Biogasvereniging achterhoek
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Biogasvereniging Achterhoek PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Biogasvereniging Achterhoek. Jaap Uenk , Dofco B.V. Jeroen de Veth, Trinergie. Waarom drogen van digestaat of mest?. Benutting van restwarmte voor lagere afvoerkosten Maken half- fabrikaat voor mestkorrels Waardeverhoging als meststof Besparing logistieke- en opslagkosten

Download Presentation

Biogasvereniging Achterhoek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biogasvereniging Achterhoek

Jaap Uenk, DofcoB.V.

Jeroen de Veth, Trinergie


Waarom drogen van digestaat of mest?

Benutting van restwarmte voor lagere afvoerkosten

Maken half-fabrikaat voor mestkorrels

Waardeverhoging als meststof

Besparing logistieke- en opslagkosten

Exportwaardig maken van meststof


Methoden drogen of ontwateren?

Mechanische ontwatering (+ water)

Thermisch drogen, waterverdampen

Composteren, waterverdampen


PAD technologie

PAD = Pulverized Air Drying technologie

Mechanische ontwatering zonder verdamping

Luchtstromen met hoge snelheid door cyclonen

Energiebesparing 70 – 75% vergeleken met thermisch drogen


Proef PAD technologie

Bij BioValor in Arnhem

4 big bags dikke fractie Heeten (1.600 kg)

Pre-testen en feitelijke proef

Materiaal is geschikt voor de proef


PAD total overview


Massabalans

Ingaand 790 kg (28,5%DS)

Uitgaand 326 kg product (57,8% DS)

Proeftijd 49 minuten

Per uur: 967 kg met 400 kg eindproduct


Energiebalans

Blowers van 54 kW en 93 kW

Dosering 1,5 kW

Verbruik: 148,5 kWh el per uur

Waterafscheiding 568 kg per uur

Per ton water is dit 261 kWh el

Besparing tov thermisch drogen: 46,5%


Analyse afgescheiden water


Business case bij 5 ton per uur (1)


Business case bij 5 ton per uur (2)


Business case bij 5 ton per uur (3)


Openstaande vragen

Bedrijfszekerheid bij 7.000 draaiuren/jaar

Milieueffecten (geluid, stof, etc.)

Kosten afvoer afgescheiden water

Kosten korrelen van het eindproduct

Vergelijking business-case met thermisch drogen met restwarmte


Vervolg proef BioValor

Tweede proef in februari (dikke fractie)

Antwoorden openstaande vragen

Beoordeling resultaten en rapportage


Openstaande vragen

Bedrijfszekerheid bij 7.000 draaiuren/jaar

Milieueffecten (geluid, stof, etc.)

Kosten afvoer afgescheiden water

Kosten korrelen van het eindproduct

Vergelijking business-case met thermisch drogen met restwarmte


WUR Livestock Research

 • Digestion of productswith high lignine content

 • Search for high potential energy crops

 • Biomassyield, productioncostandfermentation

 • Final report september 2011

 • Experimental setup -> BvA & FH Münster


Interesting C4plants

 • Winterrye & Sorghum bicolorgives high yield on sandysoils, are easy kept in storage and are expectedtobeeasilyfermented.

 • High expectation of Miscanthus x giganteusandHungarian energy grass Szarvasi-1.

 • Harvest Miscanthus: December to April

 • Practical experienceneeded


WUR Food & Biobased Research

 • Techniquesfordigesting high lignine content

 • Digesting of manuresolidfractiononly

 • Seperatingdigestateandrefeedingsolids

 • Pre-digestingmanureand co-productsby means of:

  • Temperatureincrease

  • pH adjustment

  • Addingenzymes

  • Combination

 • Short term digestionundernormalcircumstancesfollowedbyseparation, above pre-digestiontechniquesforsolidsonlyandrefeed.

 • Final report oktober 2011


Technieken voorbehandeling

 • Enzymen

 • Zuren

 • Basen

 • Hoge temperatuur

 • Combinaties


Behandeling met enzymen

 • DSM: 10% meer biogas, 30% korter vergisten

 • Positief effect op voederwaarde beheersgras

 • Enzymen via schimmels (stro, 90d, 28%>)


Verhoging temperatuur

 • Temperatuur 100˚C of hoger

  • Rundveemest 20 min.: totaal 24% meer gas

  • Verblijftijd 10 dagen: 57% meer gas

  • Hogere temperatuur: lagere gasproductie!!

 • Bij 180˚C: vorming giftige stoffen (HMF)

 • Bermgras en natuurgras: 100-120˚C


Behandeling met zuren

 • Organische en anorganische zuren

 • Anorganische zuren: neutralisatie met base

 • Organische zuren: omzetting in methaan

 • Organische zuren duurder dan anorganische

 • Bij hoge temperatuur kans op HMF

 • Zuren kunnen (bouw)materialen aantasten


Behandeling met base

 • Natronloog, calciumhydroxide, calciumoxide

 • Ammonia komt vrij als gas (gaswasser nodig)

 • Neutralisatie via omzetting CO2 (dus >%CH4)

 • 100˚C + Ca(OH)2 =

  • 75% meer CH4 uit varkensmest

  • 207% meer CH4 uit stro

 • Voor- of tussenbehandeling mogelijk


Experimenten met enzymen

 • DSM heeft toegezegd te willen participeren

 • Uitvoering experimenten in april 2012:

  • Bermgras en natuurgras

  • Miscanthus en Szarvasi-1

 • Miniatuurvergister FH Münster

 • Opzet experimenteel ontwerp

 • Mogelijk NDA noodzakelijk


Experimenten met temp + base

 • Behandeling met 100˚C + Ca(OH)2

  • Varkens- en rundveemest

  • Bermgras en stro

 • Miniatuurvergister FH Münster

 • Opzet experimenteel ontwerp


 • Login