E-learning
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

E-learning Skuteczne i tanie narzędzie usprawnienia pracy urzędu PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

E-learning Skuteczne i tanie narzędzie usprawnienia pracy urzędu. Zbigniew Rudnicki Warszawa, 12.02.2003. Szkolenia – tylko koszty czy realna potrzeba Nauczanie na odległość (E-learning) Łatwy dostęp i pełna kontrola jakości Niezbędna infrastruktura Zaproszenie do kontaktów.

Download Presentation

E-learning Skuteczne i tanie narzędzie usprawnienia pracy urzędu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E learning skuteczne i tanie narz dzie usprawnienia pracy urz du

E-learning

Skuteczne i tanie narzędzie usprawnienia pracy urzędu

Zbigniew Rudnicki

Warszawa, 12.02.2003


Plan prezentacji

Szkolenia – tylko koszty czy realna potrzeba

Nauczanie na odległość (E-learning)

Łatwy dostęp i pełna kontrola jakości

Niezbędna infrastruktura

Zaproszenie do kontaktów

Planprezentacji


Potrzeba szkolenia

Potrzebaszkolenia

Prawo samorządowe

Finanse lokalne

Gospodarka przestrzenna

Inne ...

Zarządzanie nieruchomościami

Ochrona danych osobowych

Zamówienia publiczne

Gmina jako podmiot gospodarczy

Gospodarka komunalna


Potrzeba szkolenia1

Potrzebaszkolenia

 • Finanse lokalne

 • Prawo samorządowe

 • Gospodarka przestrzenna

 • Ochrona danych osobowych

 • Zamówienia publiczne

 • Zarządzanie nieruchomościami

 • Gospodarka komunalna

 • Gmina jako podmiot gospodarczy

 • ...


Potrzeba szkolenia2

Potrzebaszkolenia

 • Finanse lokalne

 • Prawo samorządowe

 • Gospodarka przestrzenna

 • Ochrona danych osobowych

 • Zamówienia publiczne

 • Zarządzanie nieruchomościami

 • Gospodarka komunalna

 • Gmina jako podmiot gospodarczy

 • ...

Prelude

Program Ramowy 6

SAPARD

Unia Europejska

PHARE


Typowe problemy ze szkoleniami

Typowe problemy ze szkoleniami

Oddelegowanie na czas szkolenia

Koszty szkolenia

+ delegacja,

+ dojazd

+ diety

+ ....

Brak możliwości śledzenia postępów w nauce

Uzależnienie efektów od...

kondycji wykładowcy


Szkolenia na odleg o e learning

SzkolenianaodległośćE-learning


Formy kszta cenia

Formy kształcenia

wg trybu uczestnictwa

Nauczanie samodzielne

Uczestnik może sam wybrać termin szkolenia oraz przerwać je i wznowić w dowolnym momencie


Formy kszta cenia1

Formy kształcenia

wg trybu uczestnictwa

Wirtualna klasa

Sesja musi odbyć się w zaplanowanym czasie, tak aby wszyscy uczestnicy mogli wziąć w niej udział.


Formy kszta cenia2

Formy kształcenia

wg interakcji

Bierne informowanie

 • strony WWW,

 • dokumenty MS Office, SmartSuite,

 • prezentacje slajdów,

 • odtwarzanie nagrania audio lub wideo.


Formy kszta cenia3

Formy kształcenia

wg interakcji

Interakcja

 • testy,

 • quizy,

 • symulacje,

 • multimedialne i interaktywne kursy.


Formy kszta cenia4

Formy kształcenia

wg interakcji

Współpraca

 • Sesje dyskusyjne i ćwiczeniowe,

 • Konferencje na żywo,

 • e-laboratoria,

 • Chat, poczta.


E learning skuteczne i tanie narz dzie usprawnienia pracy urz du

"Wytyczne dotyczące wdrażania

programu Phare w krajach

kandydujących

w latach 2000-2006,

Rozporządzenie 3906/89 Art.8"

Rozporządzenie 3906/89 Art..8 dotyczy

Rozporządzenie 3906/89 Art..8 dotyczy

Wdrażania programu Phare

SAPARD


Ledzenie post p w

Śledzenie postępów

 • Możliwość:

  • śledzenia postępów i osiągnięć studentów,

  • łatwej oceny efektywności kursu.

 • Udostępnienie:

  • Statusu poszczególnych elementów kursu (np. osiągnięta punktacja)

  • Statystyki, np.:

   • ile razy dany element kursu był uruchamiany,

   • czas interakcji z danym elementem kursu lub zadaniem,

  • ...


Rozbudowane raportowanie

Rozbudowane raportowanie

Wszelkie informacje gromadzone są w bazie danych szkoleń

 • Dostępne zestawy gotowych raportów

 • Możliwość przygotowania własnych zestawień


Zalety

Zalety

 • Efektywne zarządzanie edukacją w urzędzie

 • Szkolenia dla dużych grup osób, w krótkim czasie i dowolnym miejscu

 • Dostarczanie personalizowanych szkoleń

 • Zarządzanie kompetencjami

 • Szybkie dostosowanie wiedzy i umiejętności urzędników do aktualnych potrzeb

 • Redukcja kosztów i czasu szkoleń


Zalety finansowe

Zalety finansowe

Ograniczenie kosztów wyjazdów służbowych

90

Większa dostępność i wydajność szkoleń

80

75

Wyższa jakość szkoleń

Szkolenia poza godzinami pracy

60


Wymogi techniczne

Wymogi techniczne

Dla korzystania lokalnego

Komputer multimedialny

Dla korzystania z sieci

Dostęp do Internetu


Podsumowanie

Podsumowanie

 • System zdalnego nauczania

 • Obejmuje trzy elementy: treści szkoleniowe, zarządzanie szkoleniami, usługi dodatkowe

 • Udostępnia wiele form kształcenia

 • Zapewnia monitorowanie aktywności słuchaczy

 • Dostarcza wartościowe raporty

 • Udostępnia szkolenia w dowolnym czasie i miejscu

 • Redukuje koszty

 • Zwiększa kulturę organizacyjną urzędu i przedsiębiorstwa


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

 • Więcej informacji:

 • Zbigniew Rudnicki

  • 2Si SA

  • 40-045 Katowice

  • ul. Astrów 10

  • tel. (32) 251-22-22

  • zrudnicki@2si.com.pl

  • www.2si.com.pl


 • Login