V gen till delaktighet kommunikation och akk
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Vägen till Delaktighet Kommunikation och AKK PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vägen till Delaktighet Kommunikation och AKK. Kommunikation. Kommunikation betyder ömsesidigt utbyte/göra gemensamt och innebär att dela en handling eller en erfarenhet.

Download Presentation

Vägen till Delaktighet Kommunikation och AKK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vägen till Delaktighet Kommunikation och AKK


Kommunikation

Kommunikation betyder ömsesidigt utbyte/göra gemensamt och innebär att dela en handling eller en erfarenhet.

Kommunikation är en social process som uppstår i relationer mellan människor och det medför att kommunikationspartnernas förutsättningar har stor betydelse. Det handlar således om båda parters förmågor och ömsesidighet.

(Brodin, 1992)


Varför är kommunikationen så viktig och vad pratar vi om varje dag?

 • 99% av det vi säger under en dag är egentligen inte ”viktigt” (det är onödigt vetande)

 • Men det är samtidigt viktigt på andra plan, bland annat för att:

  • Skapa kontakt

  • Socialisera

  • Närhet

  • Få andra glad


kommunikationshandikapp

Pragmatik

Språk

Artikulation

Röst


Språkberget

Uttrycksförmåga

Förståelseförmåga


Alla kan och gör frekventa försök att kommunicera med andra?!

Utan den tron kommer vi att bortse från kommunikationsbeteenden även om de är uppenbara och vi kommer inte att anstränga oss att se dem när de inte är så uppenbara

(Mirenda & Jacona, 1990)


Alla kan kommunicera

 • Om rätt redskap och stöd finns


AKKAlternativ och Kompletterande Kommunikation

Alternativ – ersätter vanligt tal.

Kompletterande – stödjer vanligt tal.

Kommunikation – i syfte att kommunikationen ska fungera väl, även om inte den vanliga muntliga kommunikationen gör det.


BRO-modellen


AKK innefattar

 • Brukaren (personen med kommunikationshandikapp som behöver AKK)

 • Redskapet (det redskap som behövs för att personen ska kunna uttrycka sig eller förstå)

 • Omgivningen (personerna runt brukaren)

  AKK ersätter och/eller kompletterar ett bristande tal/språk i kommunikationen mellan människor – en BRO

  (Heister Trygget.al)


Vem behöver AKK?

 • Exempel på personer som kan behöva AKK är personer med:

  • cp-skada

  • utvecklingsstörning

  • autism

  • grav tal- och språkstörning

  • ALS, MS

  • förvärvad hjärnskada


3 typer av grupper i behov av AKK

 • AKK som alternativ för att kunna uttrycka sig

 • AKK som stöd för att kunna uttrycka sig och/eller förstå.

 • AKK som alternativ för att kunna uttrycka sig och förstå.


Varför behövs AKK

Inte för att finna en tekniskt bra lösning

 • Övergripande kommunikationsbehov

  • Dela med sig av de 99% av onödigt vetande.

  • Önskemål och behov

  • Informationsöverföring

  • Social närhet

  • Social etikett


”Normal” AKK

Alla använder

 • Kroppsspråk

 • Miner

 • Gester

 • Medvetet och omedvetet


AKK och dess delar

 • Kommunikationssätt

 • Kommunikationshjälpmedel

 • Verktyg

 • Teknik

 • Färdigheter

 • Strategier

 • Omgivningen


Kommunikationssätt

 • Manuella, kroppsliga hjälpmedelsoberoende

  • Naturliga reaktioner

  • Signaler

  • Gester

  • Tecken som stöd, TSS

 • Grafiska, visuella hjälpmedelsberoende

  • Föremål

  • Foton

  • Bilder

  • Symboler

  • Ord

  • Bokstäver

Observerasymbolnivåer!


kommunikationshjälpmedel

 • Kommunikationskartor

 • Kommunikationspärm

 • Ögonpeksram

 • Kommunikationspass

 • Samtalsapparater

 • Datorer innehållande kommunikationsprogram


AKK-låg/högteknologiska lösningar

 • Lågteknologiska hjälpmedel

  • portabelt begränsat

  • ”normalt” saknar ljud

  • krånglar ej

 • Högteknologiska hjälpmedel

  • större vokabulär KRÅNGLAR

  • ljudmöjligheter  mer teknik, mindre människa

  • fjärrkommunikation


Färdigheter

 • Motoriska

 • Sensoriska

 • Språkliga

 • Kommunikativa

 • Kognitiva


Strategier

 • Hur brukaren använder AKK.

 • Samspelsstrategier.

 • Strategier för att inleda, upprätthålla och avsluta samtal.

 • Anpassa strategier till olika situationer och samtalspartners.

 • Hur väl man försöker lära sin samtalspartner vilka strategier man önskar från denna.


Omgivningen

 • Kommunikativ miljö?

 • Vilket nätverk har AKK-användaren?

 • Finns intressanta samtalspartners?

 • Är omgivningen positiv?

 • Kan omgivningen kommunicera med AKK-användaren?

 • Vill omgivningen lära sig kommunicera med AKK-användaren?

 • Använder omgivningen/är villiga att använda några bra egna strategier för att samtala med AKK-användaren?

 • Finns rikliga möjligheter att kommunicera?

 • Finns personal med kompetens?


Vad stoppar man in i hjälpmedlen?

VOKABULÄR


Språklig kompetens och AKK

 • Hur får man språklig kompetens?

 • Genom att:

  • Höra språk

  • Själv försöka

  • Att andra använder samma kommunikationssätt


AKK i vardagen

 • Veckoschema

 • Dagsschema


AKK i vardagen

 • Göra val


AKK i vardagen

 • Matsedel

 • Matsedel


AKK i vardagen

 • Handla

 • Måltidssituation


AKK i vardagen

 • Aktivitetsstöd - Toa

 • Aktivitetsstöd - Dusch


Daniel Webster (1782-1852) lär ha sagt:

”Om alla mina möjligheter togs ifrån mig med ett undantag, skulle jag välja att behålla styrkan av att kunna kommunicera, för med den skulle jag snart återvinna resten.”


Tack för uppmärksamheten!


 • Login