosinya,

 • Dana yang dikumpulkan akan dilaburkan atau diberi pinjam,

 • Kegiatan ini adalah bagi mendatangkan hasil kepada syarikat, oleh itu bolehlah syarikah membayar segala tuntutan dari pemegang polisinya.


Perkhidmatan dan perdagangan antara bangsa

 • Sebagai negara yang terbuka, Malaysia terpaksa bersaing di arena perdagangan antara bangsa.

 • Secara terperinci , perkhidmatan perdagangan antarabangsa boleh dipecahkan kepada

  i.tambang perkapalan dan insurans, iaitu khusus bagi pengangkuan laut.


 • Pengangkutan lain, seperti pengangkutan udara.

 • Perjalanan, termasuk pelancongan, belajar dan latihan di seberang laut, menunaikan haji/umrah dan perjalanan untuk tujuan perniagaan.


iv.Pendapatan pelaburan, iaitu pembayaran daripada syarikat-syarikat asing dalam pelaburan langsung mereka di Malaysia, serta dividen dan pembayaran faedah/bunga ke atas pinjaman luar negeri.


 • Urusniaga kerajaan, berkaitan dengan perbelanjaan keduataan di luar negeri.

 • Perkhidmatan-perkhidmatan lain, seperti bayaran kontrak dan profesional, broker dan pengurus luar.


‘70

‘80

‘90

‘92

% pertum-buhan

70-90

Pengangkutan dan insurans

*

0.4

1.6

1.9

33.3

Pengangkutan lain

0.1

0.8

2.2

2.9

18.5

Perjalanan

*

0.7

4.5

5.2

28.1

Urusniaga kerajaan

0.1

0.6

2.9

4.1

28.1

Jumlah ekspotperkhidmatan bukan faktor

0.3

2.7

11.5

14.3

19.1

Jumlah semua eksport

5.4

30.7

89.8

115.2

Jadual 5.18: Eksprot perkhidmatan bukan faktor (RM ribu juta)


 • Setiap tahun imbangan pembayaran bagi akaun pekhidmatan negara mengalami keadaan defisit.

 • Ini adalah kerana jumlah import pekhidmatan melebihi jumlah eksport perkhidmatan.

 • Oleh itu penekanan strategi bagi sektor ini adalah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti perkhidmatan keluaran negara,


 • Serta mengalakkan perkhidmatan sebagai eksport ke pasaran asing.


Pelancongan.

 • Pelancongan asalah sebahagian dari sektor kecil perjalanan.

 • Sejak tahun 1990 pelancongan telah menunjukkan pulangan bersih yang positif.

 •  Bidang pelancongan mula mendapat perhatian kerajaan sejak tahun 1970.


 • Dalam tahun 1970 ditubuhkan Perbadanan Kemajuan Pelancongan (TDC)

 • Dan dalam tahun 1972 dinaik tarafkan kepada kementeran

 • Dalam tahun 1987 ditukar nama kepada Kementerian Kebudayaan dan Pelancungan


 • Berbagai galakan telah diberi oleh kerajaan bagi memajukan sektor ini.

 • contonya;

  a). memberi peruntukan yang besar kepada TDC.

  b). memajukan beberapa tempat menarik seperti kawasan perkelahan, tarikan sejarah dan beberapa tempat membeli belah bebas cukai.


 • usaha-usaha ini telah menghasilkan kesan positif, di mana jumlah pelancong telah terus bertambah.

 • Segala perbelanjaan pelancong semasa di negara ini adalah merupakah pendapatan kepada negara.

 • Secara tidak langsung pemintaan untuk perkhidmatan lain seperti pengangkutan, perhotelan, restoran, perhubungan dan rekreasi akan bertambah


 • Ketibaan pelancong telah meningkat kira-kira dua kali ganda, bagi tempoh 1985-90

 • Iaitu dari 3.1 juta kepada 7.5 juta prang.

 • 80 % daripada pelancong adalah dari negara-negara ASEAN.

 • Dengan Singapura menjadi penyumbang utama


 • Tiga unsur asas dalam pelancongan adalah;

 • perjalanan dari satu tempat ke satu tempat

 • masa menetap di destinasi

 • kesan perjalanan.


 • Kepesatan industri pelabcongan telah membangunkan beberapa bahagian ekonomi.

 • Contohnya sektor perhotelan telah berkembang pesat,

 • Pada tahun 1995 terdapat sebanyak 1,253 buah hotel yang menyediakan sebanyak 94,744 buah bilik.

 • Peluang pekerjaan yang telah disediakan pula berjumlah 68,941.


 • Pendapatan tukaran wang asing yang diperolehi dari pelancongan telah bertambah dengan banyaknya.

 • Ini telah memperbaiki imbangan pembayaran bagi akaun perkhidmatan.

 • Pendapatan kasar pelancongan pada tahun 1990 ialah RM4,500 juta dan meningkat menjadi RM9,200 pada tahun 1995.


 • Punca peningkatan ini ialah

 • pertambahan jumlah pelancong

 • bertambahnya perbelanjaan perkapita purata dari RM608 kepada RM1,228 bagi tempoh ini.


Tamat tajuk 5!!


 • Login