Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan . - PowerPoint PPT Presentation

Tajuk 5 sektor perkhidmatan
Download
1 / 76

 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan. Rajah 5.1: Pembahagian sektor perkhidmatan. -. PENGANGKUTAN DAN. PENYIMPANAN. PENGAGIHAN. -. PERHUBUNGA N. -. PERNIAGAAN. BORONG DAN RUNCIT. PENGELUARAN. 1. KEWANGAN. DAN PEMASARAN. 2. INSURANS DAN. HARTANAH. 3. PERAKAUNAN. PENGELUARAN. 4.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Rajah 5.1: Pembahagian sektor perkhidmatan

-

PENGANGKUTAN DAN

PENYIMPANAN

PENGAGIHAN

-

PERHUBUNGAN

-

PERNIAGAAN

BORONG DAN RUNCIT

PENGELUARAN

1.

KEWANGAN

DAN PEMASARAN

2.

INSURANS DAN

HARTANAH

3.

PERAKAUNAN

PENGELUARAN

4.

PERKHIDMATAN

PERNIAGAAN

5.

PEKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

GUAMAN

1.

KESIHATAN

2.

PENDIDIKAN

SOSIAL

3.

KEBAJIKAN DAN AGAMA

4.

PERTU

BUHAN SUKARELA

5.

PERKHIDMATAN POS

6.

PERKHIDMATAN KERJAAN

7.

PERKHIDMATAN SISOAL

PENGGUNA

AN

-

PERKHIDMATAN HOTEL

-

MAKANAN DAN MINUMAN

-

DOBI

PERSENDIRIAN

-

TUKANG GUNTING

-

PERKHIDMATAN

PERSEORANGAN


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Kegiatan sektor ini tidak menghasilkan barang.

 • Tetapi akan membantu, menjalin dan menyelaraskan kegiatan ekonomi sektor pertama dan kedua.

 • Sektor ini terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sektor-sektor lain.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Secara kasarnya sektor ini dibahagikan kepada dua kategori,

 • Perkhidmatan pengeluaran dan pemasaran

 • perkhidmatan penggunaan.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Di Malaysia, pengelasan dibuat kepada tiga kategori, iaitu;

 • perkhidmatan pengeluar

 • perkhidmatan awam

 • perkhidmatan-perkhidmatan lain.

  (huraian sub-sektor di m.s.138-140)


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Perkembangan sektor perkhidmatan telah dipengaruhi oleh faktor seperti;

 • Wujudnya peningkatan dalam urusniaga antara pelbagai perkhidmatan khususnya perhubungan, kewangan dan pentadbiran.

 • Peningkatan taraf hidup rakyat telah mendorong perkhidmatan pengguna seperti;

 • melakukan kerja-kerja kebajikan

 • memenuhkan masa lapang dengan hiburan dan rekreasi.


Sumbangan sektor perkhidmatan

Sumbangan sektor perkhidmatan.

 • pertumbuhan sektor perkhidmatan dalam tahun 1990 an adalah padar kadar 10% setahun.

 • Sub-sektor yang mengalami pertumbuhan melebihi 10% termasuklah utilliti awam (elektrik, gas dan air) dan kewangan insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Sub-sektor perkhidmatan kerajaan mengalami pertumbuhan lebih perlahan iaitu 5 % setahun bagi tempun 1990an.


Sumbangan kepada kdnk

Sumbangan kepada KDNK.

 • sumbangan kepada KDNK bertambah dari 36% dalam tahun 1970 kepada 44% dalam tahun 1995.

 • Sub-sektor yang terbesar ialah

 • Perniagaan borong

 • Perniagaan runcit

 • Hotel dan restoren

 • (Jadual 5.2 (m.s. 141)


Gunatenaga

Gunatenaga.

 • Sumbangan sektor ini menyerap gunatenaga adalah besar, iaitu sekitar 45%.

 • Sub-sektor yang penting dari segi gunatenaga adalah sektor perniagaan borong dan runcit dan hotel dan restoren.

  Jadual 5.3. M.s 142).


A pengangkutan dan perhubungan

A. Pengangkutan dan perhubungan

 • kemudahan infarstruktur yang baik dan cekap adalah perlu bagi melancarkan aktiviti perkhidmatan.

 • Langkah-langkah yang telah dijalankan bagi memajukan subsektor pengangkutan ialah,

 • menambah bilangan dan memperluas liputan,


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

2.memperbaiki dan mempercekapkan perkhidmatan

3.mempercepat dan menambah penjimatan masa.


Jalan raya

Jalan raya.

 • Jalan raya di negara ini terletak sama ada dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri.

 • Beberapa projek lebihraya telah siap dan ada yang sedang dijalankan.

 • Contohnya, projek lebuh raya Utara-Selatan sepanjang 847 km telah disiapkan dalam tahun 1994.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Projek-projek lain termasuklah

 • Lebuh raya timur-barat di bahagian barat.

 • Simpang Pulai- Lojing- Kuala Berang

 • Naik taraf lebuh raya Kuala Lumpur- Karak

 • Lebuh raya Hunungan Tengah Utara-Selatan

 • Jalan Perhubungan Pertama antara Sematan, Kucing, Bintulu, Sibu dan Miri.


Kereta api

Kereta api.

 • Projek-projek utama yang telah disiapkan ialah;

 • perkhidmatan sisten Rel Transit Ringan (LRT)

 • perkhidmatan komuter elektrik

 • landasan berkembar elektrik


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • baik pulih landasan

 • pemodenan sistem semboyan dan komunakasi

 • pembentukan setesen dan perhenatian baru


Pelabuhan

Pelabuhan.

 • Permintaan untuk perkhidmatan pelabuhan telah bertambah dengan pesat

 • kemudahan perlabuhan yang sedia ada diperbaiki.

 • Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Johor telah dibesarkan

 • Kemudahan baru dibangunkan.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Tumpuan adalah untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti operasi pelabuhan

 • Langkah untuk meningkatkan kecekapan pengendalian kapal dan kargo dilakukan dengan memeperkenalkan

 • pertukaran data elektronik (EDI)

 • Sistem pemeriksaan Lebih awal Imigresen


Lapangan terbang

Lapangan Terbang.

 • Tumpuan pembangunan lapangan terbang adalah untuk meningkatkan kapasiti dan kemudahan tambahan.

 • Projek terbesar ialah pembinaan labangan tebang baru di Sepang (KLIA).

 • Ia dibina untuk menampung keperluan jangka panjang.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Kapasiti KLIA adalah 25 juta penumpang setahun, berbanding dengan Lapangan Terbang Antara bangsa Subang 19 juta penumpang setahun.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Projek-projek kecil pula terdiri dari

 • pemanjangan landasan,

 • pembesaran terminal

 • meningkatkan taraf lapangan terbang kecil.


Telekomunikasi

Telekomunikasi

 • Telefon adalah alat komunikasi asas, di mana penggunaannya akan dapat mempercepatkan pembangunan.

 • Selain itu telah diperkenalkan juga pekhidmatan keluli dan selular,

 • Kedua-dua perkhidmatan baru ini telah melengkapkan perkhidmatan telefon.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Aplikasi teknologi maklumat (IT) diperluaskan melalui pembangunan MSC.

 • Malaysia juga telah melancarkan satelitnya sendiri MEASAT 1 dan MEASAT 2 pada tahun 1996.

 • Ini telah membolehkan perkhidmatan telekomunikasi, penyiaran dan IT diperolehi secara langsung dan serentak ke seluruh negara.

 • Satu Pelan Induk Telekomunikasi juga telah dibentuk.


Perkhidmatan pos

Perkhidmatan Pos.

 • Jabatan Pos telah dikorporatkan pada 1 Januari 1992.

 • Ini bertujuan meningkatkan kecekapanya.

  • Antara perkhidmatan yang diberikan;

  • menjual alat tulis

  • memanjangkan waktu perkhidmatan


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • perkhidmatan kaunter pandu-bayar

 • perkhidmatan bil setempat

 • perkhidmatan membayar saman, memperbaharui lesen memandu, cukai jalan, pendaftaran perniagaan

 • menual borang-borang agensi kerajaan yang lain.


Jadual 5 9 perbelanjaan pembangunan bagi infrastruktur bagi 1991 2000 rm juta

Jadual 5.9 Perbelanjaan Pembangunan bagi infrastruktur bagi 1991-2000(RM juta)


B perdagangan pengedaran

B. Perdagangan Pengedaran.

 • Sub sektor ini terdiri dari perdagangan borong dan runcit.

 • Ia telah lama memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara.

 • Bidang ini telah diterajui oleh peniaga Cina.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • DEB mengariskan langkah-langkah tertentu bagi mendorong penyertaan peniaga bumiputra.

 • Contohnya MARA telah menyediakan berbagai bantuan kepada peniaga bumiputra.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Jenis aktiviti borong dan runcit.

 • Perdagangan borong melibatkan pembelian dan penjualan antara peniaga-peniaga.

 • Ia melibatkan kuantiti yang besar, harganya adalah lebih rendah dari harga runcit.

 • Perdagangan runcit pula adalah urus niaga antara peniaga dengan pelanggan atau pengguna akir.

 • Melibatkan kuantiti yang kecil.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Beberapa jenis aktiviti borong dan runcit;

 • Gedung raya

 • Pasar raya dan pasar mini

 • kedai barangan khusus

 • Kedai mudah

 • kedia bekalan keperluan

 • farmasi


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • kedai ubat tradisional

 • Jualan langsung

 • pasar barangan basah

 • kedai kaki lima

 • stesen minyak


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • pasar tani dan pasar malam telah diperkenalkan untuk menyediakan peluang kepada petani dan peniaga kecil menambah pendapatan.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Milikan pertubuhan borong dan runcit.

 • Petumbuhan aktiviti borong dan runcit bagi tempoh 1991-1995 didapati sebanyak 21.3%

 • Sebahagian besar adalah dari jenis runcit.

 • Pemilikan asing telah mula bertambah, walau pun masih dikuasai oleh rakyat tempatan.

 • Pemilikan bumiputra masih rendah, tetapi mula bertambah.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Pemenpatan aktiviti borong dan runcit.

 • Perdagangan pengedaran adalah tertumpu di kawasan bandar.

 • Pemborong perlu beroperasi di bandar-bandar kerana kemudahan logistik.

 • Pernigaan runcit didapati di merata tempat


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Kemudahan yang disediakan.

 • bantuan kredit dari institusi kewangan mudah didapati bagi tujuan perdagangan borong dan runcit di negara ini.

 •  Antara galakan dan program kredit ialah;

 • Syarikat jaminan kredit - membantu peniaga kecil., melalui

 • Skim jaminan utama baru (NPGC)


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Tabung pinjaman Untuk Penjaja dan Peniaga Kecil (TPPK)

 • Skim Pinjaman Khas Persatuan.

 • Pelbagai kemudahan sokongan diberikan oleh pelbagai agensi, terutamanya bagi mengalakkan penyertaan peniaga bumiputra

 • Contohnya dari segi latihan dan khidmat nasihat teknikal.


C sektor kewangan

C. Sektor Kewangan.

 • Sektor ini boleh dibahagikan kepada beberapa sub-sektor iaitu

 • kewangan

 • insurans

 • hartanah

 • perkhidmatan peniagaan


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • pengelasan mengikut institusi boleh juga dibuat, dimana terdapat

 • sistem perbankan

 • institusi kewangan pembangunan

 • institusi kewangan lain

 • insurans

 • pasaran modal


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

A.Sistem Perbankan.

 • tiga institusi utama dalam sistem perbankan ialah;

 • bank perdagangan

 • syarikat kewangan

 • bank saudagar.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Bank perdagangan.

 • merupakan institusi kewangan yang terbesar di Malaysia.

 • Fungsi utama bank perdagangan ialah menyediakan kemudahan deposit semasa yang membolehkan penyimpan menggunakan cek.

 • Merupakan sumber utama untuk pembiayaan perdagangan.

 • Juga terpenting dalam pengumpulan dana tabungan.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Antara bank-bank perdagangan utama ialah,

 • Bumiputra Commerce Bhd.

 • Malayan Banking Bhd.

 • Public Bank Bhd.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Syarikat kewangan.

 • merupakan institusi kewangan kedua pentingnya selepas bank perdagangan.

 • Aktiviti pengambilan deposit terdiri dari akaun simpanan dan tetap.

 • Kegiatan utamanya adalah memberi pinjaman.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Selalunya pinjaman adalah bagi barang-barang tahan lama seperti keanderaan bermotor, rumah dan perabut.

 • Pinjaman adalah menurut kaedah sewa beli.

 • Biasanya syarikat kewangan mengenakan faedah yang lebih tinggi untuk pinjaman mereka


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Faedah kepada pengdeposit mereka juga tinggi.

 • Oleh itu mereka dapat menarik lebih ramai penyimpan berbanding bank perdagangan.

 •  Contoh syarikat kewangan yang besar ialah

 • Mayban Finance

 • Arab-Malaysia (Am) Finance

 • Public Finance


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Bank Saudagar.

 • Bank saudagar tidak menumpukan kepada deposit daripada orang ramai.

 • Kegiatannya tertumpu kepada urusan bank borong, urusan pasaran wang, menjadi syarikat penasihat dan pembiaya.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Bank saudagar akan mendapat bayaran dari perkhidmatan yang mereka sediakan.

 • Diantara perkhidmatan tesebut ialah;

 • bertindak sebagai pendaftaran syarikat keluaran dan syer.

 • menasihat syarikat atas penyusunan semula atau percantuman syarikat


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • menggalakkan pelaburan baru dan usaha sama

 • menguruskan pinjaman

 • jaminan dan menjalankan kajian-kajian kemungkinan.

 • Pelanggan Bank saudagar terdiri dari bank perdagangan, syarikat kewangan dan pengantara kewangan lain.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Bank saudagar wujud di negara ini pada tahun 1970.

 • Walau pun baru tetapi bank sudagar telah berkembang pesat dari segi nilai hartanya.

 • Contoh bank saudagar termasuklah

 • Arab Malaysian Merchant Bank

 • Asian Bankers Malaysian Bhd.

 • Chartered Merchant Bankers (M) Bhd.


B institusi kewangan pembangunan

B.Institusi kewangan Pembangunan.

 • Institut ini melengkapkan sistem berbankan dengan menyediakan pinjaman jangka sederhana dan jangka panjang

 • Institusi yang paling penting adalah Syarikat Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDF).

 • Ia merupakan sumber utama tabung pembangunan perindustrian.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Dalam tahun 1995, MIDF menyediakan 31.8% ( atau RM685.8 juta ) dari keseluruhan pinjaman dari institusi kewangan pembangunan.

 • Dalam tahun 1995 sebuah lagi institusi telah ditubuhkan, iaitu Bank Eksport-Import Malaysia Berhad (Bank EXIM).

 • Antara matlamat bank baru ini adalah membiayai dan mengalakkan perdagangan antarabangsa, serta mempermudahkan eksport barang-barang dari Malaysia.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Selain dari itu terdapat

 • Bank Pembangunan Borneo

 • Bank Pembanguan Sabah

 • Bank Pembangunan MalaysiaBerhad.

 • Bank Industri Malaysia Berhad.

 • Bank Pertanian Malaysia.


C institusi kewangan lain

C.Institusi Kewangan lain.

 • Institusi kewangan lain yang dimaskudkan adalah Bank Simpanan Nasional dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.

 • BSN telah berkembang pesat, dengan pembukaan cawangan secara besar-besaran.

 • KWSP adalah sebuah agensi keselamatan sosial yang utama di negara ini.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Ia menjimpan wang yang dicarumkan oleh semua pekerja dan majikan

 • Caruman ini adalah wajib

 • Oleh itu KWSP dapat menyediakan sumber pinjaman yang bersar dan stabil kepada kerajaan.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • KWSP juga turut menyertai projek-projek pembangunan sebagai pemegang ekuiti,

 • Contohnya dalam projek LRT, KLIA

 • Juga terlibat dalam pelaburan saham syarikat koperat.


D pasaran modal

D.Pasaran Modal.

 • Pasaran modal mengendalikan sekuriti hutang, saham dan stok koperat.

 • Dana yang terkumpul melalui pasaran modal ini telah berkembang pesat, mencapai RM18 billion dalam tahun 1995.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Sektor swasta merupakan pihak yang menerima faedah dari aktiviti pasaran modal ini.

 • Bagi mendalamkan lagi pasaran modal, kerajaan telah menubuhkan Cagamas Berhad dalam tahun 1986.

 • Fungsinya ialah bagi mengeluarkan bon-bon untuk membiayai pembelian pinjaman daripada bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan.


E insurans

E.Insurans.

 • Institusi insurans di negara ini terdiri dari yang konvensional dan yang berasaskan insurans Islam (takaful).

 • Insurans ini boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu insurans am dan insurans nyawa.

 • Kedua-duanya telah berkembang pesat.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Syarikat-syarikat insurans akan mengutip premium dari pemegang polosinya,

 • Dana yang dikumpulkan akan dilaburkan atau diberi pinjam,

 • Kegiatan ini adalah bagi mendatangkan hasil kepada syarikat, oleh itu bolehlah syarikah membayar segala tuntutan dari pemegang polisinya.


Perkhidmatan dan perdagangan antara bangsa

Perkhidmatan dan perdagangan antara bangsa

 • Sebagai negara yang terbuka, Malaysia terpaksa bersaing di arena perdagangan antara bangsa.

 • Secara terperinci , perkhidmatan perdagangan antarabangsa boleh dipecahkan kepada

  i.tambang perkapalan dan insurans, iaitu khusus bagi pengangkuan laut.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Pengangkutan lain, seperti pengangkutan udara.

 • Perjalanan, termasuk pelancongan, belajar dan latihan di seberang laut, menunaikan haji/umrah dan perjalanan untuk tujuan perniagaan.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

iv.Pendapatan pelaburan, iaitu pembayaran daripada syarikat-syarikat asing dalam pelaburan langsung mereka di Malaysia, serta dividen dan pembayaran faedah/bunga ke atas pinjaman luar negeri.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Urusniaga kerajaan, berkaitan dengan perbelanjaan keduataan di luar negeri.

 • Perkhidmatan-perkhidmatan lain, seperti bayaran kontrak dan profesional, broker dan pengurus luar.


Jadual 5 18 eksprot perkhidmatan bukan faktor rm ribu juta

‘70

‘80

‘90

‘92

% pertum-buhan

70-90

Pengangkutan dan insurans

*

0.4

1.6

1.9

33.3

Pengangkutan lain

0.1

0.8

2.2

2.9

18.5

Perjalanan

*

0.7

4.5

5.2

28.1

Urusniaga kerajaan

0.1

0.6

2.9

4.1

28.1

Jumlah ekspotperkhidmatan bukan faktor

0.3

2.7

11.5

14.3

19.1

Jumlah semua eksport

5.4

30.7

89.8

115.2

Jadual 5.18: Eksprot perkhidmatan bukan faktor (RM ribu juta)


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Setiap tahun imbangan pembayaran bagi akaun pekhidmatan negara mengalami keadaan defisit.

 • Ini adalah kerana jumlah import pekhidmatan melebihi jumlah eksport perkhidmatan.

 • Oleh itu penekanan strategi bagi sektor ini adalah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti perkhidmatan keluaran negara,


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Serta mengalakkan perkhidmatan sebagai eksport ke pasaran asing.


Pelancongan

Pelancongan.

 • Pelancongan asalah sebahagian dari sektor kecil perjalanan.

 • Sejak tahun 1990 pelancongan telah menunjukkan pulangan bersih yang positif.

 •  Bidang pelancongan mula mendapat perhatian kerajaan sejak tahun 1970.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Dalam tahun 1970 ditubuhkan Perbadanan Kemajuan Pelancongan (TDC)

 • Dan dalam tahun 1972 dinaik tarafkan kepada kementeran

 • Dalam tahun 1987 ditukar nama kepada Kementerian Kebudayaan dan Pelancungan


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Berbagai galakan telah diberi oleh kerajaan bagi memajukan sektor ini.

 • contonya;

  a). memberi peruntukan yang besar kepada TDC.

  b). memajukan beberapa tempat menarik seperti kawasan perkelahan, tarikan sejarah dan beberapa tempat membeli belah bebas cukai.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • usaha-usaha ini telah menghasilkan kesan positif, di mana jumlah pelancong telah terus bertambah.

 • Segala perbelanjaan pelancong semasa di negara ini adalah merupakah pendapatan kepada negara.

 • Secara tidak langsung pemintaan untuk perkhidmatan lain seperti pengangkutan, perhotelan, restoran, perhubungan dan rekreasi akan bertambah


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Ketibaan pelancong telah meningkat kira-kira dua kali ganda, bagi tempoh 1985-90

 • Iaitu dari 3.1 juta kepada 7.5 juta prang.

 • 80 % daripada pelancong adalah dari negara-negara ASEAN.

 • Dengan Singapura menjadi penyumbang utama


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Tiga unsur asas dalam pelancongan adalah;

 • perjalanan dari satu tempat ke satu tempat

 • masa menetap di destinasi

 • kesan perjalanan.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Kepesatan industri pelabcongan telah membangunkan beberapa bahagian ekonomi.

 • Contohnya sektor perhotelan telah berkembang pesat,

 • Pada tahun 1995 terdapat sebanyak 1,253 buah hotel yang menyediakan sebanyak 94,744 buah bilik.

 • Peluang pekerjaan yang telah disediakan pula berjumlah 68,941.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Pendapatan tukaran wang asing yang diperolehi dari pelancongan telah bertambah dengan banyaknya.

 • Ini telah memperbaiki imbangan pembayaran bagi akaun perkhidmatan.

 • Pendapatan kasar pelancongan pada tahun 1990 ialah RM4,500 juta dan meningkat menjadi RM9,200 pada tahun 1995.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

 • Punca peningkatan ini ialah

 • pertambahan jumlah pelancong

 • bertambahnya perbelanjaan perkapita purata dari RM608 kepada RM1,228 bagi tempoh ini.


Tajuk 5 sektor perkhidmatan

Tamat tajuk 5!!


 • Login